Veckans QSL-rapport:
De fyras gäng tackar för i år
och önskar God Jul och och ett bättre 2022

Posted by Erik SM7DZV on 20 december, 2021 in Nyheter |

QSL-sorterarna, ”De fyras gäng”: Fr.v. Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT, Hasse SM0BYD och Esko SM5AKP.
FOTO Erik SM7DZV.

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 16 december 2021:

Var vänlig kolla hemsidan www.ssa.se, för öppettider och eventuella arrangemang med Thérése för avhämtning.

Denna gång tog det ytterligare 4 veckor, för att få ihop dagens 24 kg. Avsändare enligt följande: RAAG, SF7YT, SM6BCD, UA1QV, SM6DOO, PZK, OE5TXF, SM5YOC,SM5BZY, N8AHH, SF100SAI, SA7RLC och DARC.

Avslutades vårt QSL-sorteringsår 2021, med att BYD packade och fick alla distriktskort postade: En blå S-påse till SM1, 2 kg i en L-påse till vardera SM2, SM3 och SM4, samt SM5 3 kg, SM6 5 kg och SM7 i en 4 kilos kartong. SM6JSM, hanns dessvärre inte med, trots 9 och en halv timme på kansliet.

SM0BYD påminner, som vanligt, om kvittens, till alla utom Eric SM1TDE.

Hyllstatus
Hyllstatus per den 16 december 2021; endast 1,8 kg till SM6JSM, med arkivet, utland samt för övrigt hanterade signaler.

 

16 december 2021: Uppackat 24 kilo. Hasse SM0BYD väntar på grabbarna.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161!

Dessutom tillönskar vi en riktigt GOD JUL och ett bättre 2022 vid god hälsa! OBS, tänk efter, före!

 


Äldre QSL-rapporter


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 18 november 2021:

Dramatisk minskning av tryckta QSL

QSL-sorterarna på en bild från DX-Match i Jönköping 2018: Fr.v. Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT, Hasse SM0BYD och Esko SM5AKP.
FOTO Erik SM7DZV.

Alla är väl numera införstådda med den dramatiska minskningen av tryckta QSL via byråer. Det tog 5 veckor att öka på de 1,7 kilo vi lyckats samla ihop sedan i början av oktober, när den 15/11 UARL (Ukraina) samt ARI (Italien) bidrog med ca 13 kg och sålunda sorterade vi 15 kilo QSL den 18:e ds.

Avsändare var: TF-IRA (efter att BYD lyckats blidka postnord gm en sedvanligt lång redogörelse om innehållet…), en anonym retur, SM4CPW, SM5BTY, SM0ASB, SA6EFS, SM0KDE, SA6NIA, SC6AS, SM7WUT, oförtröttlige Brad N9EN, KL7YK, SM7BNG, SK4AV, SM4HBG. BFRA, SM6OMP, SM2A, SM5SHQ, SM2ILF, SK4IL, SM3SEF, SD400SU, SM6PVB, SM6NT, SM6DHD, SF400B.

Skickade QSL
Postade BYD 0,9 kg till SM1TDE, den 18/11. Ankomst Visby numera en osäker tidsfråga pga Postnord. Packade BYD f.ö. till samtliga distrikt och hämtning ordnad gm Thérése, f.ö. SM2 4 kg, SM3 5 kg, SM4 4 kg, SM5 8 kg, SM6 12 kg och SM7 9 kg. JSM, hanns dessvärre inte med innan hon gick under torsdag e.m. Eric:s kartong om 9 kg postas kommande vecka.

Hyllstatus: Tomt
Hyllstatus den 18:e ds: tomt.

Kolla hemsidan för öppettider
V.v. kolla hemsidan www.ssa.se, för öppettider och ev. arrangemang med Thérése, för avhämtning. Thérése är iaf på plats torsdagar kl. 10 – 12.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före!

 

 


När elektroniken håller på att döda amatörradions QSL-tradition, och QSL-sorterarna sitter arbetslösa, kan det kanske vara på sina plats att påminna om hur det var förr.
Tack till Gunnar SM0DOU
för sammanställningen över QSL-kort från fyra klassiska SL-stationer.

Hasse SM0BYD: Inga nya QSL — ingen sortering denna vecka

Ingen rapport denna vecka. Ifall 15-20 kg på packbänken innan onsdag 20/10, återsamling den 21:a … kanske — men, uschelt lite inkommande QSL, som synes… Här är i alla fall den senaste sorteringsrapporten:

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 7 oktober 2021

V.v. kolla hemsidan www.ssa.se, för öppettider och ev. arrangemang med Thérése, för avhämtning.

