Telia fuskade med säkerhetsprövning
Döms betala sanktionsavgift på 15 miljoner

Posted by Erik SM7DZV on 28 april, 2023 in Nyheter |

Telia åläggs sanktionsavgift efter att ha underlåtit säkerhetspröva personal.

Post- och telestyrelsen (PTS) informerar i ett pressmeddelande (2023-04-26) att myndigheten har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telia brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

PTS beslut grundar sig på att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet.

”Orsakat sårbarhet för Sveriges säkerhet”
Detta har inneburit att Telia låtit obehörig personal delta i den säkerhetskänsliga verksamheten vilket har orsakat en sårbarhet för Sveriges säkerhet.

PTS har beaktat att överträdelserna berott på oaktsamhet, att Telia har samarbetat med PTS och omedelbart vidtagit de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs samt att Telia inte tidigare har begått någon överträdelse.

Även om PTS bedömer att överträdelsen inte varit avsiktlig anser myndigheten att överträdelsen är allvarlig och därför motiverar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor.

Slut citat.

Källa:
Post- och Telestyrelsen (2023-04-26): Telia ska betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com