SvxLink har infriat alla förhoppningar
— 2021 blev rekordår för analoga repeatrar

Posted by Erik SM7DZV on 31 december, 2021 in Nyheter |
Uppdaterat 2021-12-31 klockan 23.33; 2022-01-01 kl 21.15; 2020-01-04 kl 21.46.

Trafikstatistik för SvxLink 2020 – 2021.
Klicka på bilden för större skala.

För bara ett år sedan publicerade Peter SM5GXQ en artikel i QTC, om hur SvxLink kan ge nytt liv åt våra analoga repeatrar. Ölands 4 repeatrar hade precis anslutit sig, och strax före den pressläggningen hakade Eskilstuna och Sundsvall på.

Under 2021 har SvxLink, som Peter brukar uttrycka det, gått ”mot nya höjder”. Ytterligare repeatrar har tillkommit och därmed har också trafiken ökat i nätet. Nu pågår arbete lite här och var, för att ansluta ännu flera analoga repeatrar till gemenskapen.

När Amatörradionyheterna summerade år 2020, kunde vi räkna in drygt 20 anslutna noder. I dagsläget ligger antalet noder på 37 stycken. I skrivande stund är 46 repeatrar anslutna. Arbete pågår i ett flertal klubbar. Peter har under året hållit föreläsningar runt om i landet, och han har flera datum inbokade. Trenden från 2020 har hållit i sig och trafiken har ökat ytterligare.

Trafiken ökar
För ett år sedan publicerade vi här statistik över hur trafiken ökat markant under främst slutet av 2020. Redan i april 2021 kunde vi också berätta om att den trenden fortsatt under första kvartalet 2021. I mars tog trafiken ett jätteskutt och det rekordet fick se sig slaget under såväl april som maj. Sedan dess har antalet talade timmar i nätet legat stabilt på en hög nivå.

Fler och fler repeatrar ansluter sig
– Efter att SM6 tillkommit i systemet, kan vi inte längre kalla det för ”Ostkustlänken”, säger Peter. I Falkenbergsområdet finns nu repeatern SK6JX men även SM6SXJ. SK6IF har anslutit sina 4 repeatrar i norra Bohuslän (Bokenäset, Lysekil, Kungshamn och Tanumshede). Dessa kommer att förstärkas av repeatern SM6LNJ i Fiskebäckskil (Skaftö). I området Göteborg-Borås-Varberg har det tillkommit 3-4 simplexnoder. Det pågår arbeten både i Göteborg och Stenungssund.

 

Repeaterkarta och talgruppslista.
Klicka på bilden för större skala.

Mellersta Norrland,
Klubben SK3BG i Sundsvall har nu, förutom sin repeater SK3RFG, även driftsatt repeatern SK3RIN i Ånge, samt en simplexnod i Sundsvall. I Falun har repeatern SK4RGL anslutit sig. I Örnsköldsvik har repeatern SK3LH anslutits. Nyligen har det även kommit en simplexnod i Härjedalen, SA3AUX.

Östergötland,
Linköpingsklubben har anslutit SK5AS, som täcker stora delar av Östergötland. – Snart kommer även SK5BN i Norrköping att ansluta en av sina repeatrar, säger Peter.

Öland och Blekinge,
Nätet har även vuxit söderut. Repeatern SK7JL i Spjutsbygd täcker i princip hela Blekinge, och har samtrafik med SK7RN och SK7RFL på Öland. Flera andra klubbar i SM7 har visat intresse.

Gävle och Västerås,
I Gävle har man omarbetat sitt system, och där har man nu såväl SK3GK som SK3GW anslutna, med 3 olika repeaterfrekvenser fördelade på två platser. De senaste dagarna ser det ut som att klubben i Västerås är på gång med sina två repeatrar, SK5RHQ-2 och -70.

…samt flera repeatrar i provdrift i Strockholmsområdet
Det pågår även arbete i Stockholmsområdet, med ett flertal repeatrar i provdrift.

Stort intresse för SSA-bulletinen
SK7SSA på Öland sänder bulletin varje söndag kl 09:00, med möjlighet till föranmälan från 08:45. Bulletinen går i dagsläget ut över stora delar av nätet, utom för SM2, som har en egen bulletin kl 20:00. Sändningen sker över SvxLink talgrupp 24070, DMR talgrupp 240721 samt EchoLink SK7RFL-R.

52 incheckade — nya rekordet för SSA-bulletinen från Öland
Amatörradionyheterna kunde den 11 april berätta om ett nytt incheckningsrekord för SSA-bulletinen – totalt 44 incheckare. Sedan dess har detta rekord slagits flera gånger. Den nya toppnoteringen är numera 52, som dessutom har tangerats en gång.

SK7SSA kör alltid en ring med incheckningar, även då det inte finns någon bulletin från SSA. SK7RN körde även en ring på julafton, där runt 30 stationer checkade in och önskade varandra God Jul.

Svx-Portalen
Det finns en webbplats, svxportal.sm2ampr.net, där man i realtid kan följa trafiken över nätet. Där ser man också vilka repeatrar som just nu är anslutna, och vilka talgrupper de använder. Sidan erbjuder också statistik över systemets användning.

”Synd och skam
att de analoga repeatrarna fått förfalla”

– Det kan tyckas vara ett kraftuttryck, men jag står för det, säger Peter. Det är verkligen tråkigt att se alla dessa analoga repeatrar som byggts upp i vårt land sedan 1970-talet falla i träda. Allt det arbete och alla de pengar som lagts ned, till ingen eller liten nytta. Klubbar har börjat lägga ned sina repeatrar, eller göra om dem till något digitalt mode – såsom DMR, D-star eller C4FM. Eller så står de bara där, med ringa eller i värsta fall ingen trafik alls.

