MSB lämnar förslag för stärkt civilt försvar

Posted by Erik SM7DZV on 11 mars, 2022 in Nyheter |

Klicka på bilden för länk till MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på kortare tid än en vecka lämnat förslag till regeringen om vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret. Myndigheten framhåller att det därför krävs djupare analyser inom en del områden. Denna artikel bygger i sin helhet på MSB:s pressinformation.

MSB har lämnat svar på regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022.

– I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer att få effekt och som kan genomföras snabbt för att stärka det civila försvaret, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Åtgärder inom åtta områden
Åtgärderna presenteras inom åtta områden:

• Förstärka kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar
• Försvarsvilja och kommunikation
• Skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst
• Informations- och cybersäkerhet
• Ledning och samverkan
• Personalförsörjning
• Internationellt samarbete
• Försörjningsberedskap

 

Förslag i prioriteringsordning — Störst nytta och effekt
Utöver detta finns också underlag kring viktiga behov inom olika samhällssektorer. Åtgärderna redovisas i prioriteringsordning, baserat på en bedömning om störst nytta och effekt, och en bedömning om hur snabbt de kan genomföras. De förslag MSB lämnar till regeringen utgår från myndigheternas egna bedömningar, MSB:s analys av förmågan i civilt försvar, och de fokusområden som lyfts fram i Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma handlingsplan för totalförsvaret, Handlingskraft!

Kostnaden beräknad till 760 miljoner kronor
Förslagen är kostnadsberäknade till totalt 760 miljoner kronor. MSB föreslår att medlen i huvudsak ska förmedlas genom anslag 2:4 Krisberedskap, åtgärder som bedöms kan genomföras omgående. Till detta kommer ytterligare förslag om närmare en miljard från ett antal myndigheter med stort ansvar för beredskapen. I den delen behövs en fördjupad analys och dialog med berörda myndigheter.

Regeringsuppdraget har tagit mindre än en vecka att genomföra, därför krävs djupare analys inom vissa områden.

Läs mer
Läs mer på Regeringens webbplats.09

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com