We found something! It looks like you searched for ... fältmätning

SSM — Fortsättningen om möjligt
en ännu större skandal är fältmätningen

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — I januari ville Amatörradionyheterna göra en telefonintervju med en handläggare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Intervjun skulle handla om forskning kring biologisk påverkan från radiotrafik på kortvåg. Handläggaren meddelade genom presstjänsten att hen inte hade resurser av avsätta den halvtimme det skulle ta. Vi uppmanades skicka in skriftliga frågor. Det gjorde vi […]

Att försöka förklara för någon
som inte vill begripa är stört omöjligt

Posted by Erik SM7DZV on 4 oktober, 2018 in Nyheter |

Uppdaterat 2018-10-05. Ytterligare en länk. 2018-010-09: Orimlig konspirationsteori på nätet: ”Nya föreskrifterna är PTS ”hämnd” på amatörradion”; Fotnot om orsak och verkan. — Ledare av Erik SM7DZV — Förlåt. Det sista jag vill göra är att trötta ut dej som läsare. Ändå känner jag mig tvungen att — för en absolut sista gång — bemöta påståenden, kritik […]

Etiketter: , , , ,

Igår på Ham.se nådde Godwins sannolikhet 1,0
— Amatörradionyheternas ansvarige utgivare
liknades med ökänd nazistisk krigsförbrytare

Posted by Erik SM7DZV on 23 september, 2018 in Nyheter |

Uppdaterat 2018-09-23 klockan 18.05: Redaktionell ändring sista utgången. Klockan 19.45: Rättat korrekturfel samt gjort smärre redaktionella språkliga korrigeringar. Uppdaterat 2018-09-24 klockan 06.30: Rubrikrad två omformulerad. Klockan 13.30: Ändrat innebörden av sista utgången. — Kommenterad nyhet av Erik SM7DZV — Sannolikhetslära är en vetenskaplig metod att skatta hur troligt ett visst utfall är.  Ju mera sannolikt ett […]

Etiketter: , , , , , , ,

Strålsäkerhetsmyndighetens EMF-mätning 2015
— Amatörradions variant av Kejsarens nya kläder

Posted by Erik SM7DZV on 6 januari, 2018 in Nyheter |

Senast uppdaterat  2018-01-06  (kl 10.50). Kommentar från fartygstelegrafist (2018-01-06 kl 11.00). — Återblick och kommentar av Erik SM7DZV — Du kör kortvåg och SSB: du matar din dipolantenn med 100 watt på 3750 kHz. Tänk då på att allmänheten inte får vara närmare antennen är 73 centimeter! Matar du samma antenn med en kilowatt blir […]

Etiketter: , , , ,

Jonas SM5PHU — SSA:s vice ordförande
raderade ”känslig” bild från distriktssida

Posted by Erik SM7DZV on 30 september, 2016 in Nyheter |

Rättelse: Bosse DL7 har anropssignalen SM7HZK, och inget annat. Vi beklagar korrekturfelet. Uppdatering/förtydligande 2016-10-03: Bosse DL7 har inte bidragit till denna nyhetsnotis på annat sätt än att han publicerade den  aktuella bilden på SSA DL7-sida, en bild som som senare raderades. Historien uppdagades när Amatörradionyheterna började ställa frågor om varför bilden tagits bort. Vi beklagar allt […]

Forskningen: Få påvisbara effekter på människor
av elektromagnetisk strålning från radiosändare

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Uppdaterat 2016-04-12 klockan 0715. Den mest påtagliga effekten på människor av radiostrålning, och så vitt känt den enda vetenskapligt belagda, är att kroppstemperaturen höjs. Om människokroppen påverkas av elektromagnetisk strålning från en kraftig radiosändare stiger kroppstemperaturen. Radiooperatören kan känna hetta i ansiktet. Förhöjd kroppstemperatur nära en radioanläggning i drift kan, […]

