Mats SM7BUA slår ett slag för 60-metersbandet

Posted by Erik SM7DZV on 7 juni, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Mats SM7BUA vid SK6SAQ Alexandersondagen 2016. Bild från den gamla amatörradiostationen vid Grimeton.
FOTO © Erik SM7DZV

Det kom ett mejl från Mats SM7BUA om 60—metersbandet:

Jag har just avslutat ett fint cw-QSO med  Rune SM5COP på 5353 kHz. Det är ju max 15 watt som gäller men även med den effekten kan man köra ganska mycket, skriver Mats. Det finns en del svenska radioamatörer som kör på 60 meter, men skulle kunna användas av många fler. Det är ett intressant band för förbindelser med både svenska och utländska radioamatörer.

Redaktören instämmer helt och fullt. Det är omvittnat, bland annat av telegrafister inom Försvarsmakten som kunnat trafikera 5 MHz långt innan det blev amatörradioband, att fem MHz är ett frekvensområde som lämpar sig utomordentligt bra för trafik mellan radiostationer inom det långsträckta Sverige.

Bra räckvidd och inga stora problem med skipzon
Räckvidden är större än på 80-metersbandet och problemen med skipzon är mindre än på 40 meter. 60 meter är ett band där man ofta kan upprätthålla förbindelse från norr till söder i vårt land. Bandet är därmed mycket användbart i händelse av att ett nationellt nödradionät skulle behöva upprättas.

Read more…

Etiketter:, , ,

EU-kommissionen: C-klassning av drönare
måste göras innan modellen börjar säljas

Posted by Erik SM7DZV on 4 juni, 2020 in Nyheter with Comments closed |

EU-kommissionen: C-klassning av drönare måste ske innan modellen börjar säljas.

Transportstyrelsen har fått svar från EU Kommissionen på en fråga om möjligheten att C-klassa en drönare i efterhand. Svaret är nej.

En drönare som redan är köpt kan inte retroaktivt CE-märkas eller C-klassas. CE-märkning och C-klassning av en drönare ska göras innan produkten släpps ut på marknaden, vilket framgår av förordning (EU) 2019/945. Transportstyrelsen har uppdaterat sin sida på nätet med en undersida för övergångsregler (FAQ).

Etiketter:, , ,

Stridspilot och radioamatör:
— Stig SM7BKZ i Glömminge fyller 80 år

Posted by Erik SM7DZV on 4 juni, 2020 in Familjesidan, Nyheter with Comments closed |

Stig SM7BKZ framför huset i Glömminge.
FOTO — Åke SM7NJD

Fredagen den 5 juni fyller Stig Schyffert, SM7BKZ, 80 år. Under somrarna bor Stig och hans hustru Maud i Glömminge på Öland, där han växte upp med en yngre bror. Stig började skolan i byn och gick sedan på läroverket i Kalmar innan han drog vidare till Flygvapnets olika skolor.

Ett av Stigs tidigaste QSL-kort. Från QSO med SM7EH den 31 oktober 1956.

Som radioamatör är Stig känd som SM7BKZ. Vid huset i Glömminge finns antennfarmen. Sin licens fick har år 1956. För sin radiotrafik har Stig samlat diplom, bland annat DXCC på 6-metersbandet.

Första stationen:
5 watt kristallstyrt på 40 meter
-En kristallstyrd radio på 40-metersbandet och med 5 watts uteffekt var den radio jag fick använda när jag började, berättar Stig. Nu är det mest 6-metersbandet, 50 MHz, som trafikeras.

Read more…

Etiketter:, , ,

Åskan går — Jorda och kortslut

Posted by Erik SM7DZV on 2 juni, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Bilden visar åskläget vid 14.30-tiden på tisdagen, den 2020-06-02.
Klicka på bilden för länk till LightningMaps.org

Kraftig åska går just nu längs en syd-nordlig sammanhängande front som flyttar sig österut och som sträcker sig från östra Skåne till Norrbottens kustland. Bilden är från 14.30-tiden på tisdagen.

Klicka på skärmklippet från LightningMaps.org för att se var åskan går just nu.

Läs hur man skyddar
antenner och station 

Läs gärna Bengts SM3AAE artikel om hur man skyddar sina antenner och sin radiostation.

Bengt SM3AAE, Forse.

 

Bengts artikel har några år på nacken, men det saknar betydelse. Åska har förekommit på jorden, årmiljoner  innan de första människorna började traska omkring på vår planet. Radioamatörer har bara funnits här sedan början av 1900-talet.

