Anders Tegnells meddelande till världen:

Posted by Erik SM7DZV on 24 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Anders Tegnells meddelande till världen:
“Den globala Covid-19 pandemin utmanar människor och nationer att gå tillsammans för att minimera de negativa konsekvenserna för individer och samhällen, och för att bibehålla de framsteg inom allmän hälsa som gjorts under senare årtionden. God hälsa och välstånd är en förutsättning för en fredlig och hållbar global utveckling, och lika och rättvis hälsa för alla kan inte uppnås utan fred och mänsklig säkerhet.”
Illustration: Klipp ut Vänföreningens video på Youtube.
Klicka på bilden för att komma till Youtube och Vänföreningens video.

SAQ Grimetons långvågssändning på FN-dagen genomfördes helt programenligt. Det åtta minuter och 54 sekunder långa meddelandet hade författats av statepidemiolog Anders Tegnell. Meddelandet kan läsas från bilden av bildskärmen ovan och i översättning i bildtexten.

Radiostationen nycklades för andra gången av Kai Sundberg SA6KSU, som övertagit ansvaret för Öllern sedan Lars Kålland SM6NM efter många års tjänst lämnade uppdraget efter julaftonens sändning 2019.

Signalrapporten i Böda noterades till 579.

Länk:
Klicka här för on-lineformulär för lyssnarrapport.
Erik SM7DZV

 

Gammal trotjänare: Mottagaren SRT CR 302 A.

QSL SAQ FN-dagen 2020.

 

Etiketter:, , , ,

“Anmäl de avsiktliga störningarna
på 80 och 160 meter till Post- och Telestyrelsen”

Posted by Erik SM7DZV on 23 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Bilden av avsiktlig störning på 3783 kHz, amatörradions 80-metersband.

SSA:s HF-manager Håkan SM5AQD kritiserar de avsiktliga störningarna av amatörradiotrafiken på 80 och 160 meter, ber att störda radioamatörer rapporterar sina observationer till PTS samt kräver att PTS vidtar åtgärder.
FOTO  Erik SM7DZV.

Under mer än en månad har det till och från förekommit att en radioamatör sänder ut musik och andra typer av störningar  på amatörradiobanden 80 och 160 meter.

Störsändningarna är inte direkt schemalagda utan förekommer då och då. Vissa helger har det varit uppemot 15 – 20 timmar sändning. Frekvensen har ibland varit 3783 kHz men den varierar. Ett växande antal radioamatörer har hört av sig till redaktionen med krav på att störsändningarna ska stoppas.

De avsiktliga störningarna syftar till att störa själva radiokommunikationen mellan olika radioamatörer. Störsändningarna kan pågå både morgon, eftermiddag och kväll. Vissa dagar förekommer inga störningar alls medan de andra dagar kan pågå under flertalet av dygnets timmar. Störningarna förekommer på både 160 och 80-metersbanden och kan bestå av såväl telegrafi som musik på AM och FM.

“i vissa fall är störkällorna identifierade”
— Detta är helt oacceptabelt och måste få ett slut, skriver SSA:s HF-manager Håkan SM5AQD. I vissa fall är de störande stationerna identifierade av aktiva i närheten. Vi måste få ett slut på detta, som inte alls hör till vår hobby.

“Helt oacceptabelt och måste få ett slut
— anmäl problemen till PTS”
— Jag vädjar till alla som har problem med dessa störningar att läsa in anvisningarna från POST- och Telestyrelsen, PTS, om hur man anmäler störsändningar (länk) samt fylla i störningsrapporten och skicka in den till PTS, skriver Håkan. Det är också mycket bra om man kan spela in den störande trafiken. Det är bra om hela landet är representerat.

Erik SM7DZV

Read more…

Etiketter:, ,

Trygghetslarm i 47 kommuner slutade fungera
Larmade åtta gånger — fick ingen hjälp — dog

Posted by Erik SM7DZV on 20 oktober, 2020 in Kommenterad nyhet with Comments closed |

Minst 47 kommuner hade förra veckan problem med trygghetslarm som inte fungerade. I Luleå larmade en person åtta gånger utan att få hjälp. Fem timmar efter första larmet kom hemtjänstpersonal fram. Då hade personen som larmat hunnit dö.

Företaget som åtagit sig att sköta larmtjänsten uppger att felet uppstod i samband med en uppdatering av deras datorsystem. Enligt Sveriges Radio uppger flera kommuner att de nu överväger att byta larmoperatör.

