Kraftig solvind väntas påverka jordens magnetfält
Risk för sämre kortvågskonditioner från i morgon

Posted by Erik SM7DZV on 8 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

KÄLLA SpaceWeather.com.
Image credit: NASA’s Solar Dynamics Observatory.
Klicka på bilden för länk till Spaceweather.

Solens rotation leder till att ett brett hål i solens atmosfär just nu vrider sig upp i riktning mot jorden. Hålet mäter mer än 700 tusen kilometer från ände till ände.

Från hålet skickas en ström av solvind mot vår planet. Solvinden väntas börja påverka jordens magnetfält under morgondagen, den 9 april.

Effekten bedöms kunna bli en mindre geomagnetisk storm.

Om svårigheter uppstår vid kortvågskommunikation, gäller grundregeln att pröva ett lägre frekvensband.

KÄLLA: SpaceWeather.com


Print pagePDF pageEmail page

I veckan kopplades Anjans Fjällstation
bort från Sveriges nationella telenät

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2018-04-07 klockan  19.00:

Ännu mera om nedklippta kopparnät:
Länk till SVT Västernorrland: Hjärtsjuke Kjell förlorar sin livlina.

Uppdaterat: 2018-04-07 klockan 20.05: Efterskrift.
2018-04-08 klockan 09.10: Komplettering av text och redaktionella ändringar.

Anjans Fjällstation ligger 59 km nordväst om Järpen. Närmaste plats med mobiltäckning  ligger 6 km från fjällstationen.
Illustration: Källa Google Maps.
Klicka på bilden för gammal länk med fotografier från Anjans Fjällsatation.

— Ledarkommentar av Erik SM7DZV —

I onsdags förmiddag, den 4 april klockan 09.30 kopplades den fasta telefonlinjen till Anjans Fjällstation bort. När telefonlinjen tystnade satt fjällstationen ägare sedan 45 år mitt i ett samtal med ett sjukhus.

Skälet till att Telia avvecklar kopparnätets telefonförbindelser i stora delar av Sveriges glesbygder är att nätet anses för dyrt att underhålla, och att modern kommunikation ställer högre krav än vad kopparnätet kan motsvara.

Glesbygdens problem är att där inte finns några alternativ till Televerkets gamla och fortfarande fungerande koppartrådsnät.

Rekommenderar andra mobiloperatörer
– som inte heller har täckning på mobilnäten
Fjällstationens ägare uppger enligt P4 Jämtland att Telia hänvisar till andra teleoperatörer. Det finns dessvärre inga andra operatörer, som har täckning på sina mobilnät så långt ut i den jämtländska ödemarken. Telia säger sig, enligt rapportering på P4 Jämtland, känna till företag som kan ordna satellittelefoni.

Två klena koppartrådar glesbygdens sista livlinor
Telia övertog, ärvde, hela Sveriges telefonnät, en infrastruktur som betalades med skattemedel och som var en av flera förutsättningar för landets ekonomiska och industriella utveckling fram till dagens samhälle. Idag har Telia “inte råd” att ens spara glesbygdernas sista livlinor, de två klena koppartrådar, för vilka ingen ersättning finns.

Gnäll inte på Telia — Kontakta en riksdagsman!
När en trakt kopplas bort från det nationella telenätet får Telia kritik av strandsatta kunder och i media. Politikerna har emellertid befriat Telia från samhällsansvar. Det är riksdagen som beviljat Telia rätt att agera som bolaget gör. Protesterna mot glesbygdens avtelefonisering måste därför riktas mot rätt forum. De ytterst ansvariga  är Sveriges 349 ledamöter i riksdagen.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , , , ,

Gunnar Svensson vinnare
i mycket lurig rävjakt på Kärsön

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Sönderklippt karta med pejling och rävinritning som i punktorientering: Tidstillägg om rävarna inte var rätt inritade.
Nästa jakt kommer på onsdag den 11 april med Bo SM5AKF som banläggare.

— Av PA Nordwaeger SM0BGU —

Sönderklippt karta med pejling och rävinritning som i punktorientering: Tidstillägg om rävarna inte var rätt inritade. Nästa jakt kommer på onsdag den 11 april med Bo SM5AKF som banläggare.

