Kontakt / Contact, About us

Erik Nyberg, SM7DZV.

Amatörradionyheterna
Ham Radio News/SM

URL: https://www.hamnews.se
Publiceras av / Published by: www.hamnews.se

Ansvarig utgivare
/ Editor-in-chief and legally responsible under the press law:

Erik Nyberg

E-post / E-mail: redaktionen@hamnews.se.
Postadress / Postal address:
Byrumsvägen 515
387 73 Löttorp, Sweden

 


Amatörradionyheternas utgivningsbevis förnyat

Posted by Erik SM7DZV on 24 februari, 2017 in Nyheter with Comments closed | | Edit

Myndigheten för Press Radio och TV har, enligt 1. kap 9 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen, förnyat utgivningsbeviset för Amatörradionyheterna, www.hamnews.se.

Beslutet är giltigt i tio år, till och med den 2027-02-22.

Ansvarig utgivare är Erik Nyberg.


Independent
Amateur Radio News Sweden

Din dagliga och oberoende nyhetskälla

Amatörradionyheterna är din källa till dagliga uppdateringar om vad som händer inom inom amatörradio och en del andra områden.

Amatörradionyheterna är ett oberoende och självständigt nyhetsmagasin med tonvikt på amatörradio. När vi har möjligheter tar vi även upp andra typer av aktuella frågor inom vetenskap och samhälle. I det senare fallet följer vi framför allt ämnen som rör olika aspekter av samhällets beredskap, krishantering samt cyber- och nationell säkerhet.

Verktyg och länkar
Vår verktygslåda är till för att du som radiooperatör ska kunna följa konditioner och rymdväder i realtid samt veta vad som är på gång på banden.

I huvudmenyn finns länkar som vi erfarenhetsmässigt vet att många radioamatörer använder regelbundet.

Källhänvisningar i våra artiklar
I våra artiklar är vi noga med att försöka ange länkar till källor och angränsande ämnen för att underlätta din källkritik. Det gör att du från våra artiklar nästan alltid kan tränga ännu djupare, om du vill det.

Agenda — om kommande aktiviteter…
I Agendan återfinns uppgifter som kommer in till redaktionen från klubbar och distriktsledare. Det är upp till varje klubb eller arrangör att meddela oss om kommande aktiviteter, som man vill se publicerade i Agendan. Hjälp oss hålla Agendan uppdaterad.

…men vi publicerar inte andrahandsuppgifter
Vi publicerar inte uppgifter om evenemang som inte klubbar eller arrangörer själva meddelat oss. Vi publicerar inte andrahandsuppgifter eller rykten om aktiviteter som vi bara hört på bygden.

Vi har kortaste pressläggningstiden…
Vi har den kortaste pressläggningstiden i Amatörradiosverige. Vi publicerar stort som smått. Vi sätter en ära i att alltid ha de nyaste amatörradionyheterna.

Tack
Tack för att du är en av våra läsare.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com