Se ett mer än 100-årigt teknikdokument:
— Televerkets mastresning vid Kråk

Posted by Erik SM7DZV on 26 januari, 2022 in Nyheter |

Detalj ur filmen från 1916, när hjälpmasten reses.
Klicka på bilden för direktlänk till Youtube.

SM6CTQ Kjell Nerlich, Karlsborg.
FOTO © Erik SM7DZV

Kjell Nerlich SM6CTQ skickade nyligen över en länk till en digitaliserad film som visar hur det gick till när Televerket år 1916 reste de två 210 meter höga masterna vid Kråk några kilometer utanför Karlsborg.

Kjell berättar att bara några få personer var med, när Kråks Radiostation i Karlsborg slutligt skulle läggas ned. De 210 meter höga masterna hade tagits ned i mars 2001. Den definitiva nedläggningen kom något senare.

Under den den slutliga nedläggningsdagen skänkte chefen för Televerket i Göteborg 30 000 kronor till Fästningsmuseet i Karlsborg. Vid samma tillfälle fick Kjell SM6CTQ överta en VHS-video från mastresningen 1916. Den videon har nu digitaliserats av Tony SA6AYN och finns tillgänglig här för alla intresserade.

 

Kjell  berättar om dagen när stationen slutgiltigt lades ned:

— Kalle SM6BBM som tidigare arbetat vid radiostationen och jag var bland de få som var där, berättar Kjell SM6CTQ.

— Kalle försökte hitta något radiorör som var unikt, så jag blev ensam med chefen från Televerket i Göteborg. Han var där för att följa nedläggningen. Medan vi stod där berättade han att det fanns lite pengar avsatta, som han kunde skänka till något museum eller radioklubb.

— Jag berättade om det museum som finns inne på fästningen, minns Kjell. Jag hade tidigare talat med de som höll i den verksamheten och visste att de var intresserade av att bygga upp en modell av Kråks Radio med antenner och stationsbyggnad. De var även intresserade av ritningar och andra handlingar som rörde radiostationen.

Fick på stående fot 30 000 kronor till Fästningsmuseet…
— På stående fot fick jag löfte om 30 000 kronor till fästningens museum. Pengarna användes bland annat till att bygga upp en monter, en miniatyr av radiostationen med stationshus och samtliga antenner, som idag kan ses av museets besökare.

… och en video som visade mastuppsättningen 1916
– Jag fick vid samma tillfälle en VHS-video som visade hur man byggde upp de två, 210 meter höga, masterna. Mastresningen för SAJ i Karlsborg skedde troligen 1916 och fotografen hette så vitt man vet Alfred Sjöberg. Tanken var att jag skulle kunna ta den till radioklubben, säger Kjell. Men videon blev liggande tills nyligen, när Tony SA6AYN tog hand om den och digitaliserade den. Det är roligt att nu kunna visa den för en större publik.

Stumfillm
Informationsskyltarna som berättar vad som sker vittnar om att dokumentet från mastresningen på Kråk 1916 är från stumfilmstiden. För dagens teknikintresserade, radioamatörer, höjdarbetare och mastbyggare är det ändå en intressant dokumentation som är väl värd att se.

Rundradio och ubåtstrafik
Från början användes radiostationen i Kråk, som gnistsändare för telegrafitrafik. Televerkets långvågsstation i Karlsborg sände rundradio från år 1922 fram till 1926, när sändarstationen i Motala tog över. Försvarsmakten använde långvågsstationen i Kråk bland annat för kommunikation med ubåtsflottan. Försvarsmaktens militära användning av radiostationen upphörde 1993. 

 

 

 

Länkar:
Youtube: Mastresning Karlsborg: Mastresning SAJ Karlsborg (ca 1916, Foto: Alfred Sjöberg? – Telecine VHS Digitalt restaurerad).

En Youtubefilm till: Om Grimeton. Videon om Grimeton ger en delvis ny och annorlunda bild av SAQ.

Youtube (2012-05-24): Grimeton – en långvågssändare

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com