Vid onsdagskvällens mycket luriga Förstaapriljakt på Kärsön med tio deltagare och tio olika banval. Segrade gjorde Gunnar Svensson före Henrik Henrik Lindell.

Årets Förstaapriljakt, som pga påsken arrangerades den fjärde april, blev också säsongens första kvällsjakt med SM0BGU/PA som banläggare, sju stycken 80-metersrävar och drygt två kilometers banlängd.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , ,

Antonio Meucci uppfann telefonen
– inte Alexander Graham Bell

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Anatonio Meucci uppfann telefonen 1849. Hade inte pengar att betala patentansökan. Bell tog patentet och tog åt sig äran.
Photo Credit: Wikimedia Commons.

En vanlig missuppfattning är att det var amerikanen Alexander Graham Bell som uppfann telefonen. Bell fick amerikanskt patent på telefonen 1876.

Fem år dessförinnan hade den verklige uppfinnaren italienamerikanen Antonio Meucci misslyckats med att få fram det kapital som krävdes för att betala sin patentansökan.

Meucci uppfann telefonen 1849. Det dröjde till 2002 innan amerikanska representanthuset godkände Meucci som telefonens uppfinnare.

Det finns paralleller till radions uppfinnare, Tesla, och den berömde Marconi. Den senare fick ett amerikanskt patent och som tog åt sig äran som uppfinnare och kommersialiserade radiokommunikation. 1943 slog USA:s högsta domstol fast att Tesla var var radions uppfinnare. Tidigare samma år hade Tesla dessvärre avlidit i hjärtproblem.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Tänker du åka till Eskilstuna?
— Meddela SM0BYD så får ni distriktets QSL där

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

SM0BYD:s info till distriktens QSL-mottagare:

Redan nu vill QSL-gruppen flagga för för Eskilstunamässan: Meddela ifall du vill ha din levereans av QSL dit. Då kommer Hasse SM0BYD och Esko SM5AKP att släpa med sig respektive distrikts QSL för vidare befordran ut i landet.

“Tack på förhand”
“Allt för den sköna konfirmationskortkonstens bästa…​och för SSA. ​Tack, för att du meddelar ditt intresse, på förhand!”, skriver Hasse SM0BYD.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

MSB: Vägledning för samverkan
vid pågående dödligt våld i publik miljö

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Klicka för länk till nyhetsmeddelande.

Rättegången mot terroristen på Drottninggatan upptar stort medialt utrymme. Nära kopplat till den händelsen är behov av åtgärder för att skydda allmänheten mot pågående dödligt våld.

MSB, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Räddningstjänsten Storgöteborg, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänst Syd, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Katastrofmedicinskt centrum och har i samverkan tagit fram en vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)”.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , , ,

Radiomuseets nyhetsbrev för april:
Lars Lindskog utsedd till hedersmedlem

Posted by Erik SM7DZV on 4 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Lars Lindskog, redaktör för Radiomuseets månatliga nyhetsutskick. Nu utsedd till föreningens hedersmedlem.
FOTO © Erik SM7DZV.

Radiomuseets nyhetsbrev för april har kommit. Där får man bland annat veta att en av museets verkliga kändisar, Lars Lindskog, har utsetts till hedersmedlem.

Lars är på Radiomuseet nästan varje dag, ofta är han först för att kolla att dörrarna står öppna, när besökarna strömmar till.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:,

Holländska DKARS-Magazine nu tillgängligt

Posted by Erik SM7DZV on 4 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på bilden
för att läsa magasinet on-line på nätet.

Den 41:a upplagan av DKARS Magazine är nu tillgänglig på nätet. Magasinet är tvåspråkigt med texter på holländska och engelska.

Alla kan vidarebefordra länken (pdf) till så många radiovänner som de vill, eftersom magasinet inte gör anspråk på skydd för upphovsrätten.

DKARS Magazine publiceras normalt en gång i månaden och redaktörerna vill också få in så många amatörradiorelaterade bidrag som möjligt.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:

Kvarnbergets radioamatörer ytterst kritiska
till PTS förslag om nya föreskrifter: “Godtycke.
Strider mot egen policy och gällande EU-regler”

Posted by Erik SM7DZV on 1 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Delar av Kvarnbergets Amatörradioförenings antennanläggning i Täby/Vallentuna.
Antenner och Antennarrayer mellan 1,8 MHz till 24 GHz. Klicka här för länk

— Av Erik SM7DZV —

Kvarnbergets Amatörradioförening SK0UX/SJ0X är i sitt remissyttrande ytterst kritiskt till PTS förslag om flertalet nya föreskrifter för svensk amatörradio.

