Goda resultat av SK7RN:s CW-kurs på nätet
SM7BUA har också startat en nybörjarkurs

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Mats SM7BUA, lärare och handledare för elever som lär sig telegrafi på nätet.
FOTO: Privat.

Under den gångna hösten har Ölands Radioamatörer SK7RN fortsatt tidigare års telegrafiträningar genom övningar på nätet varje vecka.  Mats SM7BUA är handledare och inspiratör. Utbildningen går på Jitsi och eleverna sitter hemma vid sina datorer. Mats har också startat en ren nybörjarkurs i telegrafi.

För några år sedan tog SK7RN, Ölands Radioamatörer initiativet till att inbjuda till en ”avrostningskurs för telegrafister” där ett 15-tal äldre radioamatörer deltog. Deltagarnas motivation har varit stor, och flera av dem kör nu regelbundet CW varje vecka på 80-metersbandet.

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Nya föreskrifter om undantag
från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Posted by Erik SM7DZV on 17 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram nya föreskrifter (PTSFS 2022:19) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskriften träder i kraft den 16 januari 2023. Föreskrifterna i PTSFS 2020:5 upphävs samtidigt.

Länk
Post- och Telestyrelsen (2022-12-16): Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Etiketter: ,

Jämtland — Adieu!
SK3JR Jemtlands Radioamatörer
hoppar av som årsmötesarrangör 2023

Posted by Erik SM7DZV on 15 december, 2022 in Kommenterad nyhet, Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2022-12-16, 2022-12-17.

Jämtland Adieu! — SK3JR Jemtlands Radioamatörer hoppar av uppdraget att arrangera SSA:s årsmäte 2023.
Foto © Erik SM7DZV.

I morse nåddes vi av beskedet att SK3JR Jemtlands Radioamatörer i Östersund bestämt sig för att hoppa av arrangemanget av SSA:s årsmöte kommande april. Som grund för beslutet ligger en egen hemmasnickrad tolkning SSA:s PM för årsmötesarrangörer.

SSA:s ordförande Jens Zanders SM0HEV uppger att den uppkomna situationen kommer att behandlas vid föreningens styrelsemöte kommande tisdag.

Klubben hävdar att SSA tolkar
sitt eget styrdokument felaktigt

I mejlväxling med SSA rörande innehållet SSA:s styrdokument PM för årsmötesarrangörer tar sig Jemtlands Radioamatörer rätten att hävda att den jämtska tolkningen av SSA-dokumentet är korrekt och att SSA, som fastställt styrdokumentet, har fel.

20 000 kronor i SSA-bidrag till årsmöten
Den motivering klubben redovisar för sitt avhopp tyder på att motsättningen skulle vara pekuniär. SSA bidrar enligt sitt styrdokumentet med 20 000 kronor för årsmötesarrangemang. Beloppet fastställdes 2018 och kan räknas upp med hänsyn till prisutvecklingen i samhället.

SK3JR kräver betalning för ideellt arbete
SK3JR menar att detta belopp ska utgöra betalning till klubben för dess ”ideella arbete” i samband med årsmötet. Utöver detta belopp kräver SK3JR i sin årsmötesbudget drygt 16 000 kronor.

I klubbens budget: årsmöteslokal för 9 000 kronor
Det formella årsmötet brukar samla cirka 100 till 130 personer och vara avklarat på två till tre timmar. I sin budget har klubben angett hyran för mötet till 9 000 kronor.

Skruvad tolkning av styrdokument…
I grund och botten förefaller allt att i första hand handla om ett missförstånd, som bygger på en skruvad och felaktig tolkning av ett av SSA:s styrdokument.

När SSA:s ordförande försöker rätta till missförståndet försvarar klubben sig med att ”vår tolkning av dokumentet ”PM-arsmote.pdf” är den rätta”. Denna uppfattning leder till att klubben bestämmer sig för att backa ur sitt åtagande som årsmötesarrangör.

