HQ-Nätet: SSA väntar på delegationsbeslut
Vilka vill arrangera årsmöten 2024 och 2025?

Posted by Erik SM7DZV on 18 juni, 2022 in Nyheter |

HQ-nätet 2022-06-18

Sista HQ-nätet före sommaruppehållet berörde bland annat de fortsatt kontakterna med PTS om kommande digitala prov för amatörradiocertifikat. PTS har ställt i utsikt att delegationsbeslutet ska finnas tillgängligt före sommarens administrativa semesterstiltje.

Övriga frågor som avhandlades var en rapport från ett nyligen genomfört distriktsledarmöte, en enkät som genomförts i tredje distriktet, samt en kommande fråga till föreningens klubbar om deras intresse av att arrangera SSA:s årsmöten åren 2024 och 2025.

Nästa HQ-nät kommer att sändas lördagen den 20 augusti.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-06-18

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

 


Tidigare sända HQ-Nät


HQ-nätet den 2022-06-04

HQ-Nätet: Kommande årsmöten och SAC

HQ-nätet den 4 juni handlade om att Jämtlands Radioamatörer SK3JR kommer att arrangera SSA:s årsmöte 2023. Styrelsen efterlyser också klubbar som är intresserade att arrangera årsmöten 2024 respektive 2025.

HQ-nätet innehöll en sammanfattning av styrelsens beslut den 25 maj. Ambitionen är att årsmötena ska fördelas jämnt över landet. Det ska också vara möjligt för många medlemmar att kunna delta, utan att årsmötena därför måste förläggs enbart till de distrikt som har flest medlemmar. Ett annat önskemål är att intresserade arrangörer kan lämna förslag på bra program på bra aktivitetsdagar med utställningar, föreläsningar och liknande under lördagen, bankett på lördagskvällen samt årsmöte söndag förmiddag.

SAC-testen och kriget i Ukraina
Nästa fråga som behandlades under sändningen handlade om hur SSA ska ställa sig till SAC-testen, med anledning av kriget i Ukraina. Det finns i dagsläget tre tänkbara beslutsmöjligheter: Tillämpa RSGB:s och CQ:s linje och utesluta ryska och belarussiska stationer, alternativ två att ställa in testen helt eller för det tredje genomföra den precis som förut. SAC:s contestkommitté har ännu inte fattat något eget  beslut. SSA:s ordförande antydde under dagens HQ-nät möjligheten att skicka beslutet uppåt, till NARU.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-06-04

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.

Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Övriga frågor som berördes under HQ-nätet handlade om SSA:s fortsatta kontakter med PTS om provförrättning. En annan fråga handlade om SSA:s avstörningsverksamhet.

Dag SM0KDG rapporterade att ett stort antal prov har godkänts och att Therése på kansliet arbetar hårt med att expediera anropssignaler och tillstånd till de nya radioamatörerna.


HQ-nätet den 2022-05-21

HQ-Nätet: Kontakterna med PTS fortsätter

Lördagens HQ-nät handlade bland annat om SSA:s fortsatta kontakter med PTS om certifikatprov on line och om portabeltesten. Lyssna på sändningen.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-05-21

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.


HQ-nätet den 2022-05-07

HQ-Nätet: Information från styrelsemötet
om årsmöten, PTS, ARDF och samhällsstöd

Jens Zander SM0HEV,
SSA:s ordförande.

Första och tredje lördagen sänds SSA:s HQ-nät på LSB, 3704 kHz med SSA:s ordförande Jens SM0HEV som ordinarie operatör. Som vanligt handlade sändningen om frågor som varit aktuella under det senaste styrelsemötet.

Till den senaste rapporteringen hörde SSA:s årsmöte 2023, överläggningar med PTS om certifikatprov on-line, rävjakts-VM och om radioamatörernas deltagande i olika insatser för samhällsstöd.

Nästa årsmöte i  Östersund
Efter två planerade arrangemang som fått ställas in på grund av pandemin 2020 och 2021 har Jämtlands radioamatörer ånyo anmält intresse att arrangera SSA:s årsmöte, denna gång nästa år 2023.

SSA:s styrelse efterlyser också klubbar som kan tänka sig att stå för arrangemanget åren 2024 respektive 2025. Ambitionen är att föreningens årsmöten ska spridas till olika platser i landet.