Read more…

Kinesiska Huawei och ZTE portförbjuds
när 5G-frekvenser auktioneras ut i Sverige

Posted by Erik SM7DZV on 20 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2020-10-20 klockan 1635: Nyhetslänkar.
Uppdaterat 2020-10-20 klockan 2203: Ny länk samt redaktionell komplettering.

De båda kinesiska bolagen Huawei och ZTE utpekades redan 2012 som ett hot av amerikanska säkerhetsmyndigheter. Amerikanska myndigheter och företag  får inte använda teknik från Huawei och ZTE. Nu gör Sverige samma säkerhetsbedömning som USA och stänger ute de två kinesiska företagen från den strategiska 5G-utbyggnaden.
Illustration: Huaweis Guo Ping. Skärmklipp från Huaweis hemsida.

Den 10 november inleds spektrumauktioner, vilka blir centrala för 5G-utbyggnaden i Sverige. Fyra företag har godkänts och tillåts bjuda på 5G-frekvenser.

Post- och Telestyrelsen PTS har utarbetet anbudsunderlaget i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Handlingarna visar att kinesiska Huawei och ZTE stängs ute från auktionen.

Produkter från Huawei och ZTE får inte ingå i det svenska 5-nätet. Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner innehåller produkter från Huawei och ZTE ska dessa vara utbytta senast den 1 januari 2025. Om det finns centrala funktioner eller personal som är placerade i utlandet, ska dessa senast den 1 januari 2025 ersättas med funktioner eller personal placerad i Sverige.

Fyra företag godkända
De fyra företag som tillåts lämna bud på 5G-frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom.

Förhandsgranskade av Försvarsmakten och Säpo
De godkända företagen har i samband med sina ansökningar lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram.

Read more…

Etiketter:, , , ,

“Livet är en massa val. Jag tror vi är, det vi gör”

Posted by Erik SM7DZV on 19 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2020-10-19.

“Vad har du gjort för amatörradion”, brukade Olle SM5BP (1923 – 2006) fråga radioamatörer som träffade.
FOTO SM3BG.

“Våra liv är det vi gör, och inte det vi vill göra eller drömmer om”, sa förläggaren Dorotea Bromberg i P1:s Söndagsintervju i går, den 18 oktober 2020.

Olle SM3BP (S.K.) brukade ställa en fråga på samma tema till radioamatörer han mötte: “Vad har du gjort för amatörradion”?

Livet är vad du gör. Valet är ditt. Vad har du gjort för amatörradion?

Dorotea Bromberg, framgångsrik grundare och färgstark chef för Brombergs bokförlag intervjuades i går i P1:s Söndagsintervju. Bromberg berättar om sin livsresa som dotter till två överlevande efter Förintelsen. Resan inleddes av en i början lycklig barndom i Polen som följdes av mobbning och trakasserier till följd av regeringsledda pogromer i slutet av 1960-talet. År 1970  hade trakasserierna av judar eskalerat till en en sådan nivå att familjen Bromberg beslutade att fly till Sverige.

I slutet av söndagsintervjun sätter Dorotea Bromberg ord på sin livssyn:

“Vi är det vi gör”

“Jag tror att våra liv består av en massa val. Alltså vi väljer hela tiden vad vi ska göra. Jag tror att vi är det vi gör. Våra liv är är det vi gör och inte det vi vill göra eller drömmer om.”

Olle SM3BP (S.K.) i Sandarne:
“Vad har du gjort för amatörradion”?
Dorotea Brombergs ord leder tankarna till Olle SM3BP i Sandarne (1923 – 2008). Hasse SM3JBE var god vän med Olle. I en artikel från 2018 berättar Hasse om Olle och en fråga som Olle brukade ställa till radioamatörer han mötte:

— Vad har du gjort för amatörradion?

Read more…

Etiketter:, ,

Veckans Bild — SI9AM:
Pandemi och pengabrist
punkterade vackra projektet

Posted by Erik SM7DZV on 18 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |
Första publicering 2020-10-18.
Uppdaterat 2020-10-24, 2020-11-01, 2020-11-08, 2020-11-14, 2020-11-17).

