Sverige — den tusenåriga fredens rike?
Hur skulle vår egen nyhetsförmedling se ut
om Sverige utsattes för militärt angrepp?

Posted by Erik SM7DZV on 7 mars, 2022 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
Publicerat 2022-03-07.
Uppdaterat 2022-03-08.  2022-03-11: Youtubelänk, sprängning av mellanvågsantennerna i Nacka 1983.

Frekvensinställningen på en Blaupunkt Rundradio modell 2420 för mottagning på långvåg, mellanvåg, kortvåg och FM.

Under Ukrainakrigets första vecka stängde den ryska censuren ned internet för BBC:s nyhetssändningar till Ryssland. Det anrika brittiska medieföretagets motdrag blev att väcka liv i radioteknik från det kalla krigets dagar. BBC började då på nytt sända nyheter på ryska via kortvåg.

Sveriges Radio har förklarat att något liknande inte är aktuellt från svensk sida. Det skulle kosta för mycket. Det största problemet är nog ändå att utrustningen är skrotad. När Sverige avvecklade amplitudmodulerad rundradio gjorde man det på effektivast tänkbara sätt, vilket bland annat framgår av nedanstående källor.

Vad skulle hända om Sverige angreps?
Det finns dock en annan sida av myntet: Hur skulle vår egen situation bli om Sverige angreps militärt och drabbades av obrukbart internet och skador på Teracoms FM-nät? Hur skulle människorna då få kunna få riktig information och tillförlitliga nyheter?

Radiosignaler på kortvåg och lägre frekvenser
reflekteras i Jonosfären
och får därmed mycket lång räckvidd
Vanlig ”gammaldags” rundradio har fördelen att ha lång räckvidd. I motsats till VHF och UHF reflekteras radiovågorna på kortvåg och lägre frekvenser i Jonosfären och kan därmed täcka mycket stora områden. På långvåg går det att från ett högst begränsat antal stationsplatser täcka ett land som Sverige. Det innebär minskad sårbarhet jämfört med idag. Reflektera till exempel över konsekvenserna av sabotaget 2016 mot högmasten i Häglared utanför Borås.

Internet kan stängas av och infrastruktur kan bombas
Sedan Ukrainakriget startade har det framförts i debatten att Sveriges Radio borde återuppta kortvågssändningar för att kunna nå ut över stora delar av Ryssland. Det är också därför som BBC nu återupptagit sina kortvågssändningar på ryska. Den nya situationen i östra Europa har visat att internet kan stängas av och att TV-torn kan förstöras av kryssningsraketer.

— Hur skulle vår nyhetsförsörjning
och samhällsinformation då se ut?
En följdfråga i och för vårt eget land borde därför handla om hur vår egen situation skulle bli, om vi angreps militärt och drabbades av obrukbart internet och skador på Teracoms FM-nät. I stället för att fundera över möjliga nyhets- och propagandasändningar till Ryssland borde vi kanske i stället börja fråga oss hur nyhetsförsörjning och samhällsinformation i vårt eget land skulle se ut, om Sverige utsattes för ett militärt angrepp, liknande det som Ukraina nu upplever?

”Katastrofer och krig inget argument
för att behålla kortvågsdistributionen”
Sveriges Radio släckte sina mellanvågs- och kortvågsstationer den 31 oktober 2010. Inför den nedstängningen argumenterade radioledningen:

”Att olika typer av katastrofer och krig, där Internet lätt kan slås ut, är inget argument för att behålla kortvågsdistributionen.”

 

Ryssland blockerade BBC:s sändningar på nätet
BBC har börjat sända nyheter över kortvågsradio till Ryssland sedan landet blockerat tillgången till BBC:s webbplatser, rapporterar The Guardian. BBC meddelade att de gick återgick till sändningstekniken från andra världskriget i regionen bara timmar innan dess sajter förbjöds. Nyheter om förbudet rapporterades också av den ryska statliga nyhetsbyrån RIA.

Sedan Ukrainakriget bröt ut har propåer kommit om att Sverige borde återuppta rundradiosändningar till Ryssland och Ukraina. Det är inte aktuellt meddelar Sveriges Radio. Sveriges Radio refererar till kostnaderna. Det handlar precis lika mycket om brist på radioutrustning som skrotades och know-how som förlorades, när den svenska rundradions mellanvågs- och kortvågsstationer avvecklades.