Kvarnbergets Amatörradioförening kritiserar förslaget om sänkta tillåtna effekter för svenska amatörradiostationer, som man anser vara en såväl radikal som omotiverad ändring av villkoren för amatörradioanvändare i Sverige.

Man kritiserar även förslagets många brister rörande harmonisering av de föreslagna svenska reglerna med bestämmelser som råder i våra grannländer.

Föreningen instämmer helt i det som sagts i SSA:s yttrande över förslaget och går steget vidare:

Om PTS framhärdar: -Återlämna delegationen!
Om PTS trots allt väljer att driva igenom den föreslagna förändringen av undantagsföreskriften och sänker högsta tillåtna effekt till 200W P.E.P. ställer sig föreningen bakom att SSA återlämnar den delegeringen att administrera bland annat provförrättning, registerhållning, utfärdande av certifikat och specialsignaler med mera:

Dessa administrativa arbetsuppgifter tillsammans med den stora mängd ansökningar om högeffekttillstånd som kommer inkomma myndigheten kommer innebära kostnader för PTS i mångmiljonklassen, något som SSA hittills har skött kostnadsfritt åt PTS.

Länk
Hela yttrandet (pdf för nedladdning):
Remissvar_Dnr_18-823_KVARF_Slutversion (1)-1

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Nils – Telegrafistugans skyddsling
fick en hjältes minnesmärke i Örebro

Posted by Erik SM7DZV on 1 april, 2018 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Nils blev en i raden av alla namn som publicerades under rubriken ”Spanska sjukan” i lokaltidningen. Varje dag dog unga människor i sjukdomen.
Foto: Ur Nerikes Allehanda 1918.
Källa SVT Örebro. Klicka på bilden för länk.

Nils Brusberg föddes 1902 och växte upp i ett barnhem i Fredriksdal utanför Åmål. Det var ett barnhem vars grundare ville att barnen skulle få växa upp under familjeliknande förhållanden. När Nils fosterfar avled placerades han i barnhemmets Telegrafstuga.

Stugan hade sitt namn efter Sveriges telefonister, som bekostat stugan och sörjde för dess löpande verksamhet. Telefonisterna, som kopplade samtal och sände telegram, samlade in 25-öringar som användes för att bekosta stugan och barnens uppehälle. Personalens vid telegrafstationerna omsorg och omtanke om de barn som växte upp i Telegrafstugan är rörande.

Dog i spanska sjukan
Nils artade sig mycket bra. Han var ambitiös, skötsam och fick bra skolbetyg. Sedan han slutat skolan fick han arbete som typografilärling. Hösten 1918 slog spanska sjukan till mot världen. Mer än 37 000 personer dog i Sverige, där sjukdomen kulminerade under oktober och november. Den 28 oktober 1918 gick typografilärlingen Nils ur tiden. Därmed kunde hans namn och levnadsöde också ha försvunnit in i den eviga glömskan.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , , ,

SSA:s kassaförvaltare
avgick med omedelbar verkan

Posted by Erik SM7DZV on 31 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |
2018-03-14

Lennart Pålryd SM5AOG är tillbaka som SSA:s kassaförvaltare efter Meitons avhopp.
Bilden från SSA:s årsmöte i Lysekil 2015 när Lennart utsågs till hedersmedlem.

SSA:s hemsida uppger att Ulf Meiton SA0MEI med omedelbar verkan avgått ur SSA:s styrelse. Meiton har samtidigt frånsagt sig uppdraget som kassaförvaltare.

Enligt de uppgifter Amatörradionyheterna har, avgick Meiton av personliga skäl.

Lennart Pålryd SM5AOG, som är SSA:s vice kassaförvaltare, har gått in och handlägger föreningens ekonomifrågor tills en ersättare utses.

SSA:s årsmöte hålls om tre veckor, den 21 april, under Radiomässan i Eskilstuna.