Till vår stora glädje hade fram till idag, DARC och Veron imed övriga Beneluxländer bidragit med 20 kilo…

 

… inklusive SA6NAN, SM5XMO, SL7ZAY-SA7AUW, SI6T-SM6LZQ-SM6BFE-SK6QA, SA6AXR, SM3FQK, EI och Nigel OE5TXF. Postade SM0BYD 0,75 kg till SM1TDE, den 7/10. För vidare befordran vid helgens klubbträff.

Hyllstatus
Hyllstatus den 7:e dennes enligt följande: SM2 = <2,5 kg, SM3 = >3 kg, SM4 = >2 kg, SM5 = >5 kg, SM6 = 7 kg, SM7 = 4 kg, JSM = Karlsborgare erhåller, som vanligt, postal direktleverans genom SM5AOG , f.ö. c/o SM6JSM, utland
och arkivet = >5 kg.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med de fyras QSL-gäng gm Hasse SM0BYD, kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före!


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 23 september 2021

”Nu är allt som vi har fått in också sorterat”

Öländsk väderkvarn.
Klicka på bilden för större skala. Teckning av Hasse SM0BYD.

Den 23/9 sorterades allt inkommet, 18 kilogram kg från DARC, PoBox 88, YB9AYT, samt tackar vi för bidrag från SM5XMO, N9EN, SM0CXS, SM0AFT, SM5ENX, SM7KOJ, SM5DK, SM5YOC,SM5ATP, SK5AS.

Var vänlig kolla hemsidan, för öppettider och arrangemang med Thérése, för eventuell avhämtning.

Hyllstatus
Hyllstatus den 23:september: SM1 = 0,45 kg, SM2 = >2 kg, SM3 = >1 kg, SM4 = 1 kg, SM5 = <3 kg, SM6 = >4 kg, SM7 = <2 kg, JSM = Karlsborgare erhåller, som vanligt, postal direktleverans genom SM5AOG, f.ö. c/o JSM, utland och arkivet = 4,2 kg.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med
de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före!


Äldre QSL-rapporter


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 2 september 2021

Nya sorteringsrutiner från och med nu

Hasse SM0BYD, QSL-sorterare.

Kansliet är t.v. stängt för besökare men kolla ssa.se, hemsidan, samt hör med Thérése, för aktuell information. QSL-gänget tog ledigt idag eftersom inga nya kort hade anlänt.

Fortsättningsvis kommer via att ha våra torsdagsseanser med QSL max 2 ggr per månad, ifall minst 10 kg anlänt. Dels för att leveranserna med QSL fortsätter att minska dramatiskt dels på grund av att smittspridningen av Deltavarianten av Covid-19 ökat. Vår hälsa först och främst! Distrikten åtnjuter, som alltid, fullgod leveransservice.

QSL-kort på väg till distrikten
Men, SM0BYD besökte i alla fall kansliet några timmar och ordnade att packa alla distriktskort. Leveranser till SM2, SM3, SM4, SM5, SM6 och SM7 är nu på gång efter att Thérése ordnat fraktavier och hämtning. SM1 packades f.ö. i sedvanlig påse och postades av BYD. Inalles 54 kilo QSL ut till er i distrikten, denna torsdag. Kvittens emotses, som alltid, tacksamt när respektive DC erhållit sin leverans. Tack på förhand.

Hyllstatus
Hyllstatus är t.v. efter den 2/9 2021 QSL-fri förutom till JSM, status quo, med 4,3 kg till = signaler c/o JSM, utland och arkivet.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före! Fortsätt att hålla avstånd!

 


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 26 augusti 2021.

Nu har vi sorterat allt

Hasse SM0BYD.

Den 26/8 sorterade vi allt inkommet, 22 kg från ARI, BFRA, URE, SM0BTS, SM3NXS, SM6JSM, K2HVN, SM4CPW, SA0SOA, TF3JB, SM6RXZ & SC6AS OCH HB0A.

Hyllstatus
Hyllstatus är den 26/8: SM1 = <0,8 kg, SM2 = 5 kg, SM3 = < 8 kg, SM4 = <5 kg, SM5 = 5,6 kg, SM6 = 10,4 kg , SM7 = 15,7 kg, JSM med 4,3 kg till = Karlsborgare, som vanligt direktlev. gm AOG , f.ö. c/o JSM, utland och arkivet.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, i det semesterstängda samt t.v. också för besökare stängda kansliet i Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före!


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 29 juli 2021.