Ulla Norrmén SM3LIV är kassör för SI9AM i Utanede. 160 000 QSO kördes från stationen under knappt 20 år. Alltför få besökare medförde dålig ekonomi som till slut knäckte projektet. Pandemin blev sista spiken i kistan.
FOTO © Jörgen SM3FJF.
Klicka på bilden för länk till artikel.

(2020-11-14)

Veckans bild hör ihop med sagan om King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society som levde i två årtionden.

Besöksstationen SI9AM invigdes den 1 juli 2000 och möjligheterna att hyra anläggningen upphör den 1 december 2020. Förhandlingar pågår nu för att hitta någon intressent som är beredd att ta över verksamheten.

Alltför liten uthyrning ledde till röda siffror i boksluten under flera år. Tvärstoppet under Coronapandemin blev sista spiken i kistan.

Amatörradiosverige är stor tack skyldig eldsjälarna i King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society.

Läs mer och se tidigare publicerade Veckans bilder  —>    Read more…

Etiketter:, , ,

“Om något måste fungera i alla situationer
är det klokt att ha mer än digitala lösningar”

Posted by Erik SM7DZV on 17 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Schematisk bild av det uppkopplade samhället.
Illustration FOI.
Klicka på bilden för att komma till FOI:s artikel.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, publicerade för ett par veckor sedan en nyhetsartikel som handlar om risken för sårbarhet till följd av att samhället är högt beroende av uppkoppling mot digitala datasystem. Artikeln handlar bland annat om elektromagnetisk kompatibilitet samt om Internet of Things, IoT.

Det senare begreppet kan enklast beskrivas som digitalisering och internetuppkoppling av olika sorters “smarta” vardagsprodukter som används i hemmen och i samhället. Utan inbördes rangordning av uppräknade exempel och utan krav på fullständighet omfattar riskerna för digital sårbarhet bland annat även styrsystem för viktiga samhälleliga infrastrukturer samt varuförsörjning, betalningssystem och sjukvård.

Klokt att ha fler alternativ än enbart digitala lösningar
Det är mot den bakgrunden som Peter Stenumgaard, Linköping, i den rubricerade artikeln från FOI hävdar att  det är viktigt, att när någonting måste fungera i precis alla situationer, är det klokt att ha fler alternativ än enbart digitala lösningar.  Stenumgaard ger i artikeln rådet att det till exempel är en bra idé att kombinera digitala dörrlås med manuella.

Read more…

Etiketter:, , ,

Tegnell har författat Grimetons meddelande
till världsarvets sändning på FN-dagen 24 oktober

Posted by Erik SM7DZV on 15 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Antennerna vid SAQ, Grimetons långvågssändare.
Klicka på bilden för länk till Vänföreningens sida med det officiella programmet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell.
FOTO Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiologen Anders Tegnell har författat det meddelande som kommer att sändas från Grimetons långvågsstation på FN-dagen den 24 oktober. 

Årets sändning är ett samarbete mellan Grimeton och Folkhälsomyndigheten.

Tegnell behärskar enligt uppgift inte själv telegrafi. Själva telegrafisändningen kommer därför att ombesörjas av befarne telegrafisten Kai Sundberg SA6KSU.

Klicka för att läsa hela programmet den 24 oktober: Read more…

Etiketter:, , ,

Norge anklagar Ryssland för attack mot Stortinget

Posted by Erik SM7DZV on 15 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Stortingsbyggnaden i Norge. Uppförd 1866.
FOTO  (Creative Commons) John Erling Blad

Norge anklagar Ryssland för cyberattacken mot Stortinget i augusti. Det rapporterade i förrgår finländska Svenska YLE i sin nätupplaga.

Det var den 24 augusti som ett mindre antal stortingsledamöters och anställdas e-postkonton hackades. Exakt hur många och vilka som drabbades har inte avslöjats. I samband med attacken laddades även olika mängder data ned.

Norska säkerhets- och underrättelsetjänsterna har tillsammans utrett attacken.

Read more…

Etiketter:, , , ,

Rapporter från IARU-R1-konferensen på nätet

Posted by Erik SM7DZV on 13 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Mats SM6EAN påminner om IARU-Region1-konferensen som pågår på nätet.

Sedan den 11 oktober pågår IARU-R1-konferensen online. Situationen kring covid-19 har tvingat fram en helt virtuell konferens, vilket är på både gott och ont.

En fördel är att länder som normalt har svårt att närvara kan nu delta aktivt medan en stor nackdel är att de personliga kontakterna blir svårare, exempelvis vid val av nya personer till olika funktioner.