Arbetet för on-lineprov fortsätter
Vad gäller on-lineproven för amatörradiocertifikat kommer SSA att ha ett tekniskt möte om förfarandet med PTS under kommande vecka. Förhoppningen är att proven ska kunna komma igång före sommaren, och allra senast till hösten.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-05-07

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.


HQ-nätet den 2022-04-02

Uppdaterat 2022-04-03: Ljudfilen förbättrad.

Information från styrelsemötet
om radiomässor, årsmöte och certifikatprov

HQ-nätet den 2 april, med Jens SM0HEV som operatör, handlade denna gång om SSA:s senaste styrelsemöte, det kommande årsmötet och om kommande on-lineprov för amatörradiocertifikat.

SSA:s styrelse dryftade under mötet föreningens engagemang under amatörradiomässan i Friedrichshafen samt den kommande elektronikmässan i Kista.

Inför Friedrichshafen har det visat sig svårt att hitta folk till en projektgrupp. Mässan i Kista är en professionell mässa och SSA:s deltagande har syftat att komma i kontakt med ungdomar för att intressera dem för amatörradio. Det har inte kommit många ungdomar till den mässan. Så vitt det framgick av HQ-nätet har SSA därför beslutat sig för att avstå från aktivit deltagande i de båda mässorna.

Ännu ej klart för on-lineprov
Jens SM0HEV rapporterade därefter kring arbetet för on-lineprov på amatörradiocertifikat. Man hade hoppats kunna genomföra det första skarpa försöket i slutet av mars men det har fått skjutas upp eftersom PTS inte har hunnit godkänna provfrågorna. Det första certifikatprovet on-line på engelska kommer att dröja ytterligare någon månad.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-04-02

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.

Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Ökad efterfrågan på utbildningspaket
Dag SM0KDG rapporterade att Theresé på kansliet meddelat att en kraftig ökning noterats av efterfrågan på utbildningspaket. Kansliet har också noterat att många intresserade har anmält sig för att bli lyssnaramatörer.

On-lineprov inte tänkt för examination på distans
Lars-Erik SM7FDO frågade om on-lineprovet för certifikat kunde få göras på distans. Svaret blev att on-lineprovet inte är tänk att genomföras på distans. Proven kommer att göras i sal och svaren skrivs in på surfplatta. Fördelen blir att rättningsfel och tidsfördröjning elimineras. Eleven vet direkt när provet är klart, om hen är godkänd eller ej.


HQ-nätet den 2022-03-19:

”SSA kan inte uppmana sina medlemmar att begå olagligheter”

Innehållet i HQ-nätet den 19 mars inleddes med information om det kommande årsmötet.

SSA:s ordförande Jens SM0HEV kommenterade även Bahnhofs uppmaning att radioamatörer skulle sända rundradio på ryska och använda amatörradiofrekvenser.

Information lämnades också om de fortsatta kontakterna med PTS kring certifikatprov on-line samt om pågående avlusning och korrigering av svar på alla frågor som ingår i den nya frågebanken för certifikatproven.

SSA:s ordförande Jens SM0HEV började med att kommentera initiativet från Bahnhof om att radioamatörer skulle sända rundradionyheter på ryska nyheter på amatörradiofrekvenser. SSA gick tidigt ut på sin hemsida och förklarade att sådana sändningar inte var möjliga inom ramen för amatörradio.

— SSA kan ju inte uppmana sina medlemmar att göra olagligheter, förklarade Jens.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-03-19

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.
Not om inspelningen den 19 mars:
HQ-nätet sändes både på 80-metersbandet och via Jitsi. Men det som sades på den ena kanalen gick inte att höra på den andra. Inspelningen som vi redovisar är från 80-metersbandet.
De inlägg som gjordes via Jitsi och inte gick att höra på kortvåg har därför ersatts med tystnad och den faktiska tiden för inlägget på Jitsi (tystnaden) har avkortats. Eftersom Jens sammanfattade varje inlägg går det ändå bra att få en uppfattning av vad som sades. Av tidsmässiga skäl var det inte möjligt att spela in hela HQ-nätet på det sätt som vi tidigare försök att göra.

 

Blev uppringd av Karling:
”Jag var i stort sett landsförrädare”
— Jag fick senare telefonsamtal från Jon Karling [Bahnhof], som var upprörd över detta. Jag var i stort sett landsförrädare som inte ställde upp med civil olydnad.