Minnesvärd uppseendeväckande minnesanteckning

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2016 in Nyheter |

– Av Erik SM7DZV – Som Amatörradionyheterna framhållit i en tidigare artikel finns skäl att granska Strålsäkerhetsmyndighetens minnesanteckningar från mötet den 16 mars. Vi har tidigare pekat på att det förekommer en rad ogrundade antaganden, kring vilka myndigheten byggt upp mötet och sin argumentation. Dagordningen omfattar en inledande punkt, allmän information om ”läget”, samt fem […]

SSM:s vetenskapligt ogrundade utgångspunkt:
Radioamatörer vet inte vad de håller på med

Posted by Erik SM7DZV on 9 april, 2016 in Nyheter |

Nyhetskommentar — Erik SM7DZV — Uppdaterad 2016-04-10 I vetenskapliga sammanhang aktar man sig noga för det som kallas implicita antaganden. Ett implicit antagande är outtalat, ofta underförstått och oredovisat. Det kan röra sig om en fördom eller en ren gissning. Det implicita antagandet ligger i botten och styr. Om det inte tas upp till ytan […]

SSA:s vice ordförande begär genmäle

Posted by Erik SM7DZV on 23 mars, 2016 in Nyheter |

—  Av Erik SM7DZV — Uppdaterat 2016-03-23 klockan 19:40 Uppdaterat 2016-03-24 klockan 0820: Rättelse om HQ-nätet Från Jonas SM5PHU har vi nu fått en ljudinspelning av HQ-nätet den 2016-03-19. Ljudfilen visar att Jonas SM5PHU:s version av hur orden föll, vad som verkligen sades under HQ-nätet, är korrekt. Beskrivning av ljudfilens innehåll samt länk för nedladdning […]

Skickade frågor till SSM: — Varför fick jag
inte svar på det jag frågade om?

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — -Jag förstår ingenting, säger en radioamatör från västra Sverige. Han hade skickat frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om fältmätningen av amatörradioanläggningar förra året och om direktupphandlingen från konsultbolaget. Frågan om vad som föranledde mätningen lämnades obesvarad. Uppgiften om kostnaden för konsultbolagets engagemang uppgavs till 20 tusen kronor, inte den verkliga, 159 […]

Identiska rapporter från SSA och ESR
— ord för ord, kommatecken för kommatecken

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2016 in Nyheter |

Uppdaterad slutkommentar 2016-03-22 klockan 0910   — Erik SM7DZV: 21 mars 2016, kommentar nummer två — Tidigt på förmiddagen idag redovisade vi hur SSA med flera organisationer försökte undanhålla information om vad som diskuterats och beslutats under förra veckans möte hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Då började marken plötsligt brinna under fötterna på de berörda. Efter bara några […]

Elsäkerhetsverkets expert på EMC-störningar:
— Det är oftast radioamatörerna som blir störda

Posted by Erik SM7DZV on 13 mars, 2016 in Nyheter |

 — Av Erik SM7DZV — Amatörradionyheterna gjorde för en dryg vecka sedan en intervju med Henrik Olsson, som är expert på EMC-frågor vid Elsäkerhetsverket. Vår kärnfråga till honom löd: ”Genererar radioamatörer EMC-störningar som ni uppfattar som oroande?” — Nej, säger Henrik Olsson vid Elsäkerhetsverket. Om vi utgår från de ärenden vi haft, så ser vi […]

Etiketter: ,

Amatörradionyheterna anmäler
SSM-rapport till granskning

Posted by Erik SM7DZV on 12 mars, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Amatörradionyheterna har sammanställt sin rapportering kring Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om Fältmätning av amatörradioanläggningar. I en anmälan till Strålskyddsmyndigheten heter det att rapporten inte kan användas som grund för några beslut eftersom rapporten inte uppfyller vetenskapliga grundkrav. Anmälan är nio sidor lång och kan laddas ned från nätet. (pdf 4,2 Mb). Klicka […]

SM7EQL på SSA:s medlemsforum:
— Roger, du borde lita på proffsen

Posted by Erik SM7DZV on 7 mars, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — ”Roger, Du borde sluta läsa sagor på DZV:s Amatörnyheter och i stället lita på proffsen och den fakta som finns från betrodda källor.” Det var uppmaningen som Bengt, SM7EQL, för ett tag sedan riktade till en annan radioamatör på SSA:s medlemsforum.

