Solfläckstalen överträffar prognoserna
Bättre konditioner att vänta närmaste åren?

Posted by Erik SM7DZV on 12 januari, 2022 in Nyheter |
Uppdaterat 2022-01-12.

Solfläcksobservationerna hittills under cykel 25 överstiger kraftigt tidigare förväntade värden.
Klicka för länk till NOAA Solar Cycle Progression.

Spaceweather.com uppmärksammade i går NOAA:s uppdaterade solcykelprognos, där en kraftig uppgång av solfläckstalen kan observeras, jämfört med vad som beräknats i tidigare prognoser.

Utvecklingen skulle kunna tyda på bättre kortvågskonditioner än väntat under de närmaste åren.

Uppgången under innevarande Solcykel 25 har hittills visat sig kraftigare än vad som prognostiserats. Förekomsten av geomagnetiska ”stormdagar” har nästan tredubblats under de senaste 12 månaderna.

Månadsvärdet för december det högsta på mer än fem år
Observerade solfläckar har överstigit förväntade värden under de senaste 15 månaderna. Månadsvärdet vid slutet av december 2021 var mer än dubbelt så högt som prognosen och det högsta på mer än fem år.

Länk:
Spaceweather.com (2022-01-11): Solar Cycle Update 
National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA (2022-01-12) Solar Cycle Progression

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com