SSA:s valberedning enhällig och förslår
omval av Jens SM0HEV som ordförande

Posted by Erik SM7DZV on 12 oktober, 2022 in Nyheter |

Jens Zander SM0HEV, SSA:s nuvarande ordförande föreslås omvald för ytterligare en tvåårsperiod.

Inför SSA:s årsmöte 2023 föreslås styrelsens ordförande Jens Zander, SM0HEV, att omväljas för ytterligare en mandatperiod på två år.

Det står klart sedan föreningens valberedning lämnat sitt förslag på kandidater till styrelse och revisorer inför årsmötet. Valberedningen föreslår i samtliga fall omval på de funktionärer som redan är verksamma.

Valberedningens förslag
Här är valberedningens förslag på val till styrelsen: Ordförande omval på två år: Jens Zander SM0HEV, kassaförvaltare omval på två år: Dag Florén SM0KDG och styrelseledamot omval på två år: Tomas Thelberg SM2OAE.

Vice ordförande Jonas Hultin och styrelseledamot Bernt Eriksson SA6RTJ är valda till och med årsmötet 2024.

 

Som revisorer med en mandatperiod av ett år föreslås också omval: Peter Rosenthal SM0BSO och Per Ewing SA7AGV. Som revisionsersättare föreslås Erik Edblad SM3EXM.

Öppet för fler förslag fram till årsskiftet
Varje SSA-medlem har rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen. Skulle en eller flera motkandidater anmälas genomförs poströstning. Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag fastställs på årsmötet.

Valberedningens ordförande är Tore Andersson SM0DZB.
SSA:s valberedning kan nås via e-post.

Poströstning en riktigt dyr historia —
Senaste poströstningen kostade 70 kronor per avgiven röst

Senast poströstning genomfördes var 2014. Av SSA:s cirka 5200 medlemmar deltog den gången 436. Valdeltagandet blev därmed cirka 8 procent. 92 procent av medlemmarna avstod från att rösta. Valberedningens kandidat den gång fick mer än dubbelt så många röster som motkandidaten. Kostnaden för poströstningen uppskattades till cirka 30 000 kronor. Priset för varje avgiven röst blev därmed cirka 70 kronor.

 

 

 

 

Relaterad länk
Amatörradionyheterna (2016-01-06): Ingen poströstning inför SSA:s årsmöte 2016 – Inga motförslag till enhällig valberedning

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com