/Erik SM7DZV

Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Avlyssningsanteckningar

Posted by Erik SM7DZV on 31 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

— Av Rolf T Salme SM5MX —

Rolf SM5MX:
— I en del länder är känslan att vara avlyssnad uppenbarligen inte bara ett utslag av egen fåfänga.
FOTO Erik SM7DZV

Jag har arbetat i flera länder där underrättelsetjänsten högst sannolikt ägnar sig åt att följa utlänningars teletrafik.

Vi har kanske alla ett behov av att känna oss betydelsefulla och tror ofta att just vi är avlyssnade på något sätt, men i en del länder är den känslan uppenbarligen inte bara ett utslag av egen fåfänga.

Polisen klagade
över “
fax på för många språk”
Som t ex i ett av dessa vetgiriga länder, där jag arbetat. Där fick ett svenskt företag plötsligt besök av en kvartett poliser, som klagade mycket irriterat över att företaget “sände fax på alltför många språk”. Nej, det stod inget om saken i faxmanualen, ej heller i lagboken, men ändå. Större samarbetsvilja förväntades, det borde man förstå.

“De blev tvungna att byta band i bandspelaren…”
Att en ambassad avlyssnades i det landet, räknade vi med t o m utan att ha fått klagomål. Ofta när jag talade med Sverige i telefon, bröts samtalen för att återkomma någon minut senare. Jag brukade då säga högt och tydligt, “Jag ber om ursäkt, men de blev tvungna att byta band i bandspelaren, förstår ni”.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Norton falsklarmade – Ville bara sälja program

Posted by Erik SM7DZV on 31 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

—  Av Erik SM7DZV —

Nortons säkerhetssystem falsklarmade i mitten av veckan om ett påstått pågående angrepp mot redaktionens datorer. Norton skickade ut ett skrämskott med anledning av det sedan länge kända säkerhetshålet i WPA2-krypteringen.

Att Symantec bara ville sälja ett nytt säkerhetsprogram framgick inte av falsklarmet. Det kostade oss två dygns onödigt arbete och ledde under tiden till uteblivna uppdateringar och försenade artiklar på Amatörradionyheterna.

Vi beklagar, men nu är redaktionen på tårna igen. Övertid förutses.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

SSA sågar Post- och Telestyrelsens förslag
till nya föreskrifter för svensk amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 29 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2018-03-29 klockan 09.30

— Ledarkommentar av Erik SM7DZV —

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN står som undertecknare av SSA:s remissvar.
FOTO © Erik SM7DZV

SSA har yttrat sig över Post- och Telestyrelsens, PTS, förslag till ändringar i föreskrifterna för amatörradioverksamheten i Sverige.

På en enda punkt ställer sig SSA positiv till PTS förslag till nya föreskrifter för amatörradion: Öppnandet av 15 kHz för amatörradio på 60-metersbandet.

I övrigt kan SSA:s remissyttrande inte ses som mycket annat än en sågning, jäms med fotknölarna, av Post- och Telestyrelsens förslag.

SSA sätter fokus på godtycket
SSA:s sätter med sitt yttrande fokus på Post- och Telestyrelsens godtyckliga fjantande med frågor kring amatörradions villkor. Låt oss hoppas, att den remissomgång, som avslutas nu på påskaftonen, också blir början till slutet på det som av många har uppfattats som Post- och Telestyrelsens långvariga leveranser av beställningsföreskrifter och underliga bestämmelser initierade av självutnämnda experter på amatörradioutbildning, elektromagnetiska fält kring amatörradioantenner och, som nu, ounderbyggda krav på effektbegränsningar för amatörradiostationer.

Det är hög tid för PTS ledning att sätta stopp för den pågående fleråriga farsen och återupprätta myndighetens anseende.

Heder åt författarna
Heder åt SSA:s remissförfattare.

Rekommenderad läsning!
Klicka här
för att ladda ned SSA:s remissyttrande (pdf-fil).

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , , , , , ,

SK5SM Motala — Årsmöte med omval

Posted by Erik SM7DZV on 27 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |
2018-03-26

SK5SMs styrelse och revisor. Från vänster: SM5COI Jonny, SA7RST Roland (revisor), SM5FWW Leif, SM5BVV Morgan, SM5ELV Kent och SA5BZT Kenneth.
Klicka på bilden för länk till klubbens hemsida. 
FOTO © Lennart SA5MMM.

— Av Lennart SA5MMM —

2017 var ett intensivt år för Motala Sändareamatörer med många aktiviteter och sammankomster, bland annat loppis och flytt av klubbstationen.

Kassören har hållit hårt i utgifterna vilket har gjort att ekonomin är i balans. Medlemsantalet i mars 2018 är 31. Pga yttre renoveringsarbeten på Rundradiomuseet hade lokalen på Biblioteket bokats. Inte helt otippat blev styrelsen omvald under SK5SMs årsmöte.

Läs gärna verksamhetsberättelsen. Här är länken: SK5SM-2017.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Ny folder om amatörradio från SSA

Posted by Erik SM7DZV on 27 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Uppdaterat: Broschyren kan beställas från SSA:s kansli.

SSA har producerat en mycket väl genomarbetad och enastående bra folder om amatörradio. Klicka på bilden för att ladda ned pdf-versionen.
Foldern kan beställas på SSA:s kansli.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

“Innan allt hamnar i radioskugga:”
Radion och radiotrafiken
liten men viktig del i Kon-Tiki-expeditionen

Posted by Erik SM7DZV on 26 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

1947, från den 28 april till den 7 augusti , seglade Tor Heyerdal och hans besättning på balsaflotten Kon-Tiki seglade från Peru till Polynesien.  Kortvågsradio och telegrafi var deras enda kontakt med omvärlden under färden över Stilla Havet. 
FOTO: Credit Kontikimuseet i Oslo.

— Av Jan Höst SM6VTR —

Marintelegrafisten Jan höst, SM6VTR, skriver om radions betydelse för Kon-Tiki-expeditionen 1947.
FOTO © Erik SM7DZV.

Kon-Tiki-Expeditionen 1947, var en stor sak. Norrmannen Thor Heyerdal lyckades då, tillsammans med landsmän och svensken Bengt Danielsson, att med en egenhändigt byggd balsaflotte ta sig de 4300 nautiska milen från Peru till Polynesien. Detta var 1947 och världen var krigstrött och många människor fick något fredligt att läsa om i tidningarna.

En liten del i detta enorma projekt var radioutrustningen och radiotrafiken.

Från det under kriget ockuperade Norge hade en skara män lyckats ta sig till Storbritannien  och där utbildats bland annat i telegrafi och fått lära sig hantera radioutrustning. Detta kom väl till pass ombord på Kontiki då två av besättningsmedlemmarna hade varit en del av den norska skaran i Storbritannien.

National använde Kon-Tiki-expeditionen för att göra reklam för sina produkter.

Tre kortvågssändare och NC-173
Radioutrustningen bestod av tre sändare och en National mottagare NC-173. Sändarna gav som mest 10 watt inmatat till slutstegen. Uteffekten var kanske fem eller sex watt. Banden var 40,10 och 20 meters amatörradioband. Dessutom hade expeditionen en ultrakortvågsstation för trafik med flyg i samband med nödräddningstrafik.

“Gibson Girl”
UKV-stationen var av fabrikatet Gibson som fanns i två versioner, en nödsändare för telegrafi på kortvåg och en för ultrakortvåg med amplitudmodulering. VHF var ett begrepp som i samband med marin radio inte förekom förrän 1961. På Kontikimuseet i Oslo visas en efterkrigsvariant av “Gibson Girl”, BC-778, som uppges vara den modell som fördes med på flotten under Kontikiexpeditionen. Så vitt vi kan se är detta kortvågsvarianten, inte ultrakortvågsstationen.

Mer om “Gibson Girl”
För specifikation och bild på “Gibson Girl”: Se separat artikel.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , ,

Nödradiosändaren SRC-5788 BC-778 “Gibson Girl”

Posted by Erik SM7DZV on 26 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Uppdaterat 2018-04-04:
Redaktionen tackar den läsare som försåg oss med
Länk till text och kopplingsschema för Gibson Girl.

“Gibson Girl” – en amerikansktillverkad nödradiosändare som fanns med ombord på Kontikiflotten under seglatsen 1947 från Sydamerika till Polynesien.
FOTO: Credit Kontikimuseet i Oslo och Jan Höst SM6VTR.

— Av Erik SM7DZV —

Under andra världskriget utvecklade Tyskland en 500 kHz nödsändare NS2. Den använde två vakuumrör och var kristallstyrd. Sidorna på apparaten var böjda inåt, med en “midja” på mitten, för att en användare som sitter i en uppblåsbar livbåt skulle kunde hålla fast station mellan sina ben, medan generatorn vevades. Den utvändiga formen var rundad för att vassa hörn den inte skulle kunna skada gummibåten.  Nödsignalen, som sändes på telegrafi, sändes automatiskt när veven drogs runt.

Britterna kom över en NS2-radio 1941 och gjorde en kopia, Dinghy Transmitter T-1333. Storbritannien överlät en upphittad NS2-radio till Förenta staterna, som producerade sin egen kopia, SCR-578. Förenta Staternas Flygvapen transporterade SCR-578 i sina flygmaskiner under uppdrag över hav.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Hemligaste DL5-mötet någonsin?

Posted by Erik SM7DZV on 26 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |
2018-03-24, Flen

US10. Den tidigare hemliga LOPRA-anläggningen men numera hemvist för SK5UM Flens Radioamatörer.
FOTO © Lennart SA5MMM

 

— Av Lennart SA5MMM —

Värd för vårens DL5-möte var SK5UM Flens Radioamatörer. Nu var det inte själva mötet som var hemligt utan platsen där vi träffades, den f.d. superhemliga LOPRA-anläggningen (Luftoperativa Radionätet) som SK5UM numera har som sitt QTH. En intressant historia, störningsfritt och med bra antennmöjligheter.

Morgan SM5BVV omvaldes som DL5.
FOTO © Lennart SA5MMM

Morgan SM5BVV omvald DL5
Morgan SM5BVV omvaldes som DL5-ansvarig med Janne SM5TJH som ersättare.

I SM5-distriktet finns 1786 licensierade sändaramatörer enligt statistiken. Av dessa är 1049 medlemmar i SSA. Det blev stundtals livliga diskussioner om hur vi kan bli fler, om amatörradio i samhällets tjänst och om kommande aktiviteter.

Read more…


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, , ,

Estland firar 100-årsjubileum
Läs om utvecklingen av amatörradion i landet

Posted by Erik SM7DZV on 24 mars, 2018 in Nyheter with Comments closed |

Estniska amatörradiopionjärer TE2OL och TE2WA.
TE2OL Karl Olof Leesment byggde en mottagare och avlyssnade amatörradiotrafik den 5 augusti 1924.
TE2WA Vitali Suigussaar hade sin första dubbelriktade kontakt våren 1926.
Illustration: Skärmklipp från http://es100.eu. Credit Aadu ES1TU.

— Av Erik SM7DZV —

På nätet finns en sida om amatörradio med fokus på Republiken Estlands 100-årsjubileum. I en aktivitet som inleddes den 1 februari i år är 15 estniska amatörradiostationer med specialsignaler igång fram till och med den 31 mars. Specialsignalerna har prefixet ES100 följt av en bokstav, A – Z där vissa bokstäver saknas.

Aktiviteten är upplagd som en poängtävling där så många som möjligt av de 15 ES100-stationerna ska kontaktas på olika band och trafiksätt. Första pris är en Begali Skulpture manipulator.

SM6YNO är ende svensk i resultatlisan
Den ende svenk som finns i resultatlistan är SM6YNO Hans-Olof Karlsson från Lönnhult, VEDDIGE. Hans-Olof har kvalificerat sig för gulddiplom i tävlingen.

Historisk sammanställing om amatörradion i Estland
På den aktuella hemsidan finns även information om Estland samt en mycket intressant historisk tillbakablick om amatörradion i Estland, från första avlyssnade amatörradiotrafiken den 5 augusti 1924 och den första dubbelriktade förbindelsen våren 1926, fram till våra dagar.

Den historiska sammanställningen har skrivits av Aadu ES1TU och rekommenderas. Historiken återfinns under tredje fliken från vänster i menyn. Klicka på bilden för länk.


Print pagePDF pageEmail page

Taggar:, ,

Copyright © 2014-2018 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com