Tack för de sju åren
och — möjligen — Auf Wiedersehen

Posted by Erik SM7DZV on 14 juni, 2022 in Nyheter |
Uppdaterat 2022-06-14 kl 23.44.
2022-06-16: Fotnot om Rakel.

Amatörradio med luft under vingarna. Drakantenn vid Tokenäs Udde, Byxelkrok.  Telegrafi med SM6CTQ:s Järngäng 2009.
Klicka på bilden för större skala
FOTO © Erik SM7DZV

Under mer än sju års tid har jag försökt att varje dag publicera åtminstone en nyhet om amatörradio. Nu har jag arbetat mina sju år för Rakel.

Det har hunnit bli mer än 3500 publicerade artiklar och notiser. Men nu får det vara nog. Det är inte lika roligt längre. Jag känner mig aningen tärd.

Tack för artiklar, bilder och tips
— I fortsättningen arbetar jag deltid…
Tack alla ni som brukar skicka artiklar, bilder, notiser, tips och länkar till redaktionen. Tack för all text, alla bilder och alla länkar. Tack alla ni som gjort till vana att kolla Amatörradionyheterna. Fortsätt med det, men tänk på att jag från och med nu arbetar deltid.

 

Nivåanpassar mina ambitioner
— men stänger inte dörren helt

Från och med idag nivåanpassar jag därför mina ambitioner. Jag är inte beredd att stänga sidan för gott, och jag hoppas att ni kommer att fortsätta dra nytta av verktygslådan. Där finns mängder av nyttigheter i realtid för radiooperatörer. Jag håller med andra ord möjligheten öppen för en fortsättning, någon gång i en framtid. Fram till dess kommer jag, när tid medges, att då och då trots allt lägga ut ett och annat. Jag kommer också att försöka publicera bra material som kommer till redaktionen.

Snubblade över en nyhet
Veckan efter det jag hade lämnat uppdraget som redaktör för SSA:s nyhetswebb snubblade jag över en nyhet, som jag intuitivt kände att jag ”måste” publicera. Det var då jag bestämde mig för att starta Amatörradionyheterna.

Kommer säkert hitta fler nyheter
Jag gissar att jag även i fortsättningen kommer att snubbla över nyheter. Talesättet säger ”en gång journalist — alltid journalist”. Därför är det inte helt uteslutet att skrivklådan skulle kunna ta överhand någon gång då eller då. Vad det skulle kunna röra sig om, och i vilken omfattning, går naturligtvis inte att sia om. Det är svårt att spå, speciellt om framtiden. Medlemskapet i Journalistförbundet tänker jag under alla omständigheter behålla.

Totalen positiv
Jag ångrar inte de sju åren på redaktörsstolen. En del av det jag skrivit känner jag mej riktigt stolt över, och jag kan inte minnas några speciella rader som jag behöver be Gud förlåta mig för. Förtal och motarbetare har då och då medfört energitjyveri, men totalen har varit positiv. Det är den fortfarande.

Nu väntar utbyggnad av bostaden
Nu har jag dock annat som nu pockar på min uppmärksamhet. Under de närmaste månaderna kommer jag att använda tid och kraft för att bygga till och ”tillgänglighetsanpassa” vårt hus här i Böda. Jag ser ut att få igångsättningstillstånd omkring första juli. Bygget handlar om att kunna bo kvar i huset, även om jag och min hustru en dag skulle börja bli fysiskt skröpliga.

Bästa QTH som finns
Flytta härifrån är uteslutet. Platsen är det tystaste och bästa QTH som går att uppbringa — och här finns nästan obegränsade möjligheter att sätta upp antenner.

Avrostning av telegrafister till hösten
Uppgifterna inom amatörradion kommer aldrig att ta slut och till hösten kommer Mats SM7BUA och jag att fortsätta att avrosta telegrafister.

Solfläcksmaximun väntar
Ha en riktigt bra sommar. Solfläcksmaximum väntar. Jag hoppas vi hörs på banden.

 

 

 


Nostalgisk extrabild:

”Klasskort” på SM6CTQ:s järngäng
vid samlingen under Internationella Fyrhelgen i Böda 2009.
 
FOTO © Erik SM7DZV.

 


(2022-06-16)

FOTNOT — om Rakel

Jag skrev här ovan att ”Nu har jag arbetat mina sju år för Rakel.” För att det inte ska uppstå förvirring vill jag påpeka att den Rakel jag refererar till i artikeln förekommer i Bibelns Första Mosebok, 29:e kapitlet.

Det finns många kända Rakel. Jag nöjer mig med att nämna tre. Två är kända över hela världen, den tredje är en svensk företeelse och har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som huvudman.

MSB:s RAKEL:
Rakel (akronym för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett statligt system för radiokommunikation för aktörer med samhällsviktig verksamhet, till exempel Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten, räddningstjänst, ambulanssjukvård, Kriminalvården, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket, SOS Alarm och kommunal/statlig krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för driften av Rakelsystemet, som togs i drift mellan 2006 och 2010. (Källa: Wikipedia)

Litterär världsberömd Rachel:
Rachel Louise Carson, född 27 maj 1907 i Springdale, Pennsylvania, död 14 april 1964 i Silver Spring, Maryland, var en amerikansk författare och marinbiolog. Carson studerade vid Johns Hopkins University i Maryland där hon tog en MSc (fil.mag.) i zoologi 1932. Rachel Carsson blev världsberömd 1962, när hon lät publicera sin bok Tyst Vår. (Källa Wikipedia)

Tyst vår (engelskspråkig originaltitel: Silent Spring) är en bok av den amerikanska biologen Rachel Carson, som utgavs på Houghton Mifflin den 27 september 1962. I boken beskrev Carson vad hon uppfattar som förödande effekter av användandet av bekämpningsmedel, bland annat DDT. Hon menade att om myggor utrotas kommer även fåglarna dö – och därmed blir våren tyst. Boken blev en storsäljare och finns med på flera listor över världens viktigaste facklitterära böcker. Rachel Carson blev en av ledarna i den tidiga miljörörelsen och har fått mängder av utmärkelser – de flesta efter sin död. (Källa Wikipedia)

Den som fortfarande inte har läst Rachel Carsons Tyst Vår rekommenderas besöka närmaste bibliotek.

Bibelns Rakel:
Rakel (Hebreiska: רחל, transkriberas Rachel eller Rahel) var enligt Bibeln dotter till Laban, syster till Lea, brorsdotter till Rebecka, kusin och hustru till Jakob och moder till Josef och Benjamin.
I den berättelse i Första Mosebok i vilken Rakel förekommer, kommer Isaks son Jakob till sin morbror Laban för att undkomma sin bror Esau, vars förstfödslorätt han lurat till sig. När Jakob befinner sig hos Laban blir han förälskad i dennes dotter Rakel, och blir lovad att få gifta sig med henne mot en hemgift bestående av sju års arbete för morbrodern. När så vigseln är avklarad visar det sig dock att det är Rakels syster Lea som döljer sig bakom slöjan – det hade nämligen varit en skam för henne om den yngre systern blivit gift först. Mot ytterligare sju års arbete får Jakob dock även Rakel till hustru. Då det är Rakel Jakob är förälskad i, kommer han att gynna dennas äldste son Josef framför sina övriga söner, födda av Lea och av tjänstekvinnor. Detta leder till osämja mellan bröderna, och ytterst till att Josef av sina äldre bröder säljs som slav till Egypten, dit långt senare hela familjen följer efter. (Källa Wikipedia)

Länk:
Bibeln.se Första Mosebok 29

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com