Andra möjligheter finns
om man menar allvar med att vilja sända rundradio

— Jag förklarade för honom att vi har många kunniga medlemmar i vår kår, som säkert skulle hjälpa till med en sådan här sak om det sker på ett korrekt sätt och på rundradiobanden, till exempel via kommersiella stationer där man kan hyra in sig — om man menar allvar med det här med rundradiosändningar. Jag tror att har lugnat ner sig lite och har har hamnat på rätt ställe.

— För övrigt verkar amatörradiovärlden dela upp sig i två läger där en inriktning är att helst utesluta ryska och belarusiska radioamatörer, sa Jens. Frågan har också kommit upp inför SAC-testen. Meningarna är lite delade i Norden och vi får väl se hur det landar.

”Hoppas fortfarande att amatörradio
ska vara ett forum för fred och samförstånd”
— Jag hoppas fortfarande att amatörradio ska vara ett forum för fred och samförstånd för att öka förståelse mellan radioamatörer.

Fortsatt arbete för certifikatprov på nätet
SSA:s ordförande nämnde därefter fortsatta samtal som pågår med PTS om arbetet för att finna de slutliga formerna för att kunna genomföra certifikatprov över nätet. Det första testet kommer att genomföras inom cirka 14 dagar, när elevgruppen från KTH ska tentera.

Frågor kommentarer
Efter Jens genomgång gavs tillfälle till frågor och kommentarer.


HQ-nätet den 2022-03-05:

HQ-Nätet: SSA duckar för Ukrainakriget
”Vill inte göra politiska ställningstaganden”

SSA:s senaste HQ-nät, den 5 mars, handlade i stor utsträckning om det pågående kriget i Ukraina.

HQ-nätet handlade också om det fortsatta arbetet för digitala certifikatprov on-line.

I botten har frågan gällt propåer eller önskemål från enskilda radioamatörer om eventuella sanktioner eller bojkotter riktade mot ryska eller belarusiska radioamatörer.

”Inte göra politiska ställningstaganden”
SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV rapporterade att styrelsen har diskuterat frågan med IAU och NRAU och man har kommit fram till att SSA och våra nordiska motsvarigheter ska inte uppmana till någon bojkott av enskilda ryska radioamatörer eller göra några liknande politiska ställningstaganden.

— Det enda vi kommit fram till är att vi ska följa idrottsrörelsen. Vi ska inte delta som nation genom att skicka landslag eller liknade till olika tävlingar och inte heller låta ryska och belarusiska landslag delta i våra tävlingar, förklarade Jens. Däremot är det fritt fram för enskilda ryska radioamatörer att delta i våra tävlingar.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-03-05

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

 

”Inte uppmuntra till tävlingsverksamhet
med ryska och belarusiska organisationer och föreningar”
— Däremot har vi sagt att vi inte ska uppmuntra till tävlingsverksamhet med ryska och belarusiska motsvarigheter, så därför har vi tills vidare strukit alla krigförande parter från SSA:s HF-Cup. Man får alltså inte poäng för att delta i tävlingar som anordnas av föreningar i Ryssland, Belarus och Ukraina. För Ukraina är det ju radioamatörstopp över huvud taget. RSGB har gått ett steg längre.

Digitala prov on-line
Nästa punkt på styrelsens information gällde digital on-line-provtagning för amatörradiolicenser. Det pågår en diskussion med PTS om hur det här exakt ska utformas. SSA hoppas kunna köra det första provet, både på engelska och svenska, den 4 april.

— Det blir ett första test och förhoppningsvis ska kunna börja tillämpa det här under sommaren och hösten i ett bredare format för klubbar över hela landet.

Nästa HQ-nät
Nästa HQ-nät sänds lördagen den 19 mars.
SSA:s nästa styrelsemöte är planerat till den 29 mars.

Erik SM7DZV

 


Dag SM0KDG.
Vikarierande HQ-nätsoperatör.
FOTO: Sven-Erik SM0WAW.

HQ-nätet den 2022-02-19
HQ-Nätet: Information från SSA:s styrelse

Dag SM0KDG var operatör för SSA:s HQ-nät den 19 februari 2022. Fokus på information låg på vissa ändrade rutiner vid SSA:s kansli och planerad återgång till QSL-sortering den 3 mars.

I övrigt innehöll HQ-nätet i huvudsak en repetition av det som presenterades den 5 februari (bläddra gärna nedåt till den inspelningen):

SSA:s årsmöte  9 april
SSA:s årsmöte kommer, som tidigare aviserats, att genomföras den 9 april i anslutning till Radiomässan i Eskilstuna.

