Debatt: ”Världens demokratier behöver AM
för att trygga fri oberoende information”

Posted by Erik SM7DZV on 9 september, 2022 in Debatt, Nyheter |
Uppdaterat 2022-09-09.

Målning av Motala radiostation (1930).

Lars Lindskog

I senaste numret av Nyheter från Radiomuseet publicerar Lars Lindskog, nyhetsbrevets redaktör, en debattartikel som handlar om erfarenheter och konsekvenser av radiomediets teknikutveckling.

Lindskog framhåller att amplitudmodulerad rundradio är vad som krävs, dels för långa räckvidder dels för att göra det svårt för totalitära stater att strypa oberoende information genom att släcka ned delar av internet.

Lindskogs sammanfattning är att världens demokratier behöver AM-sändare och att Internet gav en falsk förhoppning om fritt informationsutbyte, att robusta rundradionät är lika viktiga som militära vapensystem.

Lindskogs artikel mynnar ut i kravet att återuppbygga och driftsätta den nedlagda radiostationen i Sölvesborg.

Lars Lindskog skriver:

Efter kriget övergick Europa mer och mer till att använda FM- bandet för rundradioöverföringar Denna nya teknik hade många fördelar. Den var okänsligare för störningar och kanalerna mellan 88-108 MHz kunde utnyttjas i alla länder utan att störa varandra.

Rundradions FM-band reflekteras inte i jonosfären
Skälet är att man valt att utnyttja ett frekvensområde som inte så lätt reflekteras av jonosfären så att olika
radiostationer på samma frekvens skulle störa varandra om inte mottagaren nåddes av sändarens markvåg. Till detta kom att bandbredden på FM-bandet är betydligt högre än den som användes vid AM-sändningar. Detta ger en högre ljudkvalitet vilket är betydelsefullt vid musiköverföringar.

Nedlagd AM-radio — bra för diktatorer
Men i den värld vi lever i idag där diktatorer som Vladimir Putin vill styra informationsflödet i sina länder så har våra demokratier ett behov av att ha tillgång till AM-sändare som når riktigt långt.

AM på långvåg, mellanvåg
och kortvåg kan nå hela världen

Genom att utnyttja att sändarnas signaler som
reflekteras av jonosfären samt hela frekvensspektrum omfattande långvåg, mellanvåg och kortvåg samt genom att växla mellan olika frekvenser under dygnets timmar så kan hela världen nås med viktiga nyheter och information.

Internet gav falsk förhoppning
om fritt informationsutbyte
Efter Sovjetunionens fall 1989 och teknikutvecklingen på internet samt via satellitkommunikation så bredde en falsk förhoppning ut sig i världen om att nu skulle aldrig någon regim kunna hindra ett fritt informationsflöde igen. När Vladimir Putin kom till makten i Ryssland 2008, stryptes pressfriheten och landet åter blev odemokratiskt så hade Sverige tillsammans med flera andra europeiska länder avvecklat sina radiosändningar till utlandet via AM-nätet. Man tillät tyvärr den nya kommunikationstekniken att tränga ut den äldre helt och hållet.

Den nyutgivna boken om ”Svensksändarna” sammanställd av Stig Granfeldt ger en klar uppfattning om vilken otrolig räckvidd, som kunde uppnås via alla de AM-sändare, som då var i bruk runt om i världen.

Robusta radionät lika viktiga som militära vapensystem
En regim som den ryska, som planerar att starta krig i världen, inleder detta med desinformation av den egna befolkningen, genom att benämna sitt krig för en specialoperation. Av denna anledning vore byggandet av nya världstäckande nät av kraftiga AM-sändare en lika viktig försvarsåtgärd som att skaffa olika militära vapensystem.

”Återuppbygg radiostationen i Sölvesborg”
Vi behöver en ny radiosändare i Sölvesborg. Masterna finns redan och är intakta så en installation borde kunna gå relativt snabbt. Den 11 september går vi till val i Sverige. Finns det något av riksdagspartierna som vill driva denna fråga?

Slut citat. Mellanrubrikerna i citatet är satta av Amatörradionyheternas redaktion.

Amatörradionyheterna har vid flera tillfällen visat hur svenska radiostationer avvecklats och fungerande radiomaster sprängts, bland annat masterna vid Hörbysändaren.

En av våra läsare har skickat ett tips om mer uppbyggande slag. På SVT Play finns ett videoinslag om när den 320 meter höga TV-masten i Hörby byggdes. Året var 1959.

Länkar:
SVT Play: Hörbymasten 1959.
Amatörradionyheterna (2022-03-07): Sverige — Den tusenåriga fredens rike?

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com