We found something! It looks like you searched for ... PTS FS

Bästa amatörradionyheten under 2021:
Tövädret i relationerna mellan PTS och SSA

Posted by Erik SM7DZV on 25 december, 2021 in Kommenterad nyhet |

Publicerat 2021-12-25. Redigeringsmässigt uppdaterat  2021-12-27. Före varje årsslut brukar medier övertrumfa varandra med rankinglistor över årets största nyheter. Amatörradionyheterna utnyttjar i detta sammanhang sin definitionsmässiga förmån att kunna bortse från frågor som naturkatastrofer, pandemier, krig och pågående globala klimatkatastrofer. Redaktionen har därför endast försökt besvara frågan: Vilken enskild händelse eller påbörjad utveckling under år 2021 […]

Etiketter: , , , ,

Inriktningsplan för spektrumhantering från PTS
Sänkta effekten för tillståndsfri amatörradio kvar

Posted by Erik SM7DZV on 27 april, 2020 in Kommenterad nyhet |

— Av Erik SM7DZV (kommenterad nyhet) — PTS har i dag presenterat en uppdatering av sin inriktningsplan för hur myndigheten avser att tilldela frekvensspektrum under de närmaste åren. I den nu publicerade planen redovisas bland annat aktuella förändringar av frekvensbandens användning. Den nu presenterade inriktningsplanen är inte tillräckligt detaljerad för att med bestämdhet kunna säga […]

Avdelningen för resursförvaltning administrerar
amatörradion i den nya organisationen för PTS

Posted by Erik SM7DZV on 9 mars, 2019 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Från och med den 1 mars arbetar PTS i en ny organisation. Under verksledningen har skapats tre divisioner med olika ansvarsområden: Divisionen för marknadsutveckling, divisionen för samhällsbehov samt divisionen för myndighetsstöd. Catarina Wretman är chef för Divisionen för samhällsbehov. Divisionen har en avdelning för säker kommmunikation och en avdelning för […]

Etiketter:

Remiss om förslag till råd om frekvensplanen
Svaren ska var PTS tillhanda senast den 8 mar

Posted by Erik SM7DZV on 12 februari, 2019 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Just nu pågår en remiss, där Post- och Telestyrelsen, PTS, vill ha synpunkter på sitt förslag till allmänna råd för den svenska frekvensplanen. Remissvaren ska vara instämplade hos PTS senast fredagen den 8 mars. Huvuddelen av förändringarna i frekvensplanen är baserade på redan fattade regeringsbeslut, EU-kommissionsbeslut samt undantag i enlighet […]

Etiketter: , , ,

Här kan du ladda ned och själv läsa
PTS informationblad om amatörradiotillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 21 september, 2018 in Nyheter |

(2018-09-21) PTS levererade idag på morgonen det utlovade faktabladet om amatörradiotillstånd. För tillståndsfri amatörradio sänks högsta tillåtna effekt från 1000 till 200 watt. PTS bryter därmed mot sin egen princip om internationell harmonisering av  spektrumfrågor, och mot den överenskommelse myndigheten gjorde med SSA år 2004. De nya reglerna träder i kraft den 1 november. Ladda […]

Etiketter: , ,

Nu är det klart: Utan ändringar antog PTS idag
de nya föreskrifterna för svensk amatörradio
— Ansök om och betala för tillstånd
eller sänk uteffekten till under 200 watt!