QTC nr 3 kommer något senare än vanligt
Årsmötet ligger tidigare än vad som varit brukligt under senare pandemifria år. Till följd av detta är det troligt att marsnumret av QTC kommer att levereras något senare än vanligt. Skulle årsmöteshandlingarna ha publicerats som vanligt, i aprilnumret, hade det funnits risk att handlingarna inte skulle hinna nå medlemmarna före årsmötet.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-02-19

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät
Nästa HQ-nät sänds lördagen den 5 mars.
SSA:s nästa styrelsemöte är planerat till den 29 mars.


HQ-nätet den 2022-02-05
Fokus på information från SSA:s senaste styrelsemöte

Dag SM0KDG var operatör för februari månads första HQ-nät, där fokus låg på information från SSA:s senaste styrelsemöte, den 25 januari.

SSA:s årsmöte kommer, som tidigare aviserats, att genomföras den 9 april i anslutning till Radiomässan i Eskilstuna.

Årsmötet ligger tidigare än vad som varit brukligt under senare pandemifria år. Till följd av detta är det troligt att marsnumret av QTC kommer att levereras något senare än vanligt.

Skulle årsmöteshandlingarna ha publicerats som vanligt, i aprilnumret, hade det funnits risk att handlingarna inte skulle hinna nå medlemmarna före årsmötet.

Under radiomässan kommer bland annat provförrättning, DXCC-kontroll och QSL-hantering att ske liksom tidigare år.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-02-05

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Här är fler punkter som behandlades
under HQ-nätet den 5 februari

• Just nu deltar 57 elektronikstuderande vid KTH i en nätbaserad utbildning för nya sändaramatörer. Utbildningen använder sig av KTH:s plattform ODIN. Faller försöket väl ut kommer det att implementeras i hela landet.

• Kansliet är fortsatt stängt för besök. Kontakta Thérése på telefon för att komma överens om överlämning eller hämtning av gods eller QSL.

• SSA arbetar för att skapa ett molnbaserat datasystem. Arbetet inkluderar fortlöpande analys av frågor som rör sårbarhet.

• SSA och PTS fortsätter att diskutera nytt upplägg för prov för amatörradiocertifikat och för att förenkla rättning av proven.

• Vid styrelsemötet informerade Mats SM6EAN om förberedelser som pågår inför nästa års IARU-konferens.

 

 


HQ-nätet den 2022-01-15:
Kansliinformation, statistik och telegrafiavrostning

Lördagens HQ-nät (2022-01-15) innehöll kansliformation från SSA samt statistik beträffande nya radioamatörer. Operatör var SSA:s ordförande Jens SM0HEV, som sände via sin remotestation i Tofta på Gotland.

 

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-01-15

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Kanslinytt
Information omfattade uppgiften om att inga motförslag till valberedningens förslag hade kommit in före årsskiftet. Valberedningen hade enhälligt föreslagit omval på de styrelseledamöter vars mandattider går ut i och med årsmötet. Att inga motförslag inkommit innebär att någon poströstning inte behövs och att SSA:s kommande årsmöte endast har att bekräfta valberedmningens förslag.

QSL-sorterarna tar paus och kansliet stängt för besökare
Nästa punkt handlade om att QSL-sorterarna, till följd av den kraftiga ökningen av Covid-smitta, tills vidare har pausat sin verksamhet. Den tredje punkten handlade om att SSA:s kansli är fysiskt stängt tills vidare, och att inga besök därför kan tas emot. Den som har behov av hjälp eller service uppmanas kontakta Thérése.

88 nya radioamatörer under 2022
Den andra huvudpunkten rörde statistik kring nya radioamatörer under 2021. Vice ordförandens, Jonas SM5PHU, genomgång visar att 88 nya radioamatörer har tillkommit under 2021. Det innebär en ökning från 2020, när 56 nya godkändes. SM5PHU upplyste om att sifferuppgifterna om radioamatörernas medelålder med mera, i dagsläget är osäker. Bearbetning pågår och SM5PHU kommer att återkomma med mer definitiva siffror längre fram.

Telegrafiavrostning on-the-air
Under HQ-nätet tillfrågades Ölands Radioamatörer om vårterminens telegrafiavrostning, som återupptas under vecka 3. Skriftlig information om avrostningen återfinns på SK7RN:s hemsida (Länk).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com