– Med SvxLink kan man behålla de analoga repeatrarna, men ändå ha möjlighet till ”uppkoppling”, framhåller Peter. Ju flera repeatrar man kan sända sitt anrop över, desto större är förstås chansen att få svar.

Lätt att använda
Även om man tillför nya funktioner, får inte komplexiteten öka. – Det finns alltid en risk att man skrämmer bort tidigare användare, om det blir för svårt att använda, säger Peter. Tanken är att det skall inte behövas några ytterligare kunskaper, för att använda systemet. Och alla kan fortsätta att använda sina gamla analoga 2m- och 70cm-stationer.

”Var och en använder systemet
efter eget intresse och efter egen förmåga”.
Givetvis finns det möjligheter att använda mera avancerade funktioner, som kan styras med DTMF eller subton. Men det är inget krav. Man kan t o m besvara ett anrop från en annan repeater, bara genom att trycka in PTT och tala – som man alltid gjort.

Repeaterägaren har full kontroll
Repeaterägaren har dessutom full kontroll över vilken trafik han vill ha på repeatern. Detta styrs med hjälp av talgrupper, och de fungerar i princip likadant som på t ex DMR.

Till skillnad från t ex DMR kräver SvxLink ingen ny radio med behov av att skapa invecklade kodpluggar.

– Ljudkvalitén över SvxLink är också helt analog, framhåller Peter.

Instruktionsmaterial
Tidigt skapade Peter ”Repeaterskolan” på SK7RFLs webbplats. Den riktar sig primärt till användare av SvxLink. Sedan dess har det även tillkommit såväl bildspel som ytterligare QTC-artiklar. Delar av materialet har även översatts till engelska. Du finner en ”litteraturförteckning” längst ned i denna artikel.

Lätt att ansluta
Att ansluta sig är heller inte så svårt. Har man redan en befintlig repeater, kan man relativt enkelt ersätta den befintliga repeaterlogiken med SvxLink.

– Det krävs en Raspberry Pi med mjukvaran SvxLink samt någon form av interface, säger Peter.

För att underlätta, har Peter också tillverkat ett installationsskript för SvxLink. Interfacet kan man antingen bygga själv eller köpa, t ex av SA2BLV Peter som numera serietillverkar sina kort. Dessa passar direkt i en MTR2000 och även i en F800 med en adapter. Korten kan även användas till godtycklig radio, eftersom det även har 2 stycken Rj45-portar. Kortet stödjer alltså två repeatrar och innehåller ljudenhet samt allt som behövs för att styra repeatern.

SvxLink-brygga som möjliggör uppkoppling mot andra länder.

Vidareutveckling
Peter har fortsatt att utveckla systemet. Sedan tidigare finns en brygga, som gör det möjligt att via SK7RFL ha samtrafik med såväl DMR som EchoLink. Denna bryggan var initialt begränsad till en enda DMR-talgrupp.

Peter har nu driftsatt samma brygga på sin egen simplexnod. Skillnaden är, att hos Peter passas flera av de DMR-talgrupper som används i Sverige. På hans nod, liksom på SK7RFL, kan nu den analoge användaren även välja godtycklig DMR-talgrupp att använda. Det sker med DTMF, på ungefär samma sätt som man kan välja en SvxLink-talgrupp.

— Det innebär att man faktiskt kan köra DMR utan att ha en DMR-radio.

Flera nät
SK7RFL och SK7RN är, förutom den svenska Svx-reflektorn, även anslutna till en reflektor i UK. SM5GXQ har i sin simplexnod även anslutit sig till den tyska reflektorn Thüringen Link. Peter har även skapat en, än så länge högst experimentell, möjlighet att brygga talgrupper mellan dessa tre nät.

– Så prova gärna att göra ett anrop på talgrupp 91, säger Peter.

Dock har Peters nuvarande lösning stora begränsningar, t ex kan den bara brygga en talgrupp åt gången. Bryggan fungerar heller inte, om Peters nod skulle vara upptagen av annan trafik.

Peter håller i skrivande stund på att snickra på en mera flexibel brygga mellan dessa tre nät. Den bryggan kommer också att ha automatisk routing av talgrupper mellan näten.

Slutsats
SvxLink har faktiskt lyckats infria löftet om att förena de digitala modernas fördel med den enkelhet man får med analog FM. Det har lett till att många kontakter har knutits över hela landet. Samt att trafiken över våra repeatrar har ökat markant.

— Framtiden för det här systemet ser ljus ut, sammanfattar Peter.

 

Länkar — Läs vidare om SvxLink
SvxLink by sm0svx
SVX Portal 2.5 (svxportal.sm2ampr.net)
SvxLogic 3.0 / 3.1 – Radio i norr
Repeaterskolan – www.sk7rfl.se
Förteckning över nyhetsartiklar på SK7RFL.se

2020 rekordår för SvxLink-anslutna repeatrar (hamnews)
Svxlink-statistik för mars: Trafikrekord och fler anslutna repeatrar (hamnews)
Incheckningsrekord för SSA-bulletinen över SK7SSA och bland annat SvxLink (hamnews)
Nyreparerade repeatern i Borgsjö öppnar södra Norrlands inland för SvxLink.(hamnews)

Ge analoga repeatrar nytt liv! (sm5gxq)
Att använda en Repeater med SvxLink. (sm5gxq)
Att bygga en Repeater eller Simplexnod med SvxLink. (sm5gxq)
SvxLink mot nya höjder. (sm5gxq)

Introduktion till SvxLink. (bildspel)
Analog och Digital Radio. (bildspel)
Bildspel 2021 (SK7RFL – SK7RN – SK5BN). (bildspel)

 

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com