Igår konstaterat att senaste veckan endast bidragit med SM6NT inklusive SK6SSA och SA6BSQ samt BI8DHZ.

Vi hoppas nu på kommande vecka. Vi får vänta till i slutet av augusti för tio kilo franska kort från REF, som har semester.
73 de SM0BYD


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 22 juli 2021.

Inte kom det några nya QSL den här veckan heller. Vi hoppas i alla fall på någon form av tilldelning fram till den 28/7.

Får vi tio kilo eller mer — då sorterar vi igen den 29 juli.
73 de SM0BYD

——

Hasses SM0BYD rapport den 15 juli 2021

Hans Löf SM0BYD: Gallejaur Västerbotten, 1995. Kolteckning gjord på plats.

Thérése har en välförtjänt semester och kansliet öppnar igen den 9 augusti. För ytterligare information, se: www.ssa.se.

QSL-byrån är dock icke bekant med semester, såvitt utländska QSL-byråer har vänligheten bidraga med leveranser. Så var icke fallet den gångna veckan, utom en liten försändelse från K.A.R.L,således Sydkorea, 1,2 kg för nybörjare, samt brevförsändelser från SA7GGO, F1VEV, N9EN, OG60BBM, SM4SEF, SM5OMP, SM7WVZ, SM4CZS, SWL Vladimir Levikov inkl. RD0L.

Vi hoppas nu på tilldelning t.o.m. den 21/7 och om så, återupptagen sortering den 22/7.

Hyllstatus 15 juli, oförändrat.
Hyllstatus är den 15/7 nästan identisk med förra veckans: SM1 = 0,3 kg, SM2 = 2,7 kg, SM3 = 4,9 kg, SM4 = 2,5 kg, SM5 = 1,1 kg, SM6 = 3,3 kg , SM7 = 9,7 kg, JSM med c:a 2 kg till = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,
med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, i det semesterstängda samt t.v.
också för besökare stängda kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före!


Äldre QSL-rapporter:


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 8 juli 2021.

Nu är det tomt på packbänken

Hasse SM0BYD.

Idag sorterade trion SM5AKP, SM5CCT och SM0BYD kort från ARRL, JARL, NZART. Inalles 11 kg. SM5AOG med Eva semestrar traditionsenligt i södra Skåne. Efter dagens insats är det tomt på packbänken. Vid eftermiddagstömningen av postboxen visade sig i alla fall några smärre försändelser från F1VEV, N9EN, SM4SEF, SM5OMP, SM7WVZ. I alla fall en blygsam början inför fortsättningen.

Kommande vecka fram till och med onsdag avgör ifall vi tvingas till en ofrivillig ledighet, en s.k. kortsemester.

QSL-byrån är dock icke bekant med semester. Såvitt utländska QSL-byråer har vänligheten bidra med leveranser. DARC kan dock tänkas bistå med en av sina pålitliga 3-veckorsleveranser. Vi tackar dessutom för kvittenser av erhållna leveranser!

Hyllstatus
Hyllstatus, den 8/7: SM1 = 0,3 kg, SM2 = 2,7 kg, SM3 = 4,9 kg, SM4 = 2,5 kg, SM5 = 1,1 kg, SM6 = 3,3 kg , SM7 = 9,7 kg, JSM med ett drygt kilo till = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, i det semesterstängda samt t.v. också för besökare stängda kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!
OBS, tänk efter, före!

 


 


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 1 juli 2021.

Kansliet stänger till den 9 augusti

Packbänken den 1 juli 2021.
FOTO Hasse SM0BYD

Thérése stänger den 5/7 kansliet för semester till den 9 augusti. Till samtliga, en trevlig semester! QSL-byrån är dock icke bekant med semester.

Idag sorterade trion SM5AKP, SM5CCT och SM0BYD (SM5AOG med Eva traditionsenligt åter semestrande i södra Såne) kort från URE samt inte minst omtalad försändelse från Champ i Thailand, anländ via SM0SHG Adde — tusen tack. Ett QSL-brev från SM0NUE fullbordade dagen Totalt ca 13 kg.

SM0BYD hade därmed väntat sig att packbänken skulle visa sig tom, men alls icke. Därför väntar dagens överraskande anlända QSL, från ARRL, JARL samt NZART, inalles 9,5 kilo. Således ingen semesrer för edra QSL-korthajar på kansliet.

Packade SM0BYD tvenne 13 kiloskartonger till SA5FYR resp. SM6EAT och Therese ordnade med postnordhämtning. Dessutom en välfylld blå påse till Eric TDE, som dessvärre icke hann postas innan stopptid idag.

