Radiomuseet ställer ut radioverkstad
från 1950-talet under Gammelvala-veckan

Posted by Erik SM7DZV on 22 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-07-25:

Ta del av Jannes SM5SUH:s bilder och korta filmer från årets aktiviteter under Gammelvala. Klicka här, välj 2019 och sedan Gammelvala.

Gammelvala radioverkstad 2018. (Radiomuseets hemsida).
Klicka på bilden för länk.

Just nu pågår Gammelvala-veckan vid Hembygdsgården i värmländska Brunskog. Platsen ligger ungefär fem mil nordväst om Karlstad. Liksom under tidigare år ställer Radiohistoriska föreningen i Västsverige ut en radioverkstad från 1950-talet.

Här finns reparationsverkstad, kontorsutrustning och en utställningsdel. Gammelvala har öppet mellan klockan 11 och 19.

Under veckan finns även möjligheter att lyssna till radiorelaterade föredrag: Måndag den 22: Spionernas hemliga skrift, tisdag 23: Svenska Radiopirater på 50- och 60-talet samt på torsdag (25 juli) Sagan om radio.

Länkar
Brunskogs Hembygdsgård – Radiohistoriska föreningens radioverkstad på Gammelvala
Radiomuseet, Viktor Ohlsson: Rapport från Radioverkstan på Gammelvala 2018

Etiketter:, ,

Bosse SM5CJW/2 fjällvandrar i norra Lappland
Kommer vara QRV på kortvåg 10 MHz till 28 juli

Posted by Erik SM7DZV on 20 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SM5CJW/2 fjällQTH från den 21 juli 2015. Mer snö då än i år.
Klicka på bilden för direkt länk till Spots Map.
FOTO: Bosse SM5CJW.

Bosse SM5CJW är passionerad grottforskare. Här en bild inifrån mörkret i Lummelundagrottan på Gotland, 2017.
FOTO © Erik SM7DZV

Just nu är Bosse SM5CJW/2 ute på vandring i norra Lapplandsfjällen. Bosse vandrar från Nikkaluokta till Björkliden via Vistasvagge, drygt 90 km.

Han är QRV på kortvåg varje morgon från och med idag till och med den 28 juli.

— Jag gick den här turen 2011 och 2014. Vistasvagge är en mycket lättvandrad och vacker dalgång, skriver Bosse.

QSB — men inga problem
Under första dagens första sändningspass, med uteffekten en watt,  hade Bosse förbindelse på 30-metersbandet, 10105 kHz, med SM5COP och SM7DZV. Bosses mottagning var bra, medan hans egna signaler led av ganska kraftig QSB. Hörbarheten varierade mellan korta stunder av oläsbarhet upp till 579 — det vill säga på det stora hela inga problem.

KX1 och Li-ionbatterier
— Radioutrustningen som jag har med är en Elecraft KX1 med 3 x 3,6V Li-ion (uteffekt 1 – 2,5 W på 14, 10 eller 7 MHz CW).  Antennen är en Inv Vee EFHW för 7, 10 och 14 MHz, på mitten understödd av 5m vandrarstav + kolfibermetspö. Jag har med en reservsats Li-ionbatterier.

10105 kHz ordinarie frekvens
10105 kHz är ordinarie frekvens. 40 och 20-meter får vara reserver, beroende av öppningarna.

Read more…

Etiketter:, , , ,

Lars SM2UHF sadlar om: Går från rymdteknik
till service av radiostationer för amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 19 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Lars SM2UHF Karungi, med särskild känsla för elektronrör, öppnar serviceverkstad för amatörradio. Fasta priser ska ta bort kundernas osäkerhet. 
FOTO: Privat.

Efter många års anställningar inom elektronikbranschen startade Lars SM2UHF i december 2018 en reparations- och serviceverkstad för radioutrustning i Karungi. Byn ligger drygt två mil från Haparanda, uppströms Torne älv.

— Det finns ett enormt behov att laga äldre radioutrustningar, säger Lars. Jag har lagat riggar och annan elektronik sedan 1980, och jag har en särskild känsla för elektronrör.

Hur mycket kostar det?
Ett problem med reparationer och underhåll av äldre radiostationer kan vara svårigheter för den som äger utrustningen att i förväg få en något så när säker uppfattning om vad arbete och reservdelar kan komma att kosta när allt är klart. Lars vill att kunden, så långt det är möjligt, ska veta slutpriset innan arbetet påbörjas.

