Säljförbud för tre radiostörande växelriktare

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2021 in Nyheter |

Klicka för länk.

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för tre av elva granskade växelriktare eftersom de stör radiomottagning. Det är Tidningen Elinstallatören som uppmärksammar att försäljningsförbud har utfärdats för växelrikare från tillverkarna GoodWe, Ginlong (Solis) och Growatt.

Elsäkerhetsverket granskning visar att växelriktare från sju andra tillverkare uppfyller gällande krav. De godkända växelriktarna kommer från ABB, Ferroamp Fronius, Huawei, Kostal, SMA och Tigo. Det var under förra året som Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten fick ett regeringsuppdrag att undersöka vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa störningar kan påverka totalförsvarets verksamhet.

Tidningen Elinstallatören sammanfattar:

Rapportens slutsats blev att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Optimerare och växelriktare, som inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, pekades ut som en vanlig störningskälla som kan störa samhällsviktig radiokommunikation.

 

EU-projekt från 2019
Bland förarbetena kan nämnas ett EU-projekt under 2019, där myndigheter i Europa tillsammans granskade solcellsanläggningar för att mäta EMC — om de kan användas utan att störa annan elektronisk utrustning.

Erik SM7DZV

Fakta: Växelriktare
Växelriktning används för att omvandla likström till växelström. Målet är en perfekt sinusvåg utan distorsion eller spikar. En snabbväxlande strömbrytare (”switch”) bestämmer frekvens tar fram sinusvågen (50 Hz) genom att hacka upp likströmmen upp till 25.000 gånger per sekund genom pulsbreddsmodulering. Sedan filtreras strömmen och en perfekt sinusvåg matas ut.

Utvecklingen inom området switchar har gått mycket snabbt, främst då switchfrekvensen kunnat höjas och dels då förlusteffekten minskats (genom minskade switch- och likströmsförluster). Tidigare var bipolära transistorer vanliga och sedan ökade GTO-tyristorer i användning. Numera är IGBT-transistorer mycket vanliga.

Växelriktare används bland annat i vindkraftverk för att få rätt frekvens på strömmen. Först likriktas och glättas strömmen, för att sedan omformas till 50 Hz. Exempel på mindre anläggningar som kräver en växelriktare är för solceller då även elen som de genererar är likström. Andra praktiska användningsområden i konsumentledet är växelriktare för 12 V till 230 V, där till exempel bilens elektriska system via växelriktaren kan erbjuda samma nätspänning som i ett vanligt eluttag i hemmet.
(Källa: Wikipedia)


Länkar:
Elinstallatören (2021-11-04): Tre växelriktare stoppas: ”Hög risk för störning” 
Elsäkerhetsverket (2020-12-16): Störningar från solcellsanläggningar ett problem för totalförsvaret 
Elsäkerhetsverket (2019-06-18): EU granskar solcellspaneler – störande? 
Wikipedia: Växelriktning

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com