Förhindra bildande av nya blufföretag
Hitta oseriösa företagare i brottsregistret

Posted by Erik SM7DZV on 27 juni, 2022 in Ledare, Nyheter, Samhällsdebatt utan radioanknytning |
Uppdaterat (2022-07-27):
Fotnot Räkneexempel samhällsekonomisk förlust till följd av arbetslöshet.

SVT Nyheter skriver idag om ett blufföretag som använder sig av finstilt text för att lura människor. Hittills har Konsumentverket fått in 3400 anmälningar mot företaget.
Klicka på bilden för länk.

Det är dags att ta krafttag mot företag med bedrägeri som affärsidé.

Ett grundkrav på personer som företräder näringslivet eller som avser att starta nya företag är att de måste vara ostraffade för att åtnjuta medborgerligt förtroende. Lagstiftaren måste gripa in.

Använd brottsregistret
Verksamheter som drivs av personer och företag i gråzonen mellan seriös näringsverksamhet och kriminalitet ska stoppas. Kriminella måste hindras från att starta nya företag. Använd brottsregistret för att hindra skurkar från att starta företag.

Borde vara lika självklart
som när en lokalvårdare ska anställas

Lika självklart som det har blivit för myndigheter och rekryteringsföretag att använda sig av brottsregistret, när det gäller att anställa en förskollärare eller en lokalvårdare, lika självklart borde det vara för Patentverket och länsstyrelserna att kontrollera brottshistorik för ledningarna av nya företag. Utöver narkotikarelaterad brottslighet och grova brott mot personer bör särskild uppmärksamhet även ägnas tidigare beslut om näringsförbud, skattebrott, bedrägerier och andra brott relaterade till näringsverksamhet.

 

Lagstiftningen måste skärpas mot skumraskföretagen
Dagens bilvärderingsavslöjande i SVT, liksom alla förekommande varianter av systematiskt ”affärsmässigt” bedrägeri riktat mot allmänheten, visar att lagstiftningen måste skärpas i vårt land.

Det är orimligt att en diminutiv friskrivningsruta på en nätsajt eller faktura ska hindra tilltänkta bedrägerioffer från att polisanmäla eller ens anmäla till Konsumentverket. Det är nödvändigt att bedragarna kan ställas inför rätta. Det svar vår redaktion fick från Polisen, ”Då ni inte betalade har ju inget brott skett”, är juridiskt korrekt och samtidigt fullkomligt orimligt.

Bedrägeri som affärsidé måste göras olagligt
Fri företagsamhet är inte samma sak som fritt fram för företag med bedrägeri som affärsidé.

 

 

 


FOTNOT:

Slentrianmässig användning av brottsregistret
leder till tio års yrkesförbud för många dömda

Personer som dömts i domstol finns kvar i brottsregistret upp till tio år. En arbetssökande som återfinns i brottsregistret sorteras automatiskt bort från de som bedöms anställningsbara. Resultatet blir att en dömd person, som avtjänat sitt straff, därefter i praktiken drabbas av tio års yrkesförbud.

Användningen av uppgifter i brottsregistret i triviala rekryteringsärenden är idag ett av skälen till att långtidsarbetslösheten ökar. Kostnaden för att samhället inte tar tillvara den arbetslöses bidrag till samhällets ekonomi övervältras därför på den arbetslöse själv, dennes familj och i slutänden på kommunen som finansierar försörjningsstödet.

Räkneexempel:10 års arbetslöshet för en tidigare straffad
kostar samhället 5, 5 miljoner kronor
Genomsnittslönen för en LO-arbetare är idag 28170 kronor per månad. Arbetsgivaravgiften är 31,4 procent. Lön plus arbetsgivaravgift blir då 37015 kronor per månad. Produkter som arbetaren tillverka ska säljas på marknaden och då tillkommer mervärdesskatt 25 procent. Det innebär att personens produktionsvärde i konsumentledet blir (28170*1,314*1,25=46270) det vill säga 46270 kronor per månad. Det är det belopp som samhällets ekonomi tillförs när en person under en månad går från arbetslöshet till en genomsnittlig LO-lön. På årsbasis vinner gruppen övriga individer i samhället (du och jag och alla andra) mer än en halv miljon om en enda person kan byta arbetslöshet mot ett genomsnittligt betalt LO-arbete. För en tioårsperiod i arbetslöshet blir den samhällsekonomiska förlusten mer än 5,5 miljoner kronor — för en enda person.

Miljontals kronor i samhällsekonomiska förluster
Multiplicera det beloppet med antalet tidigare dömda som aldrig kan få ett nytt arbete så får man samhällsekonomins reala förluster för att myndigheter och rekryteringsbyråer okritiskt tillåts använda brottsregistret  som urvalsgrund vid tillsättning av triviala anställningsbeslut.

Individuella välfärdsförluster inte med i räkneexemplet
Räkneexemplet anger reala samhällsekonomiska förluster. Till dessa kommer individuella välfärdsförluster som drabbar de berörda. Individuella välfärdsförluster kan inte prissättas. Till individuella välfärdsförluster hör bland annat sänkt levnadsstandard, risk för försämrad hälsa samt förlust av humankapital. Förlust av humankapital leder i sin tur till ökade svårigheter för den arbetslöse att få nytt arbete, samt risk för lägre lön, i framtiden.

 

 

 

Länkar
SVT Nyheter (2022-06-27): Så gick tusentals svenskar i bilvärderingsfällan

Amatörradionyheterna (2022-06-23): Företaget som kan skriva en faktura

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com