HQ-nätet den 18 december:
Certifikatkurs efter nyår på engelska
IARU-möte inställt på grund av Covid

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2021 in Nyheter |

Dagens HQ-nät hade tre ämnen på innehållsförteckningen: En planerad certifikatkurs på engelska, IARU-mötet i Wien inställt på grund av Covid och en påminnelse om julaftonens sändning från SAQ Grimeton.

SSA förbereder en kurs för amatörradiocertifikat på engelska. Målgruppen är ingenjörer vid KTH och Ericson.

IARU mötet i Wien ställs in
IARU-mötet som skulle ha hållits i Wien i april har ställts in på grund av det osäkra läget rörande coronasmittspridningen. Under våren kommer beslut  om mötet bedöms kunna genomföras i samband med den (fortfarande) planerade radiomässan i Friedrichshafen.

Sändning från SAQ på julafton
Den tredje punkten på dagordningen var en påminnelse om sändningen från SAQ på Julaftonens morgon.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2021-12-18

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät kommer den tredje lördagen i januari, vilket betyder den 15 januari 2022.

 


Tidigare HQ-nät


 

HQ-nätet den 4 december:
Fortsatta samtal med PTS om prov on-line,
specialsignaler och instegscertifikat

Uppdaterat 2021-12-04

En stor del av sändningen den 4 december handlade om de fortsatta samtalen mellan SSA och PTS om certifiering on line och om förenklad administration av specialsignaler. Styrelsens information handlade vidare om föreningens utvecklingsarbete för certifikatutbildning med nätstöd.

SSA:s årsmöte kommer som tidigare aviserats att hållas i Eskilstuna den 9 april. Mötet kommer att börja klockan 15.00, direkt efter det att Radiomässan stängts.

Öppna och positiva samtal med PTS
SSA:s ordförande Jens SM0HEV uttryckte tillfredsställelse över att samtalen med PTS sker i öppen och positiv anda:

— Det är bra på sätt och vis, att det är ny bemanning på PTS och ny bemanning på SSA,  så att vi i diskussionerna kan börja med clean plates. Samtalen har fungerat fint och med ömsesidig förståelse, förklarade Jens.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2021-12-04
(10 minuter 40 sekunder):

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.
Erik SM7DZV

 


HQ-nätet 20 november:
Om årsmötet, utbildning över nätet och certifiering on line

SSA:s HQ-nät den 20 november handlade om tre frågor: kommande årsmöte, utveckling av digitaliserad utbildning för amatörcertifikat samt certifiering on line.

SSA:s årsmöte planeras som vi tidigare rapporterat att äga rum den 9 april 2021 i samband med Radiomässan i Eskilstuna.

Certifikatutbildning över nätet
Utveckling sker nu i syfte att skapa en plattform för digitaliserad nybörjarutbildning syftande till att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna avlägga godkänt prov för amatörradiocertifikat. Försöket bygger på en metod som går ut på att eleverna genomför självstudier samt får förtydliganden och svar på frågor över nätet. Metoden ska under våren testas på en grupp teknologistudenter vid KTH. Förhoppningen är att den ska kunna tagas i bruk under senare delen av 2022.

Certifikatprov on line
Arbetet fortsätter för att utveckla en metod för certifiering av blivande radioamatörer on line.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2021-11-20
(5 minuter 41 sekunder):

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300.  Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle att lyssna på direktsändningen eller vars mottagning är störd eller vars QTH ligger utom räckvidd för den aktuella sändaren och frekvensen.
Erik SM7DZV

Länk
Amatörradionyheterna (2021-11-06): Boka 9 april 2022 för Radiomässa i Eskilstuna och — troligen — SSA-årsmöte 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com