Posted by Erik SM7DZV on 18 september, 2018 in Nyheter |

(2018-09-18 klockan 16.30) — Av Erik SM7DZV — Nina Gustafsson, enhetschef spektrumutveckling, meddelade för en timme sedan, att PTS styrelse idag utan ändringar har antagit förslaget till nya föreskrifter för svensk amatörradio. Nina Gustafsson skriver: Styrelsen beslutade enligt det förslag till föreskrifter om undantag från kravet på tillståndsplikt för vissa radiosändare. Föreskrifterna är nu skickade […]

Etiketter: , , ,

Gunnar SM0SMK om samtalen med PTS 2004:
— Vi löste alla enskilda detaljfrågor i full enighet

Posted by Erik SM7DZV on 16 september, 2018 in Nyheter |

Uppdaterat 2018-09-16 klockan 21.40. Uppdaterad 2018-09-22: Länk till relaterad artikel. — Av Erik SM7DZV— Gunnar Kvarnefalk SM0SMK var SSA:s ordförande fram till 2004, när den nya ordningen med tillståndsfri amatörradio fastställdes. Gunnar var den som hade de direkta kontakterna med PTS handläggare under förberedelserna. Så här berätar han om de kontakter mellan SSA och PTS […]

Etiketter: , , , , , ,

2004 överlät PTS amatörradiofrågorna till SSA
Bryter nu konsensus genom nya föreskriften

Posted by Erik SM7DZV on 16 september, 2018 in Kommentar, Nyheter |

Uppdaterat 2018-09-16 klockan 21.50. — Ledare av Erik SM7DZV— På tisdag väntas styrelsen för Post- och Telestyrelsen, PTS, besluta om att återinföra krav på tillstånd och avgifter för vissa amatörradiosändare. PTS bryter därmed ensidigt den ordning man själv tog initiativ till, och som man utformade i total enighet med SSA:s dåvarande ledning. Radiostationer med lägre […]

Etiketter: , , , ,

PTS kör över Sveriges radioamatörer totalt
Sänker högsta effekten till 200 watt
Lämnade inga motiveringar, besvarade inte frågor

Posted by Erik SM7DZV on 4 september, 2018 in Nyheter |

(2018-09-04) — Av Erik SM7DZV — PTS går vidare med de föreslagna nya föreskrifterna för svensk amatörradio. Föreskrifterna innebär bland annat att högsta tillåtna effekt sänks till 20 procent av vad som gäller idag. Efter den 1 november blir den nya högsta tillåtna effekten 200 watt. Vid möte mellan PTS och SSA den 29 augusti […]

Etiketter: , ,

Sänkta effekter för svensk amatörradio?
Nu är PTS förslag till nya föreskrifter ute på remiss

Posted by Erik SM7DZV on 5 mars, 2018 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Post och Telestyrelsen, PTS, skickade den 2 mars ut remissunderlag till förslaget om nya föreskrifter för bland annat Sveriges amatörradio. Förslagets formella beteckning är ”Samråd om PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare”. Remisstid till den 30 mars Skriftliga remissyttranden ska vara Post […]

Etiketter: , ,

PTS: Arbetet mot oseriös telefonförsäljning utökas

Posted by Erik SM7DZV on 7 december, 2016 in Nyheter |

Post- och Telestyrelsen har tillsammans med de största nätägande teleoperatörerna kommit överens om att utöka samarbetet mot oseriös telefonförsäljning. Överenskommelsen omfattar nu även försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning än telefonförsäljning, till exempel försäljning i gallerior.

PTS startar granskningar av
teleoperatörer och telebutiker

Posted by Erik SM7DZV on 30 augusti, 2016 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag en planerad tillsyn över teleoperatörernas hantering av konfiguration. PTS startar även granskning av hur telebutiker hanterar abonnentuppgifter

Inga förändringar för amatörradio
i PTS uppdaterade föreskrifter

Posted by Erik SM7DZV on 31 december, 2015 in Nyheter |

Post- och Telestyrelsen publicerade den 28 december uppdatering av bestämmelser som bland annat rör amatörradio. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2016. Vid genomläsning av de nya föreskrifterna har vi inte kunnat hitta några förändringar eller nya regler som berör amatörradio. Erik SM7DZV Länk för nedladdning (pdf)