Erik SM7DZV

Etiketter:, ,

Nya reglerna för flygning med drönare skjuts upp

Posted by Erik SM7DZV on 30 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

EU skjuter upp de nya reglerna för flygning med drönare.

De nya drönarregler, som vi tidigare rapporterat om, skjuts upp ett halvår. De nuvarande svenska reglerna kommer fortsätta gälla under innevarande år. De nya reglerna kommer troligen att börja tillämpas efter nästa årsskifte.

Det kommer inte att vara möjligt för drönaroperatörer att registrera sig eller för fjärrpiloter att genomföra online-provet för drönarkort före den 4 januari 2021.

Skjuter upp nya bestämmelserna till den 1 januari 2021
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) och medlemsstaterna har under de senaste månaderna bedrivit ett arbete för att senarelägga ikraftträdandet av en del av de regler som påverkar den europeiska luftfarten. EU kommer därför med största sannolikhet att skjuta på införandet av bland annat de nya reglerna för drönare med 6 månader till den 1 januari 2021. Det formella beslutet tas av kommissionen inom kort.

Länk
Transportstyrelsen (2020-05-28): Nya drönarregler från och med den 1 juli 2020

Etiketter:, , ,

Lobbyförslag om trådlös kraftöverföring (WPT)
avvisat av specialkommitté för radiostörningar

Posted by Erik SM7DZV on 29 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på bilden för länk till artikeln i Southgate.

Southgate Amateur Radio News rapporterade förra veckan att Internationella specialkommittén för radiostörningar (CECPR) vid Internationella Elektrotekniska  Kommission (IEC) har avvisat ett lobbyförslag rörande trådlös kraftöverföring (WPT).

Om förslaget genomförs skulle det riskera att leda till förorening av hela kortvågsspektrumet.

WPT kan förstöra hela kortvågsbandet
WPT-system (Wireless Power Transfer) fungerar nominellt på frekvenser under 150 kHz men kan förorena hela HF-spektrumet upp till 30 MHz. Detta innebär inte bara att människors användning av kortvågsradio förstörs utan även att kommunikationen för nyckeltjänster skulle kunna komma att förstöras.

Läs artikeln!
Missa inte att läsa artikeln hos Southgate och dess källor.

Erik SM7DZV
Länkar:
Southgate Amateur Radio News (2020-05-18): Wireless Power Transfer: CIS/B/737/CDV rejected 
Wikipedia: International Electrotechnical Commission

Etiketter:, , , ,

Resultat från SRJ:s tvåmetersjakt vid Ängsjö

Posted by Erik SM7DZV on 29 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskarta 2 meter vid Ängsjö 2020-05-27.

— Av PA Nordwaeger SM0BGU —

Gunnar S fixade denna 12-rävars tvåmetersjakt en strålande fin kväll vid Ängsjö/Stäket med 7 st på en frekvens (starka) och 5 st på en intilliggande dito (svaga). De svaga lurade en del att tro att de låg betydligt längre bort än de starka, men så var inte fallet visade det sig när de hittades.

Ett kraftigt regn föll på eftermiddagen men det upphörde lyckligtvis före starten. Det var här och där ganska blött i skogen, vilket påverkade bäringarna och signalstyrkan en del. Denna jakt var gemensam med VRK.

Om man inte höll sig till stigarna kunde det bli ganska besvärligt att ta sig fram över mossbelupna stenar och omkullfallna träd och ett och annat kärr.

Nästa onsdag den 3/6 är det dags för en ny jakt. Info kommer.

Read more…

Etiketter:, ,

Resultat från SL-testen den 9 maj

Posted by Erik SM7DZV on 29 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

SL-testen, som avgjordes tidigare under maj, räknade 31 deltagare i telegrafidelen varav 18 skickade in loggar. På SSB deltog 31 varav 21 skickade in loggar. I digitala moden, FT8, deltog 2 stationer.

Följande segrare korades:
• Telegrafi SL-stationer: SL3ZB, Ulf i Kramfors;
• Telegrafi Övriga stationer: SD1A, Eric i Visby;
• SSB SL-stationer: SL5ZYB, Jonny i Arboga;
• SSB Övriga stationer: SM5JCR, Roger i Nässjö;
• Digi FT8: SA1BFP, Per-Åke i Romakloster.

Read more…

Etiketter:,

Radioamatörer gjorde värdefulla insatser
när cyklonen Amphan hade härjat Västbengalen

Posted by Erik SM7DZV on 28 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

När de normala kommunikationerna inte längre fungerade där cyklonen dragit fram, gjorde västbengaliska radioamatörer värdefulla insatser, bland annat från Sagar Island.
Illustration: Skärmklipp ur The Indian Express.
Klicka på bilden för länk till artikeln.

