Jämtland — Adieu!
SK3JR Jemtlands Radioamatörer
hoppar av som årsmötesarrangör 2023

Posted by Erik SM7DZV on 15 december, 2022 in Kommenterad nyhet, Nyheter |
Uppdaterat 2022-12-16, 2022-12-17.

Jämtland Adieu! — SK3JR Jemtlands Radioamatörer hoppar av uppdraget att arrangera SSA:s årsmäte 2023.
Foto © Erik SM7DZV.

I morse nåddes vi av beskedet att SK3JR Jemtlands Radioamatörer i Östersund bestämt sig för att hoppa av arrangemanget av SSA:s årsmöte kommande april. Som grund för beslutet ligger en egen hemmasnickrad tolkning SSA:s PM för årsmötesarrangörer.

SSA:s ordförande Jens Zanders SM0HEV uppger att den uppkomna situationen kommer att behandlas vid föreningens styrelsemöte kommande tisdag.

Klubben hävdar att SSA tolkar
sitt eget styrdokument felaktigt

I mejlväxling med SSA rörande innehållet SSA:s styrdokument PM för årsmötesarrangörer tar sig Jemtlands Radioamatörer rätten att hävda att den jämtska tolkningen av SSA-dokumentet är korrekt och att SSA, som fastställt styrdokumentet, har fel.

20 000 kronor i SSA-bidrag till årsmöten
Den motivering klubben redovisar för sitt avhopp tyder på att motsättningen skulle vara pekuniär. SSA bidrar enligt sitt styrdokumentet med 20 000 kronor för årsmötesarrangemang. Beloppet fastställdes 2018 och kan räknas upp med hänsyn till prisutvecklingen i samhället.

SK3JR kräver betalning för ideellt arbete
SK3JR menar att detta belopp ska utgöra betalning till klubben för dess ”ideella arbete” i samband med årsmötet. Utöver detta belopp kräver SK3JR i sin årsmötesbudget drygt 16 000 kronor.

I klubbens budget: årsmöteslokal för 9 000 kronor
Det formella årsmötet brukar samla cirka 100 till 130 personer och vara avklarat på två till tre timmar. I sin budget har klubben angett hyran för mötet till 9 000 kronor.

Skruvad tolkning av styrdokument…
I grund och botten förefaller allt att i första hand handla om ett missförstånd, som bygger på en skruvad och felaktig tolkning av ett av SSA:s styrdokument.

När SSA:s ordförande försöker rätta till missförståndet försvarar klubben sig med att ”vår tolkning av dokumentet ”PM-arsmote.pdf” är den rätta”. Denna uppfattning leder till att klubben bestämmer sig för att backa ur sitt åtagande som årsmötesarrangör.

… eller kalla fötter?
Ett annat skäl för beslutet skulle kunna vara att SK3JR börjat känna att svårigheterna att genomföra årsmötet överstiger klubbens förmåga. Det kan då inte uteslutas att  föreningen fått kalla fötter och ser beslutet som ett sätt att dra sig ur och samtidigt försöka kasta skulden på SSA.

Beslutet kungörs på Facebook
Tre saker klubben kunde ha gjort bättre

Beslutet kungörs bland annat på Facebook. SK3JR:s beslut lämnar åtskilligt i övrigt att önska:

Ett första steg i en situation som denna hade varit att parterna träffats och gått igenom ifrågasatta textavsnitt för att få samsyn.
Ett annat oavvisligt krav är att beslut inte får fattas på felaktiga grunder och/eller i hastigt mod, vilket nu dessvärre förefaller ha skett.
En tredje viktig punkt är att ingen av parterna ska försöka sköta en ”förhandling” via sociala medier, något som uppenbart har inträffat här. Analysen av vad SK3JR vill uppnå med den valda publiceringen på Facebook överlåts med varm hand till våra intelligenta läsare.

SK3JR:s budget för årsmötet 2023.
Klicka på bilden för större skala.

SK3JR:s budgetkalkyl
Bland handlingar som klubben åberopar finns en kostnadskalkyl skickad till SSA, daterad 2022-11-19, från Petter SM3PXO.

Totalkostnad för årsmötet
36 500 kronor

Det Jemtlands Radioamatörer kräver är att dessa 20 000 kronor ska vara ersättning för ideellt arbete till klubben, för att man ställer upp som arrangör. Totalt kräver SK3JR 16 525 kronor utöver grundbidraget 20 000 kronor, som finns reglerat i SSA:s styrdokument.

SSA:s ordförande Jens SM0HEV hänvisar i ett svar den 4 december till SSA:s PM för årsmötesarrangörer där det heter att

”SSA [utfäster sig] att bidra ekonomiskt till arrangemanget med en fast summa på 20.000kr vilket rimligen kan anses
täcka lokalkostnaderna för SSA:s egna arrangemang.”

SSA:s ordförande menar i sitt svar att beloppet, med hänsyn till inflationen, idag kan indexuppräknas till cirka 23100 kronor.

I ett svar från SK3JR den 2022-12-08, skriver Petter SM3PXO inledningsvis att

” Vi anser att vår tolkning av dokumentet ”PM-arsmote.pdf” är den rätta, och har stöd för detta då vi tittat igenom historiken runt våra försök att anordna årsmötet.”

I samma dokument skriver SM3PXO om bidraget på 20 000 kronor från SSA:

” Detta tolkar vi som ersättning till den arrangerande klubben för det ideella arbetet som det innebär att ordna en hel helg med aktiviteter för både radioamatörer och medföljande. Detta är ett mycket omfattande arbete”

Sammanfattning:
Föreningen kräver att få 20 000 kronor som ersättning för ideellt arbete samt att SSA därutöver i stort sett ska betala samtliga övriga kostnader för årsmötet. När SSA:s styrelse inte accepterar detta väljer klubben att hoppa av uppdraget som årsmötesarrangör.

16 veckor från nu
Den förening som får uppdraget att arrangera SSA:s årsmöte 2023 har nu som mest 16 veckor på sig, från nu, innan besökarna kommer.

 

 

 

Länkar
Jemtlands Radioamatörer (2022-12-13): Årsmöteshelgen i Östersund inställd
SSA Styrdokument 2018-10-23): PM för årsmötesarrangörer


Uppdatering 2022-12-17

FOTNOT
Redaktionen vill framhålla att den kritik, som kan utläsas i artikeln, av beslutet att med kort varsel hoppa av uppdraget som arrangör av SSA:s årsmöte 2023 enbart berör Föreningen Jemtlands Radioamatörer, SK3JR.

För att inga missförstånd ska uppstå vill redaktionen betona, att det skulle vara ett grovt fel att dra alla licensierade radioamatörer i Jämtland över en kam, och därigenom göra dem alla ansvariga för SK3JR:s agerande.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com