Totalt har ca 200 delegater anmält deltagande och representanter från SSA är Anders, SM6CNN; Mats, SM4EPR; Kjell, SM7GVF samt Petter, SM3PXO, i de olika kommittéerna. Vi kommer sammanfatta efter avslutad konferens och publicera både i QTC och på SSA-webben, eftersom SSA representerar Sverige och inte endast SSA-medlemmar.

Följ konferensen
För dig som vill följa konferensen finns följande att tillgå:
• På IARU-R1 hemsida (www.iaru-r1.org) finns kortfattade sammanfattningar från varje dag som nyhetsnotiser.
• På IARU-R1 konferenswebb (conf.iaru-r1.org) där dokument finns under “Part 1/Documents”

73
/Mats, SM6EAN
SSA IARU-R1 liaison

Etiketter:,

Scott VE7TIL spelade in radiotrafik
från MRO-satelliten i omloppsbana kring Mars

Posted by Erik SM7DZV on 13 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Scott VE7TIL under en TV-intervju sedan han hittat Image-satelliten år 2018.
Illustration/FOTO: Skärmbild ur CTVNews.

Den kanadensiske radioamatören Scott SM7TIL har sin stationsplats i Roberts Creek, British Columbia. Han är sannolikt världsbäst när det gäller satellitradiolyssning.

För ett knappt halvår sedan rapporterade vårt nyhetsmagasin om hur han hade hittat en borttappad amerikansk militärsatellit. Det var andra gången på två år, som han lyckades med en sådan uppgift. Nu har Scott gjort en ny bravad. Förra söndagen spelade han för första gången in radiosignaler från en satellit i omloppsbana kring Jordens grannplanet Mars.

Letar landningsplatser på Mars
Den 4 oktober spelade Scott in en bärvåg från NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Det är en satellit som ligger i omloppsbana runt Mars och regelbundet sänder data tillbaka till jorden. Syftet är att ge underlag för beslut om framtida landningsplatser på planeten.

Read more…

Etiketter:, ,

Meriterade forskaren Jens SM0HEV tar över SSA
när Anders SM6CNN slutar som ordförande

Posted by Erik SM7DZV on 13 oktober, 2020 in Kommenterad nyhet, Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2020-10-13.

Jens Zander SM0HEV, professor vid KTH, föreslås av en enhällig valberedning bli ny ordförande för SSA.

Den meriterade forskaren Jens Zander SM0HEV föreslås av en enhällig valberedning bli ny ordförande för SSA, när Anders SM6CNN på egen begäran avgår vid nästa årsmöte.

Jens SM0HEV fick sitt T-certifikat 1976, har varit borta från amatörradion en tid, men är nu åter aktiv. Från Wikipedia hämtar vi att Jens är född 6 juli 1955 i Lütjenburg i Tyskland och svensk medborgare sedan 1968.

Ödmjuk och mycket meriterad
Jens SM0HEV beskrivs av dem som känner honom som en mycket trevlig person. Han är ödmjuk och delar gärna med sig av sina kunskaper utan att framhålla sig själv eller sina akademiska meriter.

Ordförandekandidatens personliga framtoning till trots skulle det dock vara grov försummelse att inte låta Sveriges radioamatörer få del av den blivande ordförandens gedigna akademiska kunskaper och breda erfarenhet av uppdrag inom central förvaltning.

Read more…

Etiketter:, , ,

Coronaavstånd vid radiomeeting i Rasslebygd

Posted by Erik SM7DZV on 11 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Radiomeeting i Rasslebygd, Emmaboda: Eyeball-QSO med coronaavstånd.
FOTO © Erik SM7DZV.

Conny SM7WUU  t.v. delar ut högsta vinsten i lotteriet till Bonny SM6KUB .
FOTO © Erik SM7DZV.

Coronadistans och gott om utrymme. Det var två saker som utmärkte radioträffen i Rasslebygd, Emmaboda,  under veckoslutet.

Det var också skälet till att träffen kunde genomföras, när så gott som alla andra möten för radioamatörer ställts in sedan i mars. 

Dådran, Lidköping och Rasslebygd. Det är de enda loppmarknader och meetings som genomförts i södra Sverige sedan i mars 2020. Alla övriga traditionella aktiviteter har ställts in: Eskilstuna, auktionen i Växjö dvs. SK7HW:s årliga publikmagnet, Bockeboda, Tångahed liksom loppisarna i Stockholmsområdet.