Amateur Radio Gate Sweden:
Svårare prov, telegrafikrav
och lägre effekter!

Posted by Erik SM7DZV on 7 mars, 2016 in Kommentar, Nyheter |

— Sammanfattande krönika av Erik SM7DZV — För den dominerande majoriteten av Sveriges radioamatörer har det varit en gåta: Vad ligger egentligen bakom Strålsäkerhetsmyndighetens plötsligt påkomna intresse för elektromagnetisk strålning i närheten av amatörradioantenner? Svaret låg öppet på nätet, sedan mer än ett år tillbaka. På nätforumet Ham.se

Etiketter:

Våra frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten
vägrade – eller inte klarade av? – att svara på

Posted by Erik SM7DZV on 6 mars, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —  Den 18 januari skickade Amatörradionyheterna ett mejl till Strålsäkerhetsmyndigheten för att boka tid för en intervju, med anledning av myndighetens forskningsöversikt från 2014 och dess mätning, under sista kvartalet 2015, av elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner. Vi nekades tid för intervju. Strålsäkerhetsmyndigheten skyllde på resursbrist och ville ha frågorna skriftligt. Myndigheten […]

Bilden av SSM:s mätningsuppkoppling upprör

Posted by Erik SM7DZV on 19 februari, 2016 in Nyheter |

I morse publicerade vi en bild ur SSM:s rapport från december 2015 om myndighetens Fältmätningar av amatörradioanläggningar. Från flera av våra läsare har upprörda kommentarer strömmat in under dagen. Konsulterna betecknas genomgående som inkompetenta dilettanter. Strålsäkerhetsmyndighetens agerande ifrågasätts kraftigt.

SSM hotar amatörradion
med lagregler om effektbegränsningar

Posted by Erik SM7DZV on 18 februari, 2016 in Nyheter |

Uppdatering 2016-02-19: Länk: SSM inbjudan möte i mars. OBS: Färgmarkeringarna i dokumentet infogade av redaktionen. — Granskande kommentar av Erik SM7DZV — Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit  till möte i mars om strålskydd för sändaramatörer. Myndighetens vetenskapliga underlag är den konsultrapport från slutet av förra året, där Ångpanneföreningen i en ifrågasatt mätning av fältstyrkor från amatörradioantenner överdrev normalt […]

SSM tänkte fel: Tio gånger för hög effekt
för 90 procent av Sveriges radioamatörer

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2016 in Nyheter |

— Text och research Erik SM7DZV — Granskning av och kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning, uppdatering Vår ursprungliga artikel publicerades 2016-02-06. Denna uppdatering gjordes 2016-02-07 12:35, 2016-02-07 17:30. Uppdateringen innehåller en pdf-kopia av vår första, mer omfattande, artikel. Just nu observerar vi ett vetenskapligt feltänk som heter duga. När Ångpanneföreningen skulle mäta elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner räknade […]

Vår första artikel om SSM:s mätning:
”SSM tänkte fel — Tio gånger för hög effekt
för 90 procent av Sveriges radioamatörer”

Posted by Erik SM7DZV on 6 februari, 2016 in Nyheter |

 — Erik SM7DZV — Granskning och kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning Detta var vår första artikel i serien om Strålsäkerhetsmyndighetens fältmättning av ”elektromagnetisk strålning nära amatörradioanläggningar”.  Den publicerade den 6 frebuari 2016.  En pdf-kopia av denna ursprungliga text lades in följande dag, när artikeln uppdaterades och förkortades.   Just nu observerar vi ett vetenskapligt feltänk som heter […]

Copyright © 2014-2022 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com