Inga motförslag — Poströstning behövs ej
SSA:s medlemmar sparar tusentals kronor

Posted by Erik SM7DZV on 12 januari, 2022 in Nyheter |

Valberedningen har inte fått in några motförslag till sitt förslag på kandidater till olika förtroendeposter inom SSA. Enligt stadgarna kommer valberedningens förslag därmed att fastställas av SSA:s årsmöte 2022.

Årsmötet är tänkt att äga rum den 9 april i Eskilstuna. Med tanke på spridningen av Covid 19-viruset återstår att se om den planeringen kommer att hålla.

Valberedningen enhällig
Alla ledamöter får förnyat förtroende

Valberedningens förslag innebär att Jonas Hultin SM5PHU omväljs till vice ordförande med en mandattid på två år. För samma tid omväljs ordinarie ledamoten Bernt Eriksson SA6RTJ. Ordföranden Jens Zander SM0HEV, ledamoten Thomas Thelberg SM2OAE och kassaförvaltaren Dag Florén SM0KDG är valda fram till och med årsmötet 2023.

2014: Illa genomtänkt motförslag…
Genom att valberedningen inte fick in några motförslag före årsskiftet avlyses därmed också en högst kostnadskrävande poströstning. Senast poströstning genomfördes var 2014, när valberedningen fick ta emot ett illa genomtänkt motförslag till en ordinarie styrelsepost.

 

… som kostade tiotusentals kronor
Av SSA:s cirka 5200 medlemmar deltog den gången 436. Valdeltagandet blev därmed cirka 8 procent. 92 procent av medlemmarna avstod från att rösta. Valberedningens kandidat den gången fick mer än dubbelt så många röster som motkandidaten. Kostnaden för poströstningen uppskattades till cirka 30 000 kronor. Priset för varje avgiven röst blev därmed cirka 70 kronor.

SSA:s valberedning 2021
Valberedningen har bestått av Tore Andersson SM0DZB (sammankallande), Lorentz Björklund SM7NTJ, Håkan Karlsson SM5OCK samt Per Gedda SM2MTR. Mandattiden för SM5OCK och SM2MTR omfattar tiden fram till årsmötet 2023.

Erik SM7DZV

Länkar

Amatörradionyheterna (2021-10-01): Enhälligt förslag från SSA:s valberedning: Omval på samtliga poster inför nästa år 
Amatörradionyheterna (2016-01-06): Ingen poströstning inför SSA:s årsmöte 2016

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com