Read more…

Etiketter:, , ,

SSA till PTS: Rösta nej
till det franska förslaget om två meter

Posted by Erik SM7DZV on 18 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-07-18 kl 23.50.

Mats SM6EAN, sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU.
Klicka på bilden för att läsa hans bakgrund till SSA:s ställningstagande.
FOTO (2017) Mats SM6EAN.

SSA hade den 11 juli ett telefonmöte med PTS inför CEPT:s förberedande möte till WRC-19.

Från SSA deltog ordföranden Anders SM6CNN samt Mats SM6EAN, som är sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU.

I en skrivelse till PTS tar SSA bland annat upp frågan om det franska förslaget att omallokera 144 – 146 MHz från amatörradio till flygradio.

SSA till PTS: Rösta nej
till det franska förslaget

SSA föreslår att PTS vid det förberedande gruppmötet i augusti röstar emot att förslaget förs upp på agendan för WRC-23, så länge som förslaget berör det aktuella amatörradiobandet.

Read more…

Etiketter:, ,

Första sommarbulletinen från Valle SM6VYP

Posted by Erik SM7DZV on 17 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-07-19

 

Valle SM6VYP har övertagit redaktörskapet för SSA-bulletinen och han har nu presterat sin första bulletin.

Bulletinen kommer att läsas på normala kanaler och tider. För SK7RFL i Algutsrum innebär det kommande söndag, den 20 juli klockan 09.00.

Länk: Klicka för att ladda ned Sommarbulletinen.

Etiketter:

Tores och Thomas kom-ihåg-lista för amatörer
som planerar att köra radio från tropikerna

Posted by Erik SM7DZV on 16 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Tores och Thomas QTH på Sea Cliff Cottages,
under vistelsen på Dominica i maj 2019.

I maj åkte Tore SM0DZB och Thomas SM0CXU till Dominica i Karibien för en veckas amatörradiosemester i väntan på mässan i Dayton. Tore och Thomas hade förberett sig väl, ändå inträffade ett antal oförutsedda händelser:

Båda deras bärbara datorer havererade och tillstånden, som skulle ha varit klara i god tid fick man kvällen innan det var dags att lämna ön. Tore och Thomas erfor också att operatörer på en tvåmans DX-pedition inte båda kan köra radio 24 timmar om dygnet dag efter dag, utan vare sig sömn eller mat…

Read more…

Etiketter:, , , ,

Turister oroas av dålig mobiltäckning i glesbygd

Posted by Erik SM7DZV on 16 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Anjans Fjällstation ligger 59 km nordväst om Järpen. 
Illustration: Källa Google Maps.
Klicka på bilden för länk till SVT:s nyhetsartikel.

 För ett drygt år sedan rapporterade vi om att Telia klippte ner det fasta telefonnätet till Anjan. Närmaste punkt med mobiltäckling låg då sex  kilometer från Fjällstationen. Telia hänvisade då till andra mobiloperatörer — som inte heller hade täckning i området.

Nu rapporterar SVT Jämtland om att den dåliga mobiltäckningen i området skapar oro bland fjällturister och vållar svårigheter för turistnäringen.

Länkar
SVT Jämtland: (2019-07-15) Dålig mobiltäckning uselt för turister i Anjan.
Amatörradionyheterna: (2018-04-07) I veckan kopplades Anjans Fjällstation bort från Sveriges nationella telenät.

Etiketter:, , , , ,

Norska och kanadensiska organisationerna
reagerar mot franska förslaget om 144 MHz

Posted by Erik SM7DZV on 15 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Det franska förslaget att mota ut amatörradion från bland annat tvåmetersbandet, 144 – 146 MHz, har fått de nationella amatörradioorganisationerna i bland annat Norge och Kanada att reagera.

SSA:s linje är att arbeta koordinerat, för att åstadkomma en gemensam linje inom hela IARU.  Rapport från SSA är att vänta inom kort.

Read more…

Etiketter:,

“Mer trafik i Sverige på 27 MHz än på två meter “

Posted by Erik SM7DZV on 14 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Efter 187 mils färd genom Sverige fick Urs HB9DIU sin första kontakt över två meter. Då hade han kört från Riksgränsen till Böda.
Illustration:
Google Maps.

– I Sverige är det är mer trafik på 27 MHz privatradioband än på två meter amatörradio.

Det säger Urs HB9DIU som just är på väg genom Sverige i sin husbil. Urs och hans fru har besökt Lofoten och körde sedan via Narvik och Riksgränsen in i Sverige. På sin återresa till hemmet i närheten av Bern i Schweiz bor paret sedan några dagar på en campingplats i Böda på Öland.