Analys: PTS och vägen till svenska
krypterade amatörradiosändningar

Posted by Erik SM7DZV on 15 september, 2015 in Nyheter |

– Av Erik SM7DZV –   Uppdaterat 2015-09-15 klockan 0750. För fyra dagar sedan uppmärksammade Amatörradionyheterna det svar som Post- och Telestyrelsen, PTS, skickat till SSA på frågan om det är tillåtet för svenska radioamatörer att kryptera innehållet i sina sändningar. I mejlet till SSA skriver PTS att det är tillåtet att kryptera innehållet i […]

PTS: Inget hindrar krypterade amatörradiomeddelanden, men…

Posted by Erik SM7DZV on 12 september, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Ursprungligen publicerat 2015-09-11 PTS har svarat på SSA:s fråga om det är tillåtet att kryptera amatörradiosändningar. Myndigheten svarar att det inte finns något som hindrar att radioamatörer utväxlar krypterade meddelanden. Det viktiga är enligt PTS, att den som sänder ska vara lätt att identifiera. Meddelandets innehåll behöver inte nödvändigtvis sändas […]

Nya föreskrifter om undantag
från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Posted by Erik SM7DZV on 17 december, 2022 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram nya föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Föreskrifterna i PTSFS 2020:5 upphävs samtidigt. Länk Post- och Telestyrelsen (2022-12-16): Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Etiketter: ,

HQ-Nätet: SSA väntar på delegationsbeslut
Vilka vill arrangera årsmöten 2024 och 2025?

Posted by Erik SM7DZV on 18 juni, 2022 in Nyheter |

HQ-nätet 2022-06-18 Sista HQ-nätet före sommaruppehållet berörde bland annat de fortsatt kontakterna med PTS om kommande digitala prov för amatörradiocertifikat. PTS har ställt i utsikt att delegationsbeslutet ska finnas tillgängligt före sommarens administrativa semesterstiltje. Övriga frågor som avhandlades var en rapport från ett nyligen genomfört distriktsledarmöte, en enkät som genomförts i tredje distriktet, samt en […]

Etiketter: ,

Bahnhof skriver brev till ”radioentusiaster”
Tror att radioamatörer får sända rundradio

Posted by Erik SM7DZV on 10 mars, 2022 in Kommenterad nyhet, Nyheter |

Publicerat 2022-03-10. Uppdaterat 2022-03-11. I torsdagens eftermiddagsprogram Nordegren & Epstein i radions P1 behandlades åter frågan om att starta kortvågssändningar på ryska. En representant från internetleverantören Bahnhof meddelade att från nästa vecka ska sändningarna komma igång med hjälp av äldre före detta Radio Sweden-anställda och radioamatörer. Radioamatörer har en ”svärm av frekvenser”… Bahnhofs representant nämnde […]

Etiketter: , , ,

SSA:s HQ-nät:
SSA-ordförandens radioshack strömlöst
— Därför ingen info från SSA i dagens HQ-nät

Posted by Erik SM7DZV on 5 juni, 2021 in Nyheter |

Uppdaterat 2021-06-07: Korrigering beträffande uppgiften om strömavbrott. Uppgiften om strömavbrott på Gotland under senaste HQ_nätet har visat sig vara kraftigt överdriven. Inte ens hela SM1HEV:s sommar-QTH var drabbat — bara själva radioshacket. Jonas SM5PHU fick ta över mikrofonen med bara en halvminuts varsel och utan förberedd agenda. Att det därför kanske blev en aning rörigt […]

Etiketter: , , ,

Har radioamatörer med högeffekttillstånd
bättre skydd än de som kör tillståndsfritt?

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2020 in Nyheter |

Ur amatörradiosynpunkt mera intressant än Post- och telestyrelsens nya föreskrifter för tillståndsfria radiosändare, PTSFS 2020:5, kan vara myndighetens yttrande över en remissfråga från Missing People. Föreningen hade ställt frågor bland annat om risk för störningar från amatörradiosändare. Myndighetens kommentar till remissfrågan öppnar för en ny fråga: Har radioamatörer som sökt och betalat för tillstånd att […]

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com