SSA:s HQ-nät 17 september:
Digitala prov och instegscertifikat

Posted by Erik SM7DZV on 17 september, 2022 in Nyheter |

SSA:s HQ-nät den 17 september handlade främst om utbildningsfrågor samt om SSA:s kontakter med Post- och Telestyrelsen, PTS.

En viktig fråga i de fortsatta kontakterna med myndigheten handlar om utformning och regler för de sedan länge efterfrågade instegscertifikaten. Syftet med en sådan ny certifikatklass är att öka möjligheterna för radiointresserade att kunna börja med amatörradio.

Förhoppningar om ”Instegscertifikat”
PTS har inlett arbetet för att förbereda uppdateringen av föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt. De nya föreskrifterna kan förhoppningsvis bli klara under nästa kalenderår. En länge emotsedd förändring handlar om ett kommande instegscertifikat.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-09-17

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

HQ-nätet 17 september, forts.:

Fabrikstillverkad utrustning och låg effekt
En utgångspunkt för instegscertifikatet är att det ska vara förenat med krav på fabrikstillverkad utrustning och reducerad effekt. I provhänseende skulle detta medföra att instegscertifikatets teknikdel av amatörradioprovet skulle kunna göras avsevärt mycket enklare än i dag, medan frågor kring reglemente och bestämmelser skulle ligga på samma nivå som dagens certifikatprov.

Sista handen vid digitala proven
SSA lägger just nu sista handen vid de digitala proven. Det handlar inte om provfrågornas formulering och innehåll utan om personuppgifter, GDPR och datasäkerhet. SSA kommer att träffa PTS under nästa vecka för fortsatta överläggningar.

 

Länk
SSA Hemsida: Sammanställning över aktuella kurstillfällen för amatörradiocertifikat.

 


Lyssna till SSA:s HQ-nät från den den 3 september

SSA:s HQ-nät har återstartat efter sommarens uppehåll med Jens SM0HEV som operatör och med stöd av Jonas SM5PHU.

HQ-nätet innehåller information från SSA:s styrelse och sänds första och tredje lördagen i varje månad.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2022-09-03

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Av tekniska skäl har har vi denna gång tvingats klippa bort avslutande frågor till SSA:s ordförande.
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.
Erik SM7DV

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com