“Mer trafik på privatradiobandet”
– Det är mer trafik på 27 MHz än på tvåmetersbandet, säger Urs. Två meter är helt dött. Jag har inte hört en enda station förrän jag kom hit.

Tvåmetern tyst under 187 mil
Urs första förbindelse på två meter i Sverige, 187 mil efter att ha passerat Riksgränsen, kom i Böda. Det var också här han träffade svenska radioamatörer första gången under resan: Lasse SM4MOZ, återkommande ölandsbesökare sedan många år, och undertecknad SM7DZV, bosatt i byn, längst upp i norr på ön.

Urs berättar att han kör “98 procent telegrafi”. Liksom många svenska radioamatörer, fick han sin telegrafiutbildning under militärtjänstgöringen. Trots frånvaro av tvåmetersförbindelser blir det ändå amatörradio varje dag under resan söderut: Kortvåg, telegrafi, 20 watt ut i antennen.

Erik SM7DZV

Torbjörn SM7RME: 12 förslag på vad vi
kan göra för att inte förlora 144 MHz

Posted by Erik SM7DZV on 13 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-07-14. Bilder.

Radiostationer vid SK7RN:s repeatersite i Borgholm.
FOTO Erik SM7DZV

Det franska förslaget att göra bland annat 144 – 146 MHz till exklusivt flygband har vållat berättigad oro i amatörradiokretsar. Thorbjörn SM7RME har granskat bakgrunden till den uppkomna situationen. Här är Torbjörns analys:

[Mellanrubrikerna i artikeln har satts av redaktionen.]

Som det ser ut så har THALES i Frankrike under många år anmält behov av spektrum för bland annat drönare. THALES har en enhet som jobbar just med spektrumfrågor och de har stor påverkan på den franska telemyndigheten. Man har på senare tid satt stor press avseende detta. Behovet är sannolikt koordinerat med andra företag i samma branch runt om i världen. Försvarsindustrin har också stora behov av VHF-spektrum.

Slutligt beslut fattas av WRC2023
Frågan är på intet sätt avgjord men ingen telemyndighet har egentligen motsatt sig. Tyskland har nämnts, men de har ändå lämnat öppningar i förslagets riktning. Det slutgiltiga beslutet skall upp på agendan vid WRC2023.

Read more…

Etiketter:,

Favorit i repris: Skydda radiostationen mot åska!

Posted by Erik SM7DZV on 12 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Publicerat första gången 24 maj 2015,
därefter uppdaterat och sedan använt som referens ett stort antal gånger.

 

Åskskydd figur.
Klicka på bilden för att komma till Uppsalas åskforskare. I menyn till vänster finns länk till artikeln Skydd av amatörradiostation. Klicka på den för att läsa originalartikeln.

(2019-07-12)

Den 24 maj 2015, publicerade Amatörradionyheterna  nedanstående artikel om hur man kan skydda sin radiostation mot åska. Det är ju åsksäsong och under de senaste veckorna har läsare efterlyst artikeln och därefter återkommit med uppmaningen att på nytt ge artikeln en mer framträdande plats.

Artikeln bygger på data som Bengt och hans yngre bror Rolf började samla in 1987. Vid  publiceringen för fyra år sedan fick Amatörradionyheterna ta emot några sura kommentarer över att artikeln redan då hade tämligen ett antal år på nacken. Vårt försvar, då som nu är att åskans fysik är evigt ung; det är vi människor som åldras. Bengt som är en av artikelförfattarna har idag hunnit bli 86 år och lillebror Rolf, åskforskaren i Uppsala, fyllde igår 80 år.

Read more…

Etiketter:,

Drönare nytt hjälpmedel för E.ON
att hitta dolda fel på kraftledningar

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

E.ON felsöker kraftledningar på Öland med drönare. Försöket har varit framgångsrikt och man kommer nu att börja tillämpa metoden i övriga delar av landet.
FOTO: E.ON.

(2019-07-08)

E.ON rapporterar om framgångsrik kontroll av elnätet på Öland med drönare som skonar naturen och upptäcker svårfunna fel. Nu ska tekniken spridas i landet.

I en ny typ av felsökningsprojekt provar E.ON drönarteknik för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. På Öland upptäcktes i våras ett antal tidigare okända fel på en elledning. De lyckade försöken gör att E.ON nu planerar att använda drönare på fler håll i landet.