… eller kalla fötter?
Ett annat skäl för beslutet skulle kunna vara att SK3JR börjat känna att svårigheterna att genomföra årsmötet överstiger klubbens förmåga. Det kan då inte uteslutas att  föreningen fått kalla fötter och ser beslutet som ett sätt att dra sig ur och samtidigt försöka kasta skulden på SSA.

Beslutet kungörs på Facebook
Tre saker klubben kunde ha gjort bättre

Beslutet kungörs bland annat på Facebook. SK3JR:s beslut lämnar åtskilligt i övrigt att önska:

Ett första steg i en situation som denna hade varit att parterna träffats och gått igenom ifrågasatta textavsnitt för att få samsyn.
Ett annat oavvisligt krav är att beslut inte får fattas på felaktiga grunder och/eller i hastigt mod, vilket nu dessvärre förefaller ha skett.
En tredje viktig punkt är att ingen av parterna ska försöka sköta en ”förhandling” via sociala medier, något som uppenbart har inträffat här. Analysen av vad SK3JR vill uppnå med den valda publiceringen på Facebook överlåts med varm hand till våra intelligenta läsare.

Läs mer…

SAQ Grimeton on-the-air på julaftonen

Posted by Erik SM7DZV on 11 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Instrument i sändarsalen.
Illustration: Skärmklipp från https://alexander.n.se.

SAQ Grimeton kommer traditionsenligt att sända ett meddelande på julaftonens morgon. Meddelandet kommer att sändas på 1720 kHz klockan 0900 CET (0800 UTC).

SK6SAQ kommer att att vara QRV under förmiddagen.

Mer information
Klicka här för mer information

Etiketter: ,

SK5AA Västerås Radioklubb 80 år 2023

Posted by Erik SM7DZV on 11 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Nästa år, 2023, firar Västerås Radioklubb 80 år. Detta gör oss till en av landets äldsta klubbar, vilket vi givetvis tänker fira. VRK kommer under hela året att använda vårt nya specialcall – 8S80AA – som kommer att aktiveras av VRK:s medlemmar.

Alla band — alla trafiksätt
Vi kommer att finnas på alla trafiksätt, och på alla band, och givetvis kommer vi även att försöka köra ett stort antal tester med det.

Specialdiplom
För diplomjägarna finns det också en möjlighet att köra ihop tillräckligt med poäng för att få vårt fina specialdiplom. Vi kommer att godkänna kontakter på samtliga band, från 6M till 160M, och man väljer själv vilket mode man vill köra oss på. Det går också att kombinera olika trafiksätt på valfria band. Grundkravet är att köra ihop 80 poäng, där varje medlem ger två poäng per band och 8S80AA ger fem poäng  per band. Vilka medlemmarna är kommer att annonseras ut på klubbens hemsida. Det är också där du hittar utförliga regler och övrig information om vårt jubileum. Adressen till hemsidan är WWW.SK5AA.SE

Övriga frågor rörande diplomet hänvisas till peppe@peppearninge.se

Julhälsningar!
Peter SM5GMZ

500 SOCWA-QSO med QRP-rigg:
”mycket lättare än jag trodde
— men jobbigare för motstationerna…”

Posted by Erik SM7DZV on 11 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

SM5EIE Gunnar i sitt radioshack.
FOTO: Privat.

”Att köra SOCWA QRP var mycket lättare än jag trodde. Men lite jobbigare för motstationerna med mina inte så starka signaler…”.

Kommentaren kommer från SM5EIE, Gunnar, som med sin FT817 nu loggat sitt 500:e QSO i årets SOCWA logg.

Resultat kan tillskrivas en inverterad multidipol för bland annat 40 och 80 meter, men också en loopantenn för 160 meter. Att satsa på att vara aktiv i SOCWA med enbart en QRP-rigg är en verklig utmaning, så Gunnar är värd ett stort grattis!

Fint resultat även i Portabeltesten
I portabeltesten i augusti lyckades Gunnar att placera sig på tredje plats i klassen multippel 4, då med 0,8 watts uteffekt. Han körde då 40 och 80 meter med monobandsstationer, typ QCX-mini från QRP Labs.