Hyllstatus, den 1/7: SM2 = <2,5 kg, SM3 = 3,5 kg, SM4 = <1,7 kg, SM7 = >8,3 kg samt JSM efter förra veckans avhämtade laddning, iaf en början, med drygt 500 gram till = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, i det t.v. för besökare stängda kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161! OBS, tänk efter, före! Håll avstånd (DX) och håll ut!


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 24 juni 2021.

13 kilo från DARC och brevförsändelser

Hasse SM0BYD, QSL-sorterare.

De torsdagar vi är på plats arbetar Thérése hemifrån. Idag sorterade vi 13 kg från DARC, samt följande brevförsändelser, SM6VTZ, YO8AXP, SM6LJU, MI6LFU och SM0BGU.

TACK Lasse SM4DQE och Håkan SM7APO, för kvitterade postnordleveranser!

I dagsläget väntar endast en kartong om 13 kg, från URE, som är planerad att tömmas den 1/7, tillsammans med en direktleverans och omdiskuterad kartong från Thailand.

Det fyller stadigt på med nya QSL. Med tanke på kommande sommarleverans av QSL vill vi därför uppmana dej som är QSL-mottagare (gäller samtliga distrikt) att vänligen meddela undertecknad när du (eventuellt) planerar att vara bortrest.  Samtidigt kan du även a på att beställa C6 samt C5-kuvert för utskick. De inkluderar dock icke betalt porto.

Hyllstatus
Hyllstatus, den 24/6: SM1 = <1 kg, SM2 = <1 kg, SM3 = 2,5 kg, SM4 = <1 kg, SM5 = >10 kg (ingen lugn och ro hos dig Carola, absolut snart dags igen!)
SM6 = <11 kg, SM7 = >6 kg samt JSM = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet, tutti c:a 33 kg, som enligt ök. avhämtas antingen den 24:e eller 25:e ds.


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 17 juni 2021.

Nya QSL leveranser på väg till SM2 och SM4

Thérése håller sig ännu, för säkerhets skull, hemmavid och arbetar därifrån de torsdagar vi sorterare är på plats.

Du, i SM0, som noterat att du har QSL att hämta, kan göra det enligt överenskommelse med BYD, för att vi ska kunna lösa det på ett smidigt sätt så länge kansliet är stängt för besökare. Tag i så fall gärna med dina kort och skicka dem vidare.

Det fyller stadigt på med nya QSL. Med tanke på kommande sommarleverans av QSL vill vi därför uppmana dej som är QSL-mottagare (gäller samtliga distrikt) att vänligen meddela undertecknad när du (eventuellt) planerar att vara bortrest.  Samtidigt kan du även a på att beställa C6 samt C5-kuvert för utskick. De inkluderar dock icke betalt porto.

QSL på väg till SM2 och SM4
På övertid packade SM0BYD en kartong om 5 kg till SA2APO samt 9 kilo till SM4DQE, som Thérése ordnar hämtning och leverans av, de närmsta dagarna. Som vanligt emotses en kvittens vid uthämtad leverans. Tack på förhand!

Dagens sortering
Idag sorterade vi 12 kg från HRS/9A, RAC/Canada samt brev från SK0MT, SM0NEJ, JT1DN, TA2K samt SM6EAT. Den 24/6 sorterar vi en kartong från DARC igen, denna på 14 kilogram, med eventuell bonuspost. Därefter väntar i dagsläget endast en nyanländ kartong om 11 kg, från URE, som är planerad att uppackas den 1/7

Hyllstatus
Hyllstatus den 17/6: SM1 = 0,45 kg, SM3 = 1,0 kg, SM5 = 7,8 kg (ingen lugn och ro hos dig Carola, snart dags igen), SM6 = >7 kg, SM7 = >5 kg kg samt JSM = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet, totalt cirka 33 kg,

 

 


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 10 juni 2021

Smörgåstårta magnifico med lax och räkor. 2021-06-10.
SSA:s QSL-sorterare i Sollentuna: SM5AOG, SM5AKP och SM5CCT
avnjuter ett uppskattat tårttack för gott arbete från SI9AM.

 

Thérése håller sig för säkerhets skull t.v. hemmavid och arbetar, de torsdagar vi är på plats.

Till denna dag hade våra mycket generösa vänner, som fortsätter att hålla SI9AM:s fana i topp, med bl.a. fortsatt QSL-hantering, Ulla SM3LIV samt Jörgen SM3FJF, bjudit oss till fest, som uppskattning, för vilket vi är ytterst tacksamma! SM0BYD inhandlade en i Sollentuna lokalt skapad smörgåstårta, som vi efter genomförd grovsortering av 22 kg kort, avnjöt, enligt bifogade bildbevis. Vårt stora och försommarvarma TACK! Kram på er!

Du, i SM0, som noterat att du har QSL att hämta, kan göra det enligt överenskommelse med SM0BYD, så löser vi detta på ett smidigt sätt, så länge kansliet är stängt för besökare. Tag i så fall gärna med dina kort fvb. Densamme kommer att tillskriva några av er, med alltifrån 250 gram till ca 1 kilo, för ev. postleverans mot avgift, som tidigare.

14 kilo postade till SM3
På övertid packade SM0BYD en 2-kilos postnordpåse till SM1, som postades innan stopptid och 14 kg till SM3. När Thérése besöker kansliet igen ordnas en hämtning gm postnord. En kvittens vid ankomst emotses. Tack på förhand!

Idag: Sorterat 22 kilo
Idag sorterade vi 22 kg från ARRL, DARC, PZK, 2 x N9EN, BFRA, SM6NJK, SM5MX, SM5MXO/4F7 och SM3NXS.

Efter nästa vecka: normalläge
Den 17/6 har BYD tänkt sig att vi sorterar HRS/9A + RAC/Canada med eventuell bonus. Därefter väntar i dagsläget endast DARC på sortering. I fråga om våra QSL har vi sålunda åter normalt läge.

 

Hyllstatus
Hyllstatus, den 10/6: SM2 = 3,6 kg, SM4 = 7,6 kg, SM5 = 6,1 kg, SM6 = 5,2 kg, SM7 = 3,2 kg samt JSM = Karlsborgare, c/o SM6JSM och utland, tutti c:a 31 kg, inkl. arkivet, där Lars SM5CAK lär hållas sysselsatt. Som synes kan fler distrikt inom QSL-kort se fram emot en leverans.


Kl 6 SST 10/6 2021. Ej i väntan på bättre tider men, för återsamling till en sedvanlig trevlig QSL-sorteringsseans. 22 kilo uppdukade från ARRL, BFRA, DARC, PZK mfl.


Faktafel?
Hittat faktafel i texten? Skriv och berätta.


Äldre QSL-rapporter:  –>


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 3 juni 2021.

Vi tar oss peu-en-peu
genom den tidigare mastiga samlingen…

´I väntan på Godot´? Nej men, väntan på resten av de fyras gäng.
Bilden, strax efter kl 6 SST 3/6 2021. SM0BYD har dukat upp 27 kilo på bordet.

Vi tar oss peu-en-peu genom den tidigare mastiga samlingen med QSL, på kansliet i Sollentuna. Thérése håller sig fortfarande för säkerhets skull hemmavid dessa dagar och arbetar.

Du, i SM0, som noterat att du har QSL att hämta, kan göra det enl. ö.k. med BYD, så löser vi detta på ett smidigt sätt, så länge kansliet är stängt för besökare. Tag i så fall gärna med dina kort fvb.

Idag sorterade vi 27 kg från DARC, NRRL och REF. Inför den 10/6 har BYD förberett 21 kg från ARRL, DARC och PZK. Därefter väntar följande på sortering: HRS (9A), DARC och RAC. i fråga om QSL, har vi snart återvänt till ett normalt läge.

På övertid packade BYD 11 kg till SM6 samt till SM7 14 kg. När Thérése besöker kansliet ordnar hon med en postnordhämtning. Måste undertecknad åter påtala att en kvittens utan påminnelse, tacksamt emotses? Tack på förhand!

Hyllstatus
Hyllstatus, den 3/6: SM1 = 1,3 kg, SM2 = 2,9 kg, SM3 = 11 kg, SM4 = 6,25 kg, SM5 = 4,2 kg samt JSM = Karlsborgarna, c/o JSM och utland, tutti c:a 31 kg, inkl. arkivet, där Lars CAK lär hållas sysselsatt. Som synes kan fler distrikt inom QSL-kort se fram emot en leverans.

Avslutar vi åter med, tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, i det t.v. för besökare stängda kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!
OBS, tänk efter, före! Håll avstånd (DX) och håll ut!


Hasses SM0BYD QSL-rapport den 27 maj  2021.

Idag 25 kg från ARRL, DARC, VERON m. fl.

QSL-sorterarnas dukade bord i Sollentuna den 27 maj 2021.

 

 

Länk till ännu äldre QSL-rapporter.

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com