Radiomuseets månadsbrev nr 157:
Februariläsning med mersmak
Avhandling om radiolyssnande

Posted by Erik SM7DZV on 12 februari, 2022 in Nyheter |

Radiola rundradiomottagare.
Illustration ur Elin Franzéns avhandling.

I Radiomuseets Nyhetsbrev nummer 157, Februari 2022 anmäls doktorsavhandlingen Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium.
Författare är etnologen Elin Franzén, Stockholms universitet. Den drygt 300-sidiga avhandlingen handlar om människors radiolyssnande i historiskt perspektiv.

Nyhetsbrevets anmälan ger mersmak i dubbel bemärkelse: Avhandlingen beskriver radions betydelse och användning i människors vardag. Plattformen  som avhandlingen görs tillgänglig på, Mediehistoriskt Arkiv, är en nätplats med stor potential för intresserade.

Radiomediet i människors vardag
Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen betraktat?

 

Radiolyssnandets komplexitet
I boken skildras komplexiteten hos radiolyssnandets tillsynes självklara vardagsfenomen med utgångspunkt i omkring tvåhundra personers förmedlade erfarenheter. Radio, som många kanske främst associerar med ljud, framträder här genom en mängd aspekter. Radioljuden blir närvarande på särskilda sätt genom olika typer av apparatur och genom mediets tidsenliga strukturer.

Radiolyssnandet under olika perioder av deltagarnas liv
Dagens radiobruk, som utgår från mobiltelefoner och poddar såväl som transistorapparater och linjära sändningar, undersöks i relation till hur radio har existerat under andra perioder i deltagarnas liv. Tillsammans bildar dessa erfarenheter en biografiskt formad historia om ett fenomen som är unikt för varje individ och samtidigt delat av miljoner.

 

 

 

Ladda ned
Franzén, E (2021), Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium, Föreningen Mediehistoriskt arkiv Lund, Halmstad 2021.
Radiomuseet: Nyhetsbrev nummer 157, februari 2022. 
Radiomuseet. Nyhetsbrev nummer 156, januari 2022.
Radiomuseet: Nyhetsbrev nummer 110, mars 2018.

Länk:
Mediehistoriskt Arkiv: Hemsida.


FOTNOT Elin Franzén:
Franzén är etnolog vid Stockholms universitet. Inför sin doktorsavhandling efterlyste hon på sidan 6 i Radiomuseets Nyhetsbrev nr 110, mars 2018, människor som ville berätta om sina erfarenheter av radiolyssnande. Frågor som Franzén ville ha svar på var bland annat: :

Hur lyssnar du på radio? Vad föredrar du att lyssna på? Vad gör du medan du lyssnar? Har ditt lyssnande förändrats över tid? Minns du några särskilda lyssningssituationer?

Länken i Nyhetsbrevet (mars 2018) till Franzéns frågeformulär är inte längre tillgänglig. Den intresserade kan i stället ladda ned hela avhandlingen. Klicka här.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com