SM5EIE Gunnar under portabeltesten.
FOTO: Privat.

Foto: Privat SM5EIE
Text:

Etiketter: , ,

Anders, SM6POP, i Åmål:
En verktygslåda på nätet för radioamatörer

Posted by Erik SM7DZV on 4 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

SM6POP Anders Karlsson i Åmål i sin radioverkstad.
Klicka på bilden för att komma till Anders verktygslåda på nätet.
FOTO: Privat.

Det finns många hjälpmedel på nätet för radioamatörer. ”Verktygslådorna” består av artiklar och länkar till hjälp för de mest skiftande behov och intressen. En av de som skapat en egen stor verktygslåda på nätet är SM6POP, Anders Karlsson. Klicka här för att prova.

Vår nättidning kom i kontakt med Anders på grund av hans hans intresse för radioamatörernas möjligheter till samhällsstöd —  radiokommunikation vid samhällskriser. Med Anders har vi en annan gemensam egenskap: På sin hemsida på nätet har han byggt upp en verktygslåda för radioamatörer och radiointresserade. Det är en sammanställning som inte går av för hackor. Klicka på fotot högst upp och börja botanisera.

Hoppas sidan passar många
— På min hemsida hoppas jag det finns information som passar både de som är gamla i gemet och för de som är nya som sändareamatörer, säger Anders. Det finns många amatörer som varit med mycket längre än jag och som har milsvida större kunskaper, men jag har ändå försökt samla lite av varje runt vårt gemensamma intresse på ett ställe och med information som jag hoppas passar alla.

Läs mer…

Etiketter: , ,

SM0BYD Hasses QSL-rapport:
Sorterat 20 kilo den 1 december
— Nu är det åter tomt på packbänken …

Posted by Erik SM7DZV on 4 december, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Hasses SM0BYD QSL-rapport 1 december 2022

Tidig morgon 2022-12-01: Lennart SM5AOG väntar på att  övriga QSL-sorterare ska komma.
FOTO: >Hans SM0BYD

Ytterligare en månads insamling resulterade i 20 kg, från CRC (OK),JARL, den av postnordtullen frisläppta leveransen från Tim M0URX, SM7PYJ, SK0MG, SM7KOJ, SM0AFT, SM4TU, tvenne returer, S58RU (med flest kort via PZK), TF3JB, SM5ATP, SM5AFU, SM7BNG, SM0LGO, SA0BFW, SK0HB.

Packades och postade denna dag, 0,3 kg SM1-QSL i en blå postnordpåse, till Eric SM1TDE, trodde BYD för sent men, det var postnord, som var försenade och den 2/12 kvitterade Eric, anländ försändelse. Sällan de får lovord av BYD. F.ö. även SM2 = <4 kg, SM3 = 6 kg, SM4 = 4 kg, SM5 = >7 kg, SM6 = 13 kg och SM7 = 6 kg.Vår QSL-hyllstatus ovanstående datum: Endast till JSM fvb = >5 kg.

Därmed åter tomt på packbänken.

<br>b Med bland annat smörgåstårta passade vi även på att i efterhand gratulera Dag SM0KDG, som fyllde 80 år den 27:e november.
FOTO: Hans SM0BYD.

Avslutar vi, som vanligt, med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD, kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161! Dessutom fortsatt härlig december vid god hälsa! OBS, tänk efter, före!

Läs mer…

Etiketter: , ,

SK7RN blir värd för SSA:s årsmöte 2024

Posted by Erik SM7DZV on 25 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Ekerum Resort söder om BorgholmÖland blir plats för SSA:s årsmöte 2024.

Detta glädjande besked gav SSA:s ordförande till SK7RN efter styrelsebeslut i veckan. Preliminärt datum är helgen den 19-21 april och platsen blir Ekerum Resort (se bild), mest känd för sin utmärkta golfanläggning med två 18-hålsbanor.

