Lyssna på SSA:s HQ-nät från 3 december

Posted by Erik SM7DZV on 3 december, 2022 in Nyheter |

Jens Zander SM0HEV, SSA:s ordförande.

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 3 december 2022. Operatör var SSA:s ordförande Jens SA0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från Styrelsen omfattade två ämnen: försöken att ersätta vakanser för distriktsledare i tre distrikt samt övergången till digitala prova för certifikat.

Lyssna på sändningen:

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.


Lyssna till äldre HQ-nät


Föregående HQ-nät den 2022-11-19

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 19 november 2022. Operatör var SSA:s ordförande Jens SA0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från Styrelsen handlade om tre ämnen: SSA:s årsmöte fram till och med 2025.

Utrymme ägnades därefter åt frågor om vakanta distriktsledarbefattning samt om distriktsledarnas organisation.

En tredje punkt handlade om ett pågående IARU-projekt rörande amatörradions framtid. Projekten fokuserar bland annat på amatörradions samhällsnytta och på hur man ska föra ut amatörradio på skolnivå.

Lyssna på sändningen:

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Inspelning av HQ-nätet den 2022-11-05
Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 5 november 2022. Operatör SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU.

Uppdaterat 2022-11-06.

Jonas SM5PHU
SSA:s vice ordförande.

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 2022-10-15. Operatör SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU.

Sändningens första punkt handlade om byte på posten som ansvarig för föreningens aktiviteter inom sektionen för samhällsstöd. Bernt SA6RTJ lämnar uppdraget och han ersätts av Thomas SM7MWA.

Övriga ämnen som behandlades gällde byte av och vakanser bland föreningens distriktsledare, de nya rutinerna för digitala provförrättningar samt ett möte under veckan med Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

HQ-nätet den 2022-11-05

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Under sändningen lämnades också information om ett möte som nyligen hållits  med det nordiska samarbetsorganet för amatörradion, NARU. Till en jubileumsbok Inför föreningens 100-årsjubileum 2025 efterlyser föreningens arkivarie Eric SM6JSM bidrag.

Den inledande informationen från SSA:s styrelse pågår under inspelningens första elva minuter. Därefter följer ett resonemang kring rekrytering av nya radioamatörer, som inleddes av Gunnar SM4EFW med inlägg av Rune SM5COP, Johan SA3BYC och SM5PHU.

Incheckningarna till HQ-nätet har som vanligt klippts bort.


Här inspelningen av föregående HQ-nät den 2022-10-15
Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 2022-10-15. Operatör SSA:s ordförande Jens SM0HEV.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2022 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com