The Indian Express rapporterar att innan “Super Cyclone Amphan” slog till, gav Indiens regering för första gången tillstånd till radioamatörer att använda en speciell anropssignal under cyklonen: “Alpha Uniform 2 Alpha Charlie” (AU2AC) .

— Det hjälpte oss mycket. När vi använde frekvensen fick radioamatörer över hela världen nyheter om cyklonen, förklarar VU2JFA Ambarish Nag Biswas för The Indian Express. VU2FJA är sekreterare i West Bengal Amateur Radio Club.

Stöd till både privata och myndigheter
Inte bara privatperoner fick hjälp av sändaramatörerna under den förödande stormen. Radioamatörerna stöttade också South 24 Parganas distriktsadministration:

Read more…

Etiketter:, , ,

BBC skriver om brittisk rädsla för höga frekvenser:
Dyrt USB säljs som skydd mot 5-G-strålning

Posted by Erik SM7DZV on 28 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Debatten om farlig strålning från 5G-nät går vidare i Storbritannien. Nu rapporterar BBC om en artikel som erbjuds till högt pris och uppges skydda mot strålning.

Ett USB-minne för 339 £ (ungefär 4.000 kronor) uppges ha undergörande egenskaper. Produktens egenskaper beskrivs i svallande ordalag:

“Genom en process med kvantoscillation balanserar och harmoniserar 5GBioShield USB-minnet störande frekvenser från den elektriska dimma som induceras av enheter, t.ex. bärbara datorer, trådlösa telefoner, wi-fi, surfplattor, etc.”

Read more…

Etiketter:, , ,

Sånger från ett land i pandemins tvångströja
— Underhållande och aktuellt av Jacke Sjödin

Posted by Erik SM7DZV on 27 maj, 2020 in Kultur with Comments closed |
Detta är en kulturartikel — så gott som helt fri från anknytning till amatörradio.//Red.
Uppdaterat 2020-05-27 kl 08.00: Redaktionell komplettering samt relaterade nyhetslänkar.

Diktarens nödrop föranledd av pandemins kulturella nedstängning.
Illustration Jacke Sjödin. Publicerad med tillstånd.
Klicka på bilden för länk till videon.

Fysisk distansering har blivit en metod för att bromsa spridningstakten för covid-19-pandemin. Håll avstånd till din nästa — minst två meter, eller som en del radioamatörer föredrar att uttrycka det: Inte närmare än en våglängd på 145 MHz.

Den fysiska distanseringen har lett till genomgripande förändringar på samhällets alla områden. Där det är möjligt sköts många arbeten med hjälp av Internet från hemmen. Men många företag och verksamheter som kräver personlig närvaro är långt inne i en ekonomisk polarvinter. Sedan älgarna simmat över Ångermanälven och kamerorna plockats ned i Kullberg, har det televiserade kulturlivet ersatts med repriserade serier och mer eller mindre gamla långfilmer.

Jacke Sjödin — Sånger på Youtube
Lyckligtvis finns det undantag: kulturarbetare som fortsätter producera och som söker nya sätt att nå sin publik sedan scener och publika samlingslokaler stängts. Flertalet av de arenor som då återstår finns på nätet, dessvärre vanligtvis obetalda. Youtube är en tillgänglig plattform. Det är där vi hittar diktaren och underhållaren med mera Jacke Sjödin med hans aktuella, underfundiga och ytterst tänkvärda texter till kända melodier.

Read more…

Etiketter:, , ,

Nu är det extra viktigt att tänka på hur andra mår

Posted by Erik SM7DZV on 27 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Joe Sammartino, N2QOJ, är frivillig samordnare inom Queen Creek Emergency Group — Queen Creeks nödradionät.
Källa:Skärmklipp ur Queen Creek Independant den 22 maj 2020.
Klicka på bilden för länk.

Covid-19 har medfört karantän och fysisk distansering. Detta gör att många kan känna sig isolerade. Nu gäller det att hitta nya vägar. Queen Creek amatörradioklubb och Queen Creek Emergency Communications Group kör regelbundet sina nät men med tillägget att de numera alltid inkluderar kontroller av medlemmarnas hälsa och välfärd.

Nu är det viktigt att fråga “hur klarar du dig” och att dela med sig av tips och idéer, tipsa om en bra bok att läsa, TV-program eller filmer att titta på, diskutera vardagliga saker, dela information om affärer och inköp eller telefonnummer till service och hjälp för seniorer.