Beslutet att acceptera uppdraget att arrangera SSA:s årsmöte 2024 togs enhälligt av de närvarande medlemmarna i SK7RN under ett öppet styrelsemöte.

SSA:s styrelse beslutade samtidigt att SSA:s årsmöte 2025 ska hållas i Västerås.

Länk
Läs Göran SM7DMY:s artikel på Ölands Radioamatörers, SK7RN:s, hemsida.

Etiketter: , , , ,

SK7RFL och Repeaterskolan har bytt adress

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

SK7RFL har bytt webbhotell. Det medför att de gamla länkarna till repeaterskolan måste uppdateras. Den nya länken  är:

https://www.sk7rfl.se/repeaterskolan/ , observera snedstrecket på slutet.

Konton för bidrag till SK7RFL
SK7RFL är fristående från radioklubbar och finansieras med insamlade gåvomedel. Den behöver nu ha ekonomisk förstärkning.

Den som vill stödja SK7RFL kan betala via Swish: 0736- 159 836 eller bank 9159 0254 297.

Etiketter:

SK6AW Hisingen ordnar nätmöte
om contesting och vågutbredning

Posted by Erik SM7DZV on 20 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Hisingens Radioklubb SK6AW i Göteborg anordnar ett öppet möte om contesting och vågutbredning.

Mötet äger rum på nätet (Zoom) på torsdag, den 24 november klockan 19 – 21.

73 hälsar klubben genom SM6JWR Klas.

Mer information
Ladda ned pdf-fil med mer information. Klicka här.

“Backup Power Day” gav mersmak

Posted by Erik SM7DZV on 19 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Mats SA7BII körde QRP, en watt, från sin husvagn och med loopantenn.
FOTO: Privat.

Lördagen den 12 november genomförde en grupp från NOMIIRA-ringen en test av att köra sina stationer på 80 meter SSB enbart på ett batteripack.

Resultatet var mycket positivt och nu är önskemålet att också testa detsamma på 40 meter.

Även “low-power” fungerar
Under “Backup Power Day” var tolv stationer QRV. Det var stationer från Eslöv i söder till Vallentuna i norr, från Mellerud i väster till Karlskrona i öster. SM7BUA med QTH i Klerebo, strax utanför Bankeryd, var masterstation och samordnande radiotrafiken till olika frekvenser på 80-metersbandet. Samtliga stationer körde med olika typer av batteri-backup, och med uteffekter från 1 watt upp till 100 watt.

Radiokonditionerna var goda och stationsloggarna berättar om fina signalstyrkor mellan stationerna. Mycket hänger på en bra antenn, vilket än en gång visades.

Läs mer…

Etiketter: , ,

SMHI förklarar: ”Vädervarningarna
ska hjälpa dig att fatta bättre beslut”

Posted by Erik SM7DZV on 19 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Här en riktigt gammal — men trots det ändå hyperaktuell — vädernyhet från SVT:

Den handlar om färgen på vädervarningarna, som inte bara handlar om intensiteten i det väder som väntas. Den handlar även om vilka effekter det väntade vädret väntas kunna ge inom de lokala områden som omfattas av varningarna.

Länk
Sveriges Television (2022-02-21): Så ska de nya varningarna hjälpa dig fatta bättre beslut

Etiketter: , , ,

Vibroplex Vibrokeyer blir SCAG:s
pris till nästa års SOCWA-lotteri

Posted by Erik SM7DZV on 19 november, 2022 in Nyheter, SOCWA with Comments closed |

Vibroplex Vibrokeyer — Priset från SCAG, att lottas ut bland deltagarna i nästa års SOCWA-aktivet.

— Du hänger väl i SOCWA under 2023, frågar Håkan SM5OCK. Då har du chansen att vinna en ny Vibroplex ”Vibrokeyer” telegrafnyckel som skänkts av Scandinavian CW Activity Group, SCAG.

Håkan är sekreterare i föreningen SCAG som satt upp manipulatorn som pris i nästa års SOCWA-aktivitet. Utlottningen kommer att ske bland de som kommer att delta i SOCