Klart för digitala certifikatprov
Resultat direkt och slamkryparna bort

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2022 in Nyheter |
Publicerat 2022-10-20. Uppdaterat 2022-11-05.

Provväska med surfplattor.
FOTO: SSA.

SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV meddelar på SSA:s hemsida att SSA och PTS nu kommit överens om formerna för digitala prov för amatörradiocertifikat.

Läs här SM0HEV:s redovisning av reglerna för de nya digitala certifikatproven:

(Mellanrubrikerna är satta av redaktionen.):

Efter långa diskussioner och noggranna övervägande, har vi nu gått i mål med projektet ”digital/online”-prov för amatörradiocertifikat. PTS beslutar i dagarna att delegera denna uppgift till SSA. Syftet har varit att förenkla administrationen kring proven, ge provdeltagarna omedelbart svar och skapa en tydlig och rättssäker process. Dessutom har provfrågebanken utvecklats så att vissa frågor förtydligats, samt att vi nu även kan erbjuda provet på engelska. De nya reglerna träder i kraft 1/12. Utbildning av provförrättare kommer ske under hösten och de digitala proven kommer att ersätta tidigare prov från och med årsskiftet.

 

Provformerna ungefär som för körkort
I nuläget kommer vi kunna erbjuda provet via SSA:s egna surfplattor i provsal. Det innebär att provtillfällen påminner om de vi har idag, men att pappersblanketterna ersätts av surfplattorna. Ni som nyligen avlagt teoriprov för körkort, kommer att känna igen er. För ändamålet har SSA tagit fram en ”mobil provsal” i formen av en ”provväska” (fig 1) som innehåller allt man behöver för att kunna genomföra ett prov – en uppsättning på 10 surfplattor och en 4G-mobilrouter så att man garanterat har fungerande internetaccess. Tanken är att ett antal väskor skall finnas tillgängliga i olika delar av landet så att provförrättarna enkelt skall kunna få tillgång till dessa när det är dags för prov. Det kommer även att bli vissa förändringar kring hur man anmäler sig till prov och betalar provavgifterna.

Varje fråga – endast ett korrekt svar
Hur ser då de nya proven ut? Det största skillnaden är att provfrågorna bara har ett korrekt svar och att man får 1p för rätt svar och 0p för fel svar. Då många av de tidigare frågorna innehöll flera frågor i en med flera korrekta svar, har antalet frågor ökats något för att få samma ”täckning” av HAREC-kraven. Provet har som tidigare två delar en Teknik/säkerhetsdel och en Trafik/Reglementsdel.

50 teknik- och åtta säkerhetsfrågor
Teknik/säkerhetsdelen innehåller 50 teknikfrågor och 8 säkerhetsfrågor där man måste ha minst 37 respektive 6 rätt för att få godkänt. Man har här 70 respektive 15 minuter på sig. Trafik/Reglementsdelen innehåller som tidigare 30 frågor (tid 50 min) och kräver 22 rätta svar för godkänt. Man kan navigera fritt bland frågorna på surfplattan inom respektive delmoment, dvs man kan hoppa över frågor och gå tillbaka till dem senare . Man kan även välja om man vill genomföra provet på svenska eller engelska. Frågorna bygger till allra största delen på de frågor som fanns i den gamla provfrågebanken och målsättningen har varit att provet ska ha samma ”innehållsmässiga” svårighetsgrad som tidigare. Däremot har en viss översyn av frågorna gjorts för att få bort ”slamkrypare” bland svarsalternativen för att få ett så rättvisande prov som möjligt.

Övningsprov on-line från 1 december
Precis som tidigare kommer det att finnas övningsprov tillgängliga on-line för den som vill prova på systemet och få en känsla för vilken typ av frågor som kan komma. Övningsprovens utformning och navigation är identiska med det ”skarpa” provets, dock finns ingen tidsgräns. Övningsproven öppnas för ”allmänheten den 1 december

Slut citat.


Redaktionens kommentar

Förändringar som nu träder i kraft vid årsskiftet innebär bland annat att provfrågebanken har utvecklats och vissa frågor har förtydligats. Till varje fråga finns i fortsättningen endast ett rätt svar. Det innebär bland annat att slamkrypare som tidigare förekommit i frågebatteriet har avlägsnats.

Slut på senaste decenniets kräftgång
De nya reglerna förenklar administrationen och ger rättssäkerhet. Det blir nu ordning och reda kring certifikatproven, vilket sannolikt kommer att göra det möjligt för fler intresserade att bli radioamatörer. Utvecklingen under senare år har visat att provfrågornas utformning och formerna för certifikatproven ledde till att tillflödet av nya radioamatörer en del år sjönk till några tiotal nya certifikat. Det är positivt att äntligen kunna skönja ett slut på den utvecklingen.

Heder åt SSA:s ledning
SSA:s ledning ska ha all heder av att ha kunnat lösa upp det senaste årtiondets många låsningar och förvecklingar kring provfrågorna och formerna för certifikatproven.

Erik SM7DZV
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com