Speakerns komplimang till arbeterskorna
på fabriken: ”för att de ser så fräscha ut…”

Posted by Erik SM7DZV on 19 januari, 2022 in Nyheter |

Missa inte att se journalfilmen Flinka Flickor (5 minuter).
Finns på SvtPlay. Klicka på bilden för länk.

På SVTPlay finns gamla journalfilmer, tidsdokument som speglar epoker som för  länge sedan gått i graven. Filmen Flinka flickor handlar om journalfilmarens besök på en batterifabrik i Sundbyberg. Tidsmässigt torde den vara producerad omkring tre generationer före Me Too.

Filmen Flinka flickor visar fabrikens rader av 15- till 17-åriga flickor, där speakern aldrig upphör att förundras över flickornas ”fingerfärdighet”. Filmen visar varje arbetsmoment i tillverkningen av 4,5 volts brunstensbatterier för platta ficklampor, batterier som idag troligen skulle benämnas 3R12.

 

Flickornas egna uppfattningar om deras åtta och en halvtimmars arbetsdag berörs inte alls. Det är svårt att se den fem minuter långa journalfilmen utan att reflektera över dåtida löner, arbetsvillkor och arbetsmiljöförhållanden. Det är ämnen som nogsamt undviks.

När filmen producerades gav den hurtfriska speakern naturligtvis uttryck för den då aktuella tidsandan. För nutidsmänniskan är speakerns avslutning obetalbar:

”bara blonda fullblodssvenskor”
Och nu tar vi farväl av våra arbeterskor. Men innan vi lämnar dem måste vi ge dem en komplimang för att de allesammans ser så fräscha ut, oaktat att de har så ansträngande jobb. En del har Greta Garbo som ideal, en del Mae West och en del är bara blonda fullblodssvenskor…

Erik SM7DZV

Batterilänkar:
Batteriföreningen Hemsida 
Wikipedia: Batteri 
SAFT AB Hemsida

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com