Fler hedersutmärkelser vid SSA:s årsmöte

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2022 in Nyheter |

Tilman SM0JZT föreläser för medlemmar i Kronobergs sändaramatörer SK7HW.
FOTO © Bosse SM7HZK

Vid SSA:s årsmöte under lördagen delades Eldsjälsiplom/eldsjälsstipendium ut till Tobias Blomberg SM0SVX (se särskild artikel), eldsjälsdiplom till Björn Pehrson SA0BXI samt hedersnål till Tilman Thulesius, SM0JZT. Här är styrelsens motiveringar:

Eldsjälsdiplom AMPRNet till SA0BXI, Björn Pehrson
Björn har under mer än 10 års tid jobbat med vårt robusta, radiobaserade internet som fungerar även när andra delar av internet faller bort. Han är initiativtagare till den ideella föreningen AMPRNet Sverige som förvaltar, koordinerar och stimulerar till användning av adressrymden som tilldelats oss. Många amatörradioklubbar och även myndigheter har nu anslutit sig till AMPRNet tack vare Björns idoga arbete.

Hedersdiplom/hedersnål Teknikspridning till Tilman Thulesius, SM0JZT
[Tilman har] under 20-talet år bidragit till att sprida kunskap om amatörradio dels genom artiklar i QTC och dels genom föredrag om allt mellan antenn och jord. Tilman har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att fördjupa kunskapen i radioteknik.

Tilman skulle egentligen ha fått hedersnålen redan för två år sedan, men av känd anledning var det inte möjligt, varken då eller för ett år sedan. Samtliga tre mottagare var på plats i Eskilstuna.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com