Read more…

Etiketter:, , ,

Varför är högvinst på Triss nästan lika trolig
som svar på anrop över en tvåmetersrepeater?

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2019 in Debatt with Comments closed |
(2019-07-10)

Det finns idag mer än 200 stycken  tvåmetersrepeatrar i Sverige. Med risk för viss överdrift skulle man kunna hävda, att det kan förefalla lättare att få en högvinst på en Trisslott än svar på ett allmänt anrop över en amatörradiorepeater.

Vill vi ha kvar en levande amatörradio och behålla banden krävs några få grundläggande och enkla aktiva handlingar. Med risk för att slå in en eller annan öppen dörr följer här några förslag:

• Glöm inte att ha stationen igång, när du är i schacket; ta om möjligt med handapparaten när håller på med saker utomhus.
• Skanna repeatrar som ligger inom räckhåll för din radiostation.
• Tala om din stationssignal när du öppnar en repeater för att testa om du går fram.
• Svara, alltid när du har möjligheter, på allmänna anrop.

Erik SM7DZV

Etiketter:,

SM7VG: “Praxis att stoppa kritik mot ledningen”

Posted by Erik SM7DZV on 8 juli, 2019 in Debatt with Comments closed |

SM7VG menar att det finns en tystnadskultur inom  amatörradion, som stoppar kritik mot “ledningen”.
Skärmbild ur e-postmeddelande. Texten innehåller avsnitt med personangrepp. Dessa avsnitt har därför gjorts oläsliga.

(2019-07-08)

Under mindre än ett dygn, från i går morse till idag, fick undertecknad tre e-postmeddelanden från Hugo SM7VG. Det första var förmodligen någon sorts polemik mot min artikel om den låga aktiviteten på tvåmetersbandet.

Det andra handlade om påstått fusk i samband med prov för amatörradiocertifikat. Det tredje handlar om något som skribenten påstår vara en tystnadskultur inom [den svenska] amatörradiorörelsen, och där bland annat Amatörradionyheterna får sig en släng av sleven.

Hugo skriver:

Ursäkta …!
Inom vår hobby har under decennier utvecklats en praxis, som går ut på att stoppa alla som riktar kritik mot ledningen
TYSTNAD …
Så gör SSA. […] och du …
[…]
Är inte det anmärkningsvärt?

Avsnitten inom hakparenteser innehåller personangrepp på en namngiven person, och de har därför raderats av redaktionen.

Hugos påstående att Amatörradionyheterna skulle “stoppa” personer som riktar kritik mot “ledningen” är grundlös fantasi. Vad Hugo menar med “ledningen” är för övrigt oklart. Han är inte medlem i SSA. Det kan därför knappast vara SSA:s styrelse som åsyftas.

Read more…

Peter SM5KMU segrade i träning inför NM och EM

Posted by Erik SM7DZV on 8 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Ursvik 2019-07-07: Träningstävling inför NM och EM. Banläggare Peder SM0GNS.

— Rävjaktsrapport av PA Nordwaeger SM0BGU —

Peter SMK5KMU från Västerås segrade i en extrainsatt sommarrävjakt, en sprint, arrangerad av Peder SM0GNS som en träningsjakt inför kommande NM i Norge i augusti och EM i Slovenien i september.

Tävlingsområdet var i den norra delen av Ursviksområdet med start nära ”spökstationen” på tunnelbanelinjen till Kista, stigrik och med en relativt lättsprungen terräng. Inga orienteringsskärmar men de elektroniska stämplingsenheterna hängde ganska synliga.

Nästa jakt 7 augusti
Nästa jakt kommer den 7 augusti med Olle SM0KON som banläggare.

Read more…

Etiketter:, , ,

Låt inte semesterstressen göra dig till en siffra
i statistiken över dem som dödat en vägarbetare

Posted by Erik SM7DZV on 2 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Varje år inträffar cirka 300 olyckor där vägarbetare skadas eller dödas. Orsaken är att stressade bilister inte sänker hastigheterna tillräckligt och inte tar tillräcklig hänsyn.

Sommaren är speciellt farlig, eftersom det då förekommer många vägarbeten som inte kan göras under andra tider på året samt att många ovana och stressade bilister då är ute i trafiken.

Så här års innehåller nyhetsflödet varje vecka rapporter om skadade eller dödade vägarbetare. Läs mer. Klicka här.