Rasslebygds festivalområde stort nog
Därför var det med lättnad som ett 50-tal radioamatörer i helgen trotsade SMHI:s nedslående väderleksprognoser för att samlas utomhus på Rasslebygds festivalområde i Emmaboda. Trots hot om regnskurar var det uppehåll och till och med en aning solsken under hela dagen, utom en uthärdlig stund precis under lotteridragningen.

“Lite långt att åka”
– Det blir ju lite långt att åka, säger Roland SM6MSD från Lidköping där han står bakom sitt bord med radioprylar som han gärna vill bli av med. Jag hade 33 mil enkel resa hit. Men det var längre till Dådran. Då hade jag 40 mil.

Read more…

Etiketter:, ,

Hjälp oss hitta felaktiga länkar i verktygslådan

Posted by Erik SM7DZV on 9 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Radioamatörens verktygslåda finns i vår huvudmeny. Det är ett stort antal länkar som är till för att du som radiooperatör ska kunna följa konditioner och rymdväder i realtid samt veta vad som är på gång på banden. Där finns länkar som vi erfarenhetsmässigt vet att många radioamatörer använder regelbundet.

Det är bara en hake: Nätet förändras hela tiden. Det gör att rätt som det är försöker man komma till en sida som inte finns, eller till en annan sida än den man väntar sig.

Var snäll och meddela redaktionen när du hittar en länk som inte fungerar. Då får vi chans att rätta till det som är fel. Vi tackar på förhand.

Etiketter:,

Grimeton sänder den 24 oktober 15.00 UTC

Posted by Erik SM7DZV on 8 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Grimeton sänder på FN-dagen.
Klicka på bilden för länk.

Etiketter:, ,

Pandemin vållade kraftig förlust för Radiomuseet

Posted by Erik SM7DZV on 6 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på bilden för att ladda ned och läsa nyhetsbrevet.

Radiomuseets nyhetsbrev för oktober finns tillgängligt sedan ett par veckor. Efter den långa nedstängningen har museet öppnat igen, och besökarna har börjat komma tillbaka. I nyhetsbrevet finns en rapport från årsmötet, som omvalde Jeanette Nilsson som ordförande.

I en resumé över det gångna året konstaterar Jeanette Nilsson att 2020 inte har varit något vanligt år. En ekonomisk konsekvens av pandemin blev att man i stället för en driftbudget i balans tvingas acceptera en förlust på 140 000 kronor…

…eftersom vi har haft stängt i sex månader, alltså inga inkomster från inträden, uthyrning av Hugo Hammars sal och guidningar.[…] Vi försöker få kompensation för en del av underskottet, men det blir inte så lätt. Vi har nu öppnat museet på onsdagar och söndagar och några möten har åter kommit igång, så det kanske blir bättre i slutänden, men ett underskott blir det.

Nyhetsbrevet rymmer som vanligt många intressanta artiklar. Ladda ned och läs.

Etiketter:,

VRK: Magnus SM5MOG blev klubbmästare
Öppet om totalsegern inför sista tävlingen

Posted by Erik SM7DZV on 5 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskartan vid Piltorpet den 3 oktober.
Klicka på kartan för att se löparnas framfart.

Jan SM5FUG hade arrangerat en femrävars tvåmetersjakt vid Piltorpet med start och mål på samma plats. Terrängen var besvärlig utanför stigarna, med nedfallna träd och sly på marken. Dessutom låg rävarna i besvärlig terräng och skärmarna gömda. 13 löpare startade på den 4,1 km långa banan. Elva olika banval säger en hel del. Endast fem av de 13 jägarna klarade alla rävarna inom utsatt tid.

Även denna gång var det många älgflugor i skogen. Sex stycken var med i håret hela vägen hem. Jag hade problem med tredje räven, där jag fick eko från alla stora stenar, trots att jag gick runt från olika håll, fick jag aldrig rätt bäring och styrka. På väg mot mål, fick jag rätt bäring ute på fältet, men då var tiden nästan slut. SM5HNG kom in sent med sitt GPS-spår och spåret är förskjutet två timmar. Synkroniseringen gick ej helt bra. För oss tre, som bara tog tre rävar, syns problemen vid närstriderna.

Read more…

Etiketter:,

Limmared har flyttat över länsgränsen:
“Växte ur lokalerna. Hittade nya i Gislaved”

Posted by Erik SM7DZV on 2 oktober, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Cecilia Lind, ekonomichef, och Manuel Larsson, ägare och VD, grundade Limmareds Radio och Data AB, som nu flyttat från Limmared till Gislaved.
FOTO: Privat.

Manuel Larsson SM6TMR under öppningsdagens hektiska arbete i det stora lagret.
Foto © Mats SM7BUA.

Den 1 oktober slog Manuel SM6TMR upp portarna till den nya butiken och lagret i Gislaved efter många år i Limmared. Företaget flyttar över länsgränsen, från Västra Götaland till Jönköpings län. Företagsnamnet förblir oförändrat.

”Ett verkligt lyft” säger ägare och personal i företaget som vuxit ur sina gamla lokaler och flyttat in i en nya lokaler på upp emot 500 kvadratmeter på Marielundsgatan i Gislaved. Fräsch entré och kontorslokaler möter besökaren.

Shack där kunden kan provköra sin drömstation
I företagets hjärta, det stora lagerutrymmet som är tillgängligt för besökarna, kommer hugade spekulanter också få chans att provköra sin drömstation. Kundernas nya provkörningsshack är ännu inte klart och antennmasten från Limmared har ännu inte kommit på plats på det nya stället.

Flera av de stora märkesvarorna för amatörradio kan man hitta i butiken, och naturligtvis också allt mellan ”himmel och jord” av radiorelaterat material och data.

Read more…

Etiketter:,

Telefonförsäljare försöker vilseleda kunder
MSB: “Vi säljer inte brandskyddsutrustning”

Posted by Erik SM7DZV on 30 september, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Publicerat 2020-09-28. Uppdaterat 2020-09-30

Det händer att privatpersoner blir uppringda av företag som vill sälja brandskyddsprodukter och där den som ringer säger att det sker på uppdrag av MSB. Det stämmer inte.
FOTO: MSB.

MSB meddelar att myndigheten får återkommande uppgifter om att det förekommer telefonförsäljning där säljare uppger att de ringer på uppdrag av MSB, eller använder liknande formuleringar, så att det uppfattas så av den som blir uppringd. Det stämmer inte.

– MSB arbetar inte med försäljning av brandskyddsprodukter. Det har heller inte kommit några nya krav eller rekommendationer gällande brandskyddsprodukter de senaste åren, som ska ha påståtts i vissa av dessa säljsamtal, säger Malin Vestin, handläggare för enheten brand och räddning på MSB.

Anmäl vilseledande marknadsföring
Blir man utsatt för en försäljare som marknadsför sin produkt eller tjänst på ett vilseledande eller olämpligt sätt kan man anmäla det till Konsumentverket. Det kan till exempel handla om information som är vilseledande eller att det inte tydligt framgår vem som är avsändare.

Mynewsdesk.com (2020-09-28): Läs hela nyheten

Etiketter:, , ,

MSB — Ny app ger information om farliga ämnen

Posted by Erik SM7DZV on 29 september, 2020 in Nyheter with Comments closed |

MSB har släppt en app som ska hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om farliga ämnen.

MSB har i dagarna släppt en app som ska hjälpa blåljuspersonal att snabbt få information om ett farligt ämne.

— Appen ger bland annat information om hur märkningen av ämnet ser ut, vilka egenskaper ämnet har och vilket avstånd man rekommenderar att spärra av vid en läcka, säger Magnus Levein på MSB.

Kopia av databasen laddas ned i telefonen
MSB tillhandahåller sedan länge en stor databas för bland annat information om farliga ämnen som tidigare endast gått att nå via dator. Nu har en app utvecklats för att informationen ska vara tillgänglig var man än befinner sig, även utan uppkoppling. Detta görs möjligt genom att en kopia av databasen laddas ned i telefonen eller paddan.

5000 poster i databasen
Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter och ger användaren viktig information om farliga ämnen. Den riktar sig främst till personal inom räddningstjänst, ambulans, polis och kustbevakning.

Hämta på Google Play eller Appstore
Appen finns i Google Play och Appstore och heter ”Farliga ämnen”. Databasen sparas lokalt vilket innebär att den är tillgänglig även utan internetuppkoppling.

Länk:
MSB (2020-09-24): Ny app ger information om farliga ämnen

Etiketter:,

Copyright © 2014-2020 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com