Bästa amatörradionyheten under 2021:
Tövädret i relationerna mellan PTS och SSA

Posted by Erik SM7DZV on 25 december, 2021 in Kommenterad nyhet |
Publicerat 2021-12-25.
Redigeringsmässigt uppdaterat  2021-12-27.

Jens SM0HEV, SSA:s ordförande. Operatör under SSA:s HQ-nät.

Före varje årsslut brukar medier övertrumfa varandra med rankinglistor över årets största nyheter. Amatörradionyheterna utnyttjar i detta sammanhang sin definitionsmässiga förmån att kunna bortse från frågor som naturkatastrofer, pandemier, krig och pågående globala klimatkatastrofer. Redaktionen har därför endast försökt besvara frågan:

Vilken enskild händelse eller påbörjad utveckling under år 2021 får störst betydelse för svensk amatörradio i framtiden?

En översiktlig tillbakablick i årets nyhetsflöde ger vid handen att det mesta kan förbigås. Vi fick vänta ända till SSA:s HQ-nät den 2 oktober, innan något riktigt stort hände.

Tio år av lågintensivt krig mellan SSA och PTS
Det SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV då rapporterade om, ska ses mot bakgrund av de senaste tiotalet år av näst intill lågintensivt krig mellan SSA och den svenska frekvensmyndigheten. Det har bland annat handlat om att frågorna i certifieringsproven skulle ha varit för enkla och inte uppfyllt HAREC. Det har handlat om att SSA:s provförrättning inte varit rättssäker. Resultatet av denna motsättning har lett till att det under senaste åren endast har utfärdats några få tiotal nya licenser per år, vilket är totalt förödande för svensk amatörradio med dess åldrande utövare.

Upptinade relationer och öppna samtal
HQ-nätet den 2 oktober och senare den 4 och den 18 december handlade om upptinade relationer mellan SSA och Post- och Telestyrelsen PTS. SSA:s ordförande kunde rapportera om pågående samtal mellan Föreningen SSA och myndigheten PTS, där samtalen karaktäriserades av ömsesidig respekt och öppenhet.

Högsta effekt för tillståndsfri amatörradio
Motsättningarna mellan PTS och Sveriges radioamatörer — inte nödvändigtvis SSA — har också, åtminstone officiellt, handlat om rädsla för elektromagnetisk strålning i anslutning till amatörradiostationer, något som 2018 ledde till att den högsta effekten för tillståndsfri amatörradio sänktes från en kilowatt till 200 watt. Tilläggas bör att redaktören känner många ytterst omdömesgilla radioamatörer som anser att det var fullständigt bisarrt att nybörjare släpptes lösa i etern med en kilowatt efter att ha genomgått några veckoslutskurser. Tillståndsfri amatörradio borde, ur det perspektivet, snarare ha satts till 10 watt.  Men det hade naturligtvis krävt en ny certifikatklass — ett instegscertifikat — något som PTS fram till islossningen under 2021 kategoriskt motsatt sig.

Upptinade relationer och öppna samtal
HQ-nätet den 2 oktober och senare den 4 och den 18 december handlade om upptinade relationer mellan SSA och Post- och Telestyrelsen PTS. SSA:s ordförande kunde rapportera om pågående samtal mellan Föreningen SSA och myndigheten PTS, där samtalen karaktäriserades av ömsesidig respekt och öppenhet.

Lyssna på Inspelningarna av HQ-näten den 2  oktober samt 4 och 18 december:

HQ-nätet den 2021-10-02. (6 min 38 sek)

HQ-nätet den 2021-12-04: (10 min 40 sek)

HQ-nätet den 2021-12-18: (9 min 26 sek)

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningarna.
Inspelningarna är gjorda i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Certifiering on line, specialsignaler och instegscertifikat
Samtalen med PTS handlar bland annat om certifiering on line och om förenklad administration av specialsignaler. En annan aktuell fråga handlar om möjligheterna att inrätta ett instegscertifikat, ett sätt att ge fler möjligheter att på egen hand stifta bekantskap med och prova på hobbyn. I det senare fallet förekommer juridiska och tekniska knäckfrågor, vilka behöver genomarbetas innan de kan infogas i en kommande föreskrift från PTS.

”Ny bemanning — Clean plates”
SSA:s ordförande Jens SM0HEV uttryckte tillfredsställelse över att samtalen med PTS sker i öppen och positiv anda:

— Det är bra på sätt och vis, att det är ny bemanning på PTS och ny bemanning på SSA, så att vi i diskussionerna kan börja med clean plates. Samtalen har fungerat fint och med ömsesidig förståelse, förklarade Jens SM0HEV.

Decenniets bästa nyhet?
Den smältande permafrosten är ett globalt miljöhot. Den samtidiga islossningen i relationerna mellan SSA och PTS blev det viktigaste som hände svensk amatörradio under år 2021. Det förbättrade samtalsklimatet mellan SSA och PTS har till och med potential att bli det bästa som hänt svensk amatörradio under det senaste decenniet.

Erik SM7DZV

 

 

Länkar
Amatörradionyheterna (2021-10-07): Flerårigt djupfrysta relationer börjar tina. Samarbete mellan SSA och PTS mot ny vår? 
Amatörradionyheterna (2021-12-04 och 2021-12-18): SSA:s HQ-nät 
Amatörradionyheterna (2015- 2020): Sökresultat — Vad vi publicerat i relaterade ärenden 
Amatörradionyheterna(2016-03-07): Amateur Radio Gate Sweden: Svårare prov, telegrafikrav och lägre effekter!

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com