Lyssna på SSA:s senaste HQ-nät

Posted by Erik SM7DZV on 1 april, 2023 in Nyheter |

Jens Zander SM0HEV,
SSA:s ordförande.

HQ-nätet den 1 april ägnades inledningsvis åt SSA:s kommande årsmöte den 22 april.

En annan fråga som togs upp handlade om svårigheterna att fylla vakanserna för distriktsledare i andra och sjunde distriktet.

Den tredje punkten som behandlades i sändningen handlade om hur man ska ställa sig till deltagande av stationer från Ryssland och Belarus i den kommande SAC-testen. Beslut i frågan kommer att ske under sista veckan i april, efter SSA:s årsmöte.

SSA:s årsmöte
Aprilnumret av QTC kommer att innehålla  den mest uppdaterade informationen om program och aktiviteter i anslutning till årsmötet. Den mest aktuella informationen finns på SSA:s hemsida. Den som vill försäkra sig om plats under något av seminarierna har möjligheter att förhandsanmäla sig via hemsidan.

Operatör under sändningen av HQ-nätet på 3703,5 kHz LSB var som vanligt SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde från Tofta på Gotland. Signalrapport från Böda på norra Öland var 59 plus 10 dB.

Lyssna på sändningen (cirka 5 minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här. Sändningen tar cirka 5 minuter.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät sänds 6 maj
Nästa HQ-nät sänds klockan 09.00 den 6 maj 2023 på 3704 kHz (+/- QRM).


Lyssna till äldre HQ-nät


 

HQ-nätet den 2023-03-04

HQ-nätet den 4 mars handlade huvudsakligen om SSA:s kommande årsmöte den 22 april samt om kommande  distriktsmöten i distrikten 2 och 5.

SSA:s årsmöte
Senaste numret av QTC innehåller den aktuella planeringen inför SSA:s årsmöte. Under HQ-nätet redovisade Jens SM0HEV ändringar som gjorts sedan tidningen gick i tryck.

Två nya provförrättare:
SM6VAG och SM7OHE
Sedan förra HQ-nätet för 14 dagar sedan har två nya provförrättare  påbörjat kurserna för legitimering. Det är SM6VAG Kjell-Åke i Tidaholm och SM7OHE Rolf i Färjestaden, där den senare nu också är klar.

Operatör under sändningen av HQ-nätet var som vanligt SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation nära Tofta på Gotland. Signalrapport från Böda på norra Öland var 59 plus 20 dB, dvs precis samma som förra gången.

Lyssna på sändningen (cirka 10 minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här. Sändningen tar cirka 10 minuter.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät sänds 18 mars
Nästa HQ-nät sänds klockan 09.00 den 18 mars 2023 på 3704 kHz (+/- QRM).

HQ-nätet den 2023-02-19

Uppdaterat 2023-02-18

HQ-nätet den 18 februari ägnades inledningsvis åt redovisning av det nya digitaliserade systemet för certifikatprov, vilket nu är i användning. Fortfarande är det brist på provförrättare i sydöstra Sverige samt norr om Umeå.

Operatör under sändningen av HQ-nätet var som vanligt SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation nära Tofta på Gotland. Signalrapport från Böda på norra Öland var 59 plus 20 dB.

SSA:s årsmöte
Ett annat ämne under sändningen handlade om förberedelserna för SSA:s kommande årsmöte i Kista/Stockholm. SSA:s nästa styrelsemöte äger rum under kommande vecka. Bland frågor som då kommer att behandlas hör förberedelser inför det planerade IARU-mötet i november i år.

Förbättrad teknik för certifikatprov
Systemet med utrustning för certifikatprov i väskor som ska användas under provet har nu kompletterats med programvara, som gör att en provförrättare från sin egen dator kan koppla upp kandidaten mot examinationsdatabasen. Denna tekniska lösning gör det möjligt för provförrättare att enklare än hittills genomföra prov med en eller några få elever, utan att behöva invänta leverans av väskorna med examinationsutrustning.

Lyssna på sändningen (cirka 13 minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här. Sändningen tar cirka 13 minuter.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

 

 


HQ-nätet den 2023-02-04

Uppdaterat 2023-02-05

Den 4 februari 2023 innehöll HQ-nätets information från SSA:s styrelse tre punkter:

Information om SSA:s kommande årsmöte,
De digitaliserade certifieringsproven,
samt pågående IARU-arbete.

Operatör var SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation nära Tofta på Gotland. Signalrapport från Böda på norra Öland var 59 plus 30 dB.

Lyssna på sändningen (cirka åtta minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här. Sändningen tar drygt 31 minuter, inklusive en del avslutande frågor och kommentarer.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät sänds 18 februari
Nästa HQ-nät sänds klockan 09.00 den 18 februari 2023 på 3704 kHz (+/- QRM).

 


HQ-nätet den 2023-01-21

Lyssna på inspelningen av årets första HQ-nät, den 21 januari 2023.

Operatör var SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från styrelsen hade tre huvudpunkter:

• SSA:s årsmöte i Kista, den 22 april.

• Digitala certifieringarna för radioamatörer.
De digitala certifieringarna har nu implementerats. Första ”skarpa” provtillfället utanför Stockholm genomförs i Sundsvall i morgon, den 22 januari.

• DL0-mötet på Tekniska Museet i Stockholm.
Stockholmsdistriket av SSA håller möte idag på Tekniska museet. Delar av SSA:s styrelse medverkar.

Lyssna på sändningen (cirka åtta minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät sänds 4 februari
Nästa HQ-nät sänds klockan 09.00 den 4 februari 2023 på 3704 kHz (+/- QRM).


HQ-nätet den 2022-12-17

HQ-nätet är viktig direktinformation från SSA:s styrelse till föreningens medlemmar. SSA:s ordförande eller annan styrelseledamot är operatör och sköter sändningen samt svarar direkt  på frågor från lyssnare on the air.

HQ-näten sänds, om inte annat sägs, första och tredje lördagen varje månad.

Lyssna på sändningen den 17 december
Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 17 december 2022. Operatör var SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från styrelsen  omfattade två huvudämnen: det pågående certifieringsarbetet samt två pågående IT-projekt vid SSA:s kansli.

Lyssna på sändningen (cirka 15 minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

 

 


HQ-nätet den 2022-12-03

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 3 december 2022. Operatör var SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från Styrelsen omfattade två ämnen: försöken att ersätta vakanser för distriktsledare i tre distrikt samt övergången till digitala prova för certifikat.

Lyssna på sändningen:

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

 


HQ-nätet den 2022-11-19

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 19 november 2022. Operatör var SSA:s ordförande Jens SA0HEV. Sändningen skedde via remotestation i Gnisvärd nära Tofta på Gotland.

Informationen från Styrelsen handlade om tre ämnen: SSA:s årsmöte fram till och med 2025.

Utrymme ägnades därefter åt frågor om vakanta distriktsledarbefattning samt om distriktsledarnas organisation.

En tredje punkt handlade om ett pågående IARU-projekt rörande amatörradions framtid. Projekten fokuserar bland annat på amatörradions samhällsnytta och på hur man ska föra ut amatörradio på skolnivå.

Lyssna på sändningen:

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt. Incheckningarna till HQ-nätet före sändningen har som vanligt utelämnats.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Inspelning av HQ-nätet den 2022-11-05
Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 5 november 2022. Operatör SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU.

Uppdaterat 2022-11-06.

Jonas SM5PHU
SSA:s vice ordförande.

Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 2022-10-15. Operatör SSA:s vice ordförande Jonas SM5PHU.

Sändningens första punkt handlade om byte på posten som ansvarig för föreningens aktiviteter inom sektionen för samhällsstöd. Bernt SA6RTJ lämnar uppdraget och han ersätts av Thomas SM7MWA.

Övriga ämnen som behandlades gällde byte av och vakanser bland föreningens distriktsledare, de nya rutinerna för digitala provförrättningar samt ett möte under veckan med Frivilliga Radioorganisationen, FRO.

HQ-nätet den 2022-11-05

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Under sändningen lämnades också information om ett möte som nyligen hållits  med det nordiska samarbetsorganet för amatörradion, NARU. Till en jubileumsbok Inför föreningens 100-årsjubileum 2025 efterlyser föreningens arkivarie Eric SM6JSM bidrag.

Den inledande informationen från SSA:s styrelse pågår under inspelningens första elva minuter. Därefter följer ett resonemang kring rekrytering av nya radioamatörer, som inleddes av Gunnar SM4EFW med inlägg av Rune SM5COP, Johan SA3BYC och SM5PHU.

Incheckningarna till HQ-nätet har som vanligt klippts bort.


Här inspelningen av föregående HQ-nät den 2022-10-15
Lyssna på inspelningen av SSA:s HQ-nät den 2022-10-15. Operatör SSA:s ordförande Jens SM0HEV.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Tysta perioder under kortvågssändningen, medan Jitsianslutna deltagare har talat, har klippts bort. Vad som sagts framgår av Jens sammanfattningar direkt efteråt.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.
Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com