Anders SM6WLH
Länk
Queen Creek Independant (AZ) 2020-05-22): Local amateur radio operators meet daily – on the air

Etiketter:, , , ,

Flera hundra personer skadadades allvarligt 2019
App från Elsäkerhetsverket ska minska elolyckor

Posted by Erik SM7DZV on 26 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

– Alldeles för många skadas av felaktiga elinstallationer, säger energiminister Anders Ygeman.
Foto: Bill Nilsson, Regeringskansliet

Flera hundra personer skadas allvarligt av el i hemmen varje år, varav många barn.

En färsk Sifo-undersökning som Elsäkerhetsverket och Sveriges konsumenter låtit göra, visar att en av 20 har råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt. Det motsvarar en halv miljon svenskar.

“Alldeles för många skadas”
– Alldeles för många skadas av felaktiga elinstallationer. Med Koppla säkert blir det lättare att göra rätt, och förhoppningsvis kan många olyckor undvikas, säger energiminister Anders Ygeman.

Mer än 500 elolyckor under 2019
Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud anmälts till Elsäkerhetsverket. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som yrkesverksamma i elbranschen gör. I årets rapport har de anmälda elolyckorna ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2018.

Män under 30 drabbas mest ofta
Strömgenomgång är totalt sett den vanligaste orsaken med hela 94 procent av de elolyckor som anmäls. Även bland yrkespersoner är det vanligast med strömgenomgång som står för 92 procent av de anmälda elolyckorna. Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftare drabbas av elolyckor.

Read more…

Veckans QSL-rapport från Sollentuna:
QSL-sorteringen framflyttad på obestämd tid…

Posted by Erik SM7DZV on 26 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2020-05-27 kl 08.15.

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 23 maj 2020:

2020-05-23: Senaste bilden från QSL-hörnan. Kort som väntar. Ingen sortering tills vidare.

Kansliet håller stängt t.v. för besökare, p.g.a. pågående covid-19-pandemi. Beställningar gör du via Hamshop. QSL-sorteringen är framflyttad på obestämd tid.

BYD tog åter, pga nyfikenhet, en prommis ToR Rotebro-kansliet, den 23/5, ca 12km. Detta är aktuell status med hittills anlända QSL-leveranser; DARC i Baunatal, ARI i Milano, SRR PoBox 88 i Moskva, BFRA i Sofia, TRAC i Antalya, CRSA i Bejing, tvenne flitiga leverantörer: N9EN och G3TXF (med ett antal specialsignaler), SB5RAFS / ZCJ, SM1TDE, SM6UZ, SM7HZK / CKM / CND / MXP / GVF /DBD, SM7KSZ, samt TF3JB.

Tidigare 26kg har adderats med följande och nu ca 33kg, som väntar på bättre tider: JARL, tvenne SM6NT-försändelser inkl. HS0ZME/SK6LK/SA6BSQ, YO3AS/YO3IPA/YO70IPA/YO15IPA, SM6IQD, SA6WAL, SM7KSZ, SM0AFT, M0ORA, SM6AXR/SM6BFE/SM6LZQ+7LZQ+SI6T+SI7T+7LZQ/6 & SM6XTV/SM6WZR, SM6DQO/SF7YT/SK6CF/SK6SLI/SK6SAG, SM5COP, SM5CZJ/SB5RAFS, SM0DZL, SK4TL/SM4WWY/SM4JPD/SM4RGD/SM4R/SM4HNG/SA4OLW, SM0+/SM4CPW, YO2ADQ.

Avslutar vi, som vanligt, med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!  OBS, tänk efter, före!

Äldre QSL-rapporter —> Read more…

Etiketter:, ,

Fiber- och 4G-nät nu basen
för bredband och telefoni i Sverige

Posted by Erik SM7DZV on 25 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Grävning för fiber på norra Öland. Februari 2019.
FOTO © Erik SM7DZV

Bredband och telefoni via äldre tekniker fortsätter minska kraftigt. Bredband via kopparnätet (xDSL) och traditionell fast telefoni via samma nät väljs bort av konsumenterna till förmån för snabbt bredband via fiber och telefoni via mobilnäten.

Detta framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för 2019.

Länk:
Post- och Telestyrelsen, PTS, (2020-05-25): Rapport Svensk telekommarknad.

Etiketter:, , ,

Legendarisk radioutrustning bärgas?

Posted by Erik SM7DZV on 24 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Målning föreställande Titanics förlisning,
av den tyske konstnären Willy Stöwer (1864–1931).

Källa Wikimedia Commons.

R.M.S. Titanic sjönk natten 14-15 april 1912. Nu har en federal domare i U.S.A. givit tillstånd att en privat finansierad bärgningsoperation inleds.

Sommaren 2020 ska man försöka bärga skeppets radioutrustning. Man hoppas få upp den till ytan med hjälp av avancerade djupgående robotar. Den legendariska radioutrustningen ombord på Titanic var för sin tid mycket avancerad och utvecklad av Guglielmo Marconi.

Anders SM6WLH
Länk:
National Geographic (2020-05-20): Will Titanic’s iconic telegraph be recovered by deep-ocean robots?
Relaterade länkar:
Wikipedia: RMS Titanic
Amatörradionyheterna (2018-12-05): Föredrag på Radiomuseets vintermöte 
Amatörradionyheterna (2017-04-12): Maritime Radio Day – Minns Alma från Bjuv 
Amatörradionyheterna (2016-04-14): Maritime Radio Day 2016 — torsdag och fredag 
Amatörradionyheterna (2016-10-03): Idag för 110 år sedan — SOS blir internationell nödsignal

Etiketter:

Få ditt eget exemplar av Radiomuseets nyhetsbrev

Posted by Erik SM7DZV on 24 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Radiomuseets nyhetsbrev för juni är klart. Skicka ett mejl till info@radiomuseet.se så kan du få nyhetsbrevet hem i din egen dator.

Etiketter:,

Semantik vid en fiskbil i Dals Ed:
Fysisk — men inte social — distansering krävs

Posted by Erik SM7DZV on 24 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Skillnad mellan okontrollerad smittspridning och smittspridning vid förebyggande åtgärder – båda jämförda med tillgänglig vårdkapacitet. Det totala antalet smittade är detsamma i bägge fallen.
Hade bilden talat om fysisk distansering i stället för social distansering hade allt blivit rätt.
Illustration: Wikimedia Commons, BP OMowe – Eget arbete, CC BY-SA 4.0.

I en kö vid en fiskbil i Dals Ed står köparna på ordentligt avstånd från varandra. En person kommer litet senare, ställer sig sist i kön och kommenterar:
— Jag ser att ni tillämpar social distansering.
— Nej, svarar en av de som redan väntat en stund på sin tur, vi tillämpar fysisk distansering.

När covid-19 spreds över världen fick Sverige “Social distancing” på köpet. Det engelska begreppet översattes ord för ord. Eftersom myndigheternas översättare inte hade tid, eller tog sig tid, att tänka efter innan informationen gick ut via alla tillgängliga medier blev det fel.

Vill man begränsa spridningen av viruset är det fysisk distansering som behövs, inte att människor avskärmar sig från omvärlden.

Read more…

Etiketter:, , , ,

“Amatörradio — Den perfekta pandemihobbyn”

Posted by Erik SM7DZV on 24 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på bilden för att ta del av video och hela artikeln hos csmonitor.com.

The Christian Science Monitor, CS Monitor, tog för några dagar sedan fasta på begreppet “fysisk distansering” och valde då att fästa uppmärksamheten på amatörradio. CSmonitor motiverar varför:

Radioamatörer är ett globalt kollektiv med ett gemensamt mål: att skapa mänskliga kontakter i ett expanderande nätverk. Eftersom COVID-19 gör oss alla “avlägsna” ville vi anpassa oss till deras värld.

Här en kort sammanfattning av artikeln i CS-monitor. Klicka på bilden eller på länken längst ned för att ta del av video och hela artikeln hos CSMonitor.com.

 

Du är inloggad och Zoommötet pågår när bilden plötsligt fryser. Det bästa du kan göra är att starta om routern och hålla tummarna. Du pratar i telefon med en kompis och är djupt inne i ett samtal när ljudet blir förvrängt och staplarna på din telefon sjunker från en till ingen. Tekniken kan fela vid de mest obekväma tidpunkter.

Men föreställ dig en kommunikationsteknik som fungerar även i de mest utsatta och otänkbara situationer. Den finns och den är mycket äldre än smarttelefonen.

Read more…

Etiketter:,

Resultat från VRK:s P6 i Sundängen

Posted by Erik SM7DZV on 21 maj, 2020 in Nyheter with Comments closed |

GPS-karta för snabba löpare under tvåmetersjakten i Sundängen.
Klicka på kartbilden för att följa löparnas väg genom skogen. (Välj RPO_ARDF).

— Av Rolf SM5DIY — 

Två jakter kommande vecka —> Read more…

Etiketter:, ,

Copyright © 2014-2020 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com