Erik SM7DZV

Se Jannes SM5SUH bilder från Grimeton

Posted by Erik SM7DZV on 2 juli, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Lars SM6NM nycklar traditionsenligt SAQ, Alexandersondagen 2019.
Copyright FOTO: SM5SUH

Som alla säkert märkt är redaktionen semesterstängd den här veckan. Inte en rad har vi fått in eller skrivit om Alexandersondagen i Grimeton, vilket naturligtvis är att beklaga.

Som tur är avvek inte Janne SM5SUH från sina vanor. Han var på plats, observerade och plåtade. Hans bilder finns som vanligt på Jannesresor.se. Klicka 2019 och Alexandersondagen. Se alla hans bilder där.

Erik SM7DZV

Etiketter:, ,

SSA:s repeaterfunktionär bemöter
artikeln om repeatertrafiken på två meter

Posted by Erik SM7DZV on 29 juni, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Urban Ohlsson, repeaterfunktionär inom SSA, delar inte den uppfattning om repeatertrafiken på två meter som kommer till uttryck i min nyhetskommentar från igår.

Det Urban vänder sig emot är främst min beskrivning av effekterna av subtonerna.  Urban skriver:

Jag tycker att man ska hålla sig till korrelerat upp och inte svartmåla subtoner. Vi har i dag 206 2 meters repeatrar och 28 st av dem kräver i dag att man använder subton för att köra på dem. Medan många har en kombination av öppnings alternativ 1750 Hz, DTMF och subtoner.

Jag kan konstatera att det är större trafik flöde på många av dem som kräver subtonsöppning. Att det är mycket våg aktivitet på många håll kommer nog inte an på det. Det som jag har märkt av att täckningen har en stor betydelse och övrig teknisk kvalitet. En del har så stor band bredd att dom blir svåra att läsa i mondäna smala apparater. Tillbehör som Echolink är det en stor efter fråga på men väldigt få tillhanda håller det.

Read more…

Förlorar amatörradion 2-metersbandet visar det
bara att eterns giganter skjutit sig själva i foten

Posted by Erik SM7DZV on 28 juni, 2019 in Debatt with Comments closed |
Uppdaterat 2019-06-29: Korrektur och ett par redaktionella ändringar.

Mast med repeaterantenner.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

I ett förslag inför WRC 2023 föreslår Frankrike att området för amatörradions nuvarande tvåmetersband ska omallokeras till exklusivt band för flygradiotrafik. ARRL rapporterar att endast Tyskland har motsatt sig förslaget.

Vi har idag repeatrar där många radioamatörer struntar i att besvara anrop. Vi har repeatrar som har getts en teknisk utformning som medför att många radioamatörer misslyckas med att öppna dem. Radioamatörerna ska därför komma ihåg en sak:

Förlorar amatörradion tvåmetersbandet, då är det ett fall på eget grepp. Då har eterns giganter skjutit sig själva i foten.

Inför Världsradiokonferensen 2023, WRC 2023, har Frankrike föreslagit att frekvensområdet 144 – 146 skulle omallokeras till ett exklusivt band för flygradio, “Aeronautical Mobile Service”. Under amatörradions hela historia har radioamatörerna hela tiden fått maka på sig för kommersiella intressen. Amatörradion har förpassats till “värdelösa” frekvensband för att därefter, som nu, på nytt ifrågasättas.

ARRL rapporterade för några dagar sedan att det inte förekommit några kraftiga protester mot förslaget att göra om 144 – 146 MHz till band för flygradiotrafik. Endast Tyskland har lämnat in ett yttrande att man motsätter sig förslaget.

Read more…

Etiketter:, ,

Christer SM1WXC: Tack, tack, tack.

Posted by Erik SM7DZV on 26 juni, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Christer, SM1WXC, i Visby tackar för uppskattningen.
FOTO 2019 © Margareta Wennström.

—Det har strömmat in mängder av “tackar” nu när jag avslutat min karriär som Bulletinredaktör efter drygt 20 år på redaktörsstolen.

— Jag är både förtjust och hedrad (och lite överraskad). Tror att det kommer att klia i fingrarna varje onsdag ett tag framöver!

— Så råkade min 80-årsdag infalla (igår) mitt i i all avveckling av Bulletinen och det resulterade i en flod av gratulationer. Kul att fylla 80! Tack, tack, tack till er alla, ingen nämnd och ingen glömd.

— Till vår nye redaktör säger jag bara: Lycka till Valle.
73 de SM1WXC Christer

Etiketter:

Copyright © 2014-2019 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com