Nyreparerade repeatern i Borgsjö
öppnar södra Norrlands inland för SvxLink

Posted by Erik SM7DZV on 21 november, 2021 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
Publicerat 2021-11-17. Uppdaterat 2021-11-21

SK3RIN i Ånge öppnar ett nytt SvxLinkfönster för södra Norrlands inland.
Täckningskartan är konservativt beräknad och visar teoretiska möjligheter till förbindelser med handapparat. SM3UXP och SA3AUX ger en antydan om vad som kan uppnås med stationära stationer och antenner.

Hemifrån Hedeviken öppnar Björn SA3AUX repeatern i Ånge. Från en fäbod på ett berg några kilometer hemifrån når han repeatern också från bilen.
FOTO: Privat.

När Ölands Radioamatörer sände SSA-bulletinen i söndags var det tangerat incheckningsrekord, 52 stationer. Som vanligt kom anropen via SvxLink från stora delar av Sverige. Det som stack ut den här gången var två incheckningar från södra Norrlands inland, som hittills varit orepresenterat.

Den första som kom in var Kalle SM3UXP från Brunflo och innan sändningen var slut kom också Björn SA3AUX in från Hede i Härjedalen. Båda stationerna kom via SK3BG:s, Sundsvalls Radioamatörers, repeater SK3RIN i Borgsjö utanför Ånge. Avståndet från Marieby, på södra sidan av Brunfloviken, till Borgsjö är det cirka 10 mil. Från Hedeviken till samma repeater är det närmare 12.

Tre saker kan konstateras
Först och främst har Lennart SM3EFS och Sundsvalls radioamatörer lyckats hundraprocentigt med driftsättningen av den nyreparerade repeatern i Borgsjö.

För det andra visar SM3UXP och SA3AUX eftertryckligt att täckningskartorna, beräknade för handapparat, inte är till någon som helst nytta för glesbygdernas radioamatörer, som ute i periferin försöker få veta om en viss repeater kan ge täckning vid den egna stationsplatsen.

För det tredje framgår med tydlighet att SvxLink har lyft den tynande, näst intill döende, amatörradiotrafiken över tvåmeters analog FM till tidigare aldrig skådade nivåer.

 

Mångdubbelt större täckningsområden
Mångdubbelt större chans att få svar på anrop
Fördelarna är uppenbara: Radioamatörer får via sina lokala repeatrar mångdubbelt större täckningsområden och därmed ökade chanser att få svar på sina anrop. En annan fördel är att SvxLink, som Peter SM5GXQ uttryckte det i QTC för ett år sedan, har getts nytt liv. Det krävs inga nya radiostationer för att kunna följa med i teknikutvecklingen. Det är bara att använda sina tvåmetersstationer precis som vanligt. Den enda invändningen har kommit från en och annan radioamatör som tyckt att man vill använda ”sin” repeater för lokalt prat, men vill inte att ”hela Sverige ska lyssna på vad vi talar om”. Den invändningen beror emellertid på missuppfattning:

Flexibelt
SvxLink är mycket flexibelt, och det kan därför konfigureras så att det anpassas efter alla typer av lokalt betingade behov. Repeaterägaren/klubben bestämmer vilka av nätets talgrupper som repeatern skall lyssna på. På samma sätt ställer man in vilken talgrupp som skall vara standard – dvs vid lokala QSOn på repeatern, där användaren inte valt någon talgrupp manuellt. Sätter man denna till noll (0) eller 9, innebär det att ingen utomstående kan höra detta QSO.

Vanliga missförstånd om SvxLink
Ett vanligt förekommande missförstånd, är att SvxLink alltid låter hela landet avlyssna lokala QSOn. En annan missuppfattning är att den lokala repeatern alltid hör all annan trafik från alla anslutna repeatrar. Den lokala användaren kan däremot själv bestämma om QSOt skall vara lokalt eller höras över flera repeatrar. Detta sker med antingen subton eller DTMF-kommandon. Vid start med 1750 blir QSOt i sådana fall lokalt, eller möjligen regionalt – som på Öland t ex.

Några fakta om SvxLink
I december förra året fanns 25 anslutna repeatrar. Idag är antalet 39. För ett drygt år sedan skrev Peter SM5GXQ i QTC att han vill se nytt liv i de analoga FM-repeatrarna. Artikeln var föranledd av att fler och fler FM-repeatrar för tvåmeters- och 70-centimetersbanden tystnade och hotades av akut nedläggning. I det läget pläderade Peter för att koppla samman de befintliga repeatrarna genom SvxLink. Ölands Radioamatörer hade redan hösten 2019 bytt logik på sin repeater i Borgholm och anslutit sig till SvxLink för att kunna nå repeatern via nätet. Sommaren innan hade SvxLink släppt sin nya version med talgrupper, och det var där Peter såg den stora utvecklingspotentialen.

Erik SM7DZV

Länk
Peter SM5GXQ (pdf, 2020): ”Ge analoga repeatrar nytt liv!”

Utsikt mot de slingrande skidbackarna i Vemdalsskalet innifrån Björns radioshack i Hedeviken.
FOTO Björn SA3AUX.

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com