Politiska beslut vållade ett års försening
Sverige halkar efter i utbyggnaden av 5G

Posted by Erik SM7DZV on 8 augusti, 2022 in Nyheter |
Uppdaterat 2022-08-08 klockan 10.35.

Försvarsmaktens och SÄPO:s krav ledde till att Sverige hamnade långt efter övriga EU-länder i utbyggnaden av 5G-tekniken.
Illustration ur Amatörradionyheterna den 20 oktober 2020.
Klicka på bilden för länk.

Sveriges Radio rapporterar idag att Sverige kraftigt har halkat efter övriga EU-länder i utbyggnaden av den nya 5G-tekniken till följd av förseningen. En företrädare för branschorganisationen Teknikföretagen säger till Sveriges Radio att situationen är mycket problematisk.

Förseningen är en följd av att Försvarsmaktens och SÄPO:s ställde krav som utestängde de kinesiska teknikföretagen Huawei och ZTE. Restriktionerna syftade till att skydda Sveriges säkerhet. Den kritiska hållningen till Kina hade ursprungligen initierats av administrationen i USA under dess dåvarande president Donald Trump.

I oktober 2020 portförbjöds de kinesiska elektronikföretagen Huawei och ZTE när spektrumauktionerna för 5G-näten skulle auktioneras ut i november samma år. Post- och Telestyrelsen PTS utarbetade anbudsunderlaget i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Beslutet följdes av överklaganden och rättslig hantering som försenade starten av 5G-utbyggnaden ett år.

 

Restriktionerna föranleddes av Försvarsmaktens och SÄPO:s krav som syftade till att skydda Sveriges säkerhet.Villkoren innebär bland annat att:

• Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.

• Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.

• Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

• Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bl. a. tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

 

 

 

 

Länkar
Sveriges Radio (2022-08-08): Sverige halkar efter i utbyggnaden av 5G-nätet
Amatörradionyheterna (2020-10-10) Kinesiska Huawei och ZTE portförbjuds när 5G-frekvenser auktioneras ut i Sverige 
Amatörradionyheterna (2020-11-06:  Huawei överklagar portningen från 5G-nätet 
Amatörradionyheterna (2020-11-10: Förvaltningsrätten i Stockholm stoppar PTS beslut att vägra Huawei delta i 5G-utbyggnaden 
Amatörradionyheterna (2021-06-23): Förvaltningsrätten gav PTS rätt mot Huawei 
Amatörradionyheterna (2019-06-07): Regeringen vill att SÄPO får bestämma vilka som får bygga upp det svenska 5G-nätet

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com