Sverige slutade sända rundradio
på mellanvåg och kortvåg 2010
Sverige upphörde med sina mellanvågs- och kortvågssändningar den sista oktober 2010. Beslutet grundades på ekonomiska överväganden — det blev för dyrt tyckte man. Det var samma typ av bedömning som när man under senare år ansåg det vara för dyrt att underhålla det utbyggda, enkla och i hela landet driftsäkra kopparnätet för fast telefoni.

Sveriges Radio började med kortvågssändningar 1938. Från början var målgruppen svenskar som var bosatta utomlands. Senare sände Sveriges Radios utlandsprogram Radio Sweden på elva språk. I en artikel på Sveriges Radios nätsida anges att kostnadsskäl var ett argument för att lägga ned utlandssändningarna, men också att ny och bättre teknik var på väg att ta över.

”Ett vägskäl mellan gammal och ny teknik”
Vi ser det som att vi står i ett vägskäl där vi har en gammal form för distribution, kort och mellanvåg, och en ny som är via Internet. Och publiken väljer i allt större utsträckning att lyssna till oss via Internet även när de är utomlands,” förklarade i artikeln Elle-Kari Höjeberg som 2010 var ansvarig för Radio Sweden.

”Katastrofer och krig är inget argument för kortvåg”
Radions möjligheter att nå lyssnare utomlands också under olika typer av katastrofer och krig, där Internet lätt kan slås ut, är inget argument för att behålla kortvågsdistributionen”, säger den ansvariga Elle-Kari Höjeberg:

De tillfällen när det inträffar stora katastrofer så är det klart att Sveriges Radios utlandssändningar ibland har varit oerhört betydelsefulla. Det vet vi från t ex tsunamin, men vi kan inte bygga en hel utsändningsforms existens på att den ska finnas för när det inträffar katastrofer. Det går inte.”

Sverige — designat för den tusenåriga fredens rike
Det problem vi ser idag är samhällets sårbarhet. Dagens samhälle är uppbyggt för att fungera i den tusenåriga fredens rike. Vi ser att internetfunktioner kan stängas av, på samma eller liknande sätt som BBC har drabbats av i Ryssland.

Går strömmen stannar Sverige
Går strömmen stannar Sverige. Angrepp mot vårt lands IT-system sker kontinuerligt samtidigt som hela vårt samhälle förutsätter ett fungerande internet. Rakelsystemet, blåljusmyndigheternas kommunikativa ryggrad, förutsätter att internet fungerar. Sverige saknar redundans, reservsystem, för så gott som alla samhällskritiska system — bland annat livsmedels- och drivmedelsförsörjning, sjukvård, varutransporter, betalningssystem och samhällsadministration.

Vilka är vårt lands handlingsalternativ
vid en stor katastrof eller i ett krig?
Frågan som måste ställas är: Vilka är vårt lands handlingsalternativ vid en stor katastrof, där elförsörjningen långvarigt slutat fungera eller i en situation där vi utsätts för ett krigsangrepp med bomber som urskillningslöst fälls över civilbefolkningen?

I krig fungerar bara det enkla
I krig är det bara det enkla som fungerar. Det kanske är dags att börja pumpa cykeln. Att varje år låta en pluton beväringar lära sig telegrafi är säkert alldeles för mycket begärt.

 

 

 

Länkar till källor:
BBC (2022-03-04): BBC resurrects WWII-era shortwave broadcasts as Russia blocks news of Ukraine invasion 

Ljudinspelning från BBC 5875 kHz den 2022-03-04 klockan 21.48 UTC.


Sveriges Radio (2022-03-05): Sveriges Radio startar inte upp ryskspråkiga nyhetssändningar. 
Sveriges Radio (2010-03-17): SR upphör med radiosändningar till utlandet 
Amatörradionyheterna ( 2022-02-27): Information på mellanvåg i dagens Ukraina — Flera rundradiosändare har reaktiverats 
Amatörradionyheterna ( 2016-06-24): Vem saboterade Häglaredsmasten i Borås? 
Amatörradionyheterna (2017-05-15) Ett år sedan Häglaredsmasten saboterades 
CERT-SE, (2022-03-04):  Veckobrev nr 9 2022  (IT-säkerhet) 

Sprängningen av mellanvågsantenner vid Nacka radiostation 1983:
Youtube: Klicka här
(Tack till SM0FUS för Youtubelänken.)

Sprängningen av kortvågsantennerna vid Hörby radiostation:
Enligt Youtube skulle det ha skett den 2011-04-04. Redaktionen vet inte med säkerhet i vilken ordning salvorna gick.
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 1
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 2 
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 3
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 4
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 5
Youtube: Hörby radiostation den 2011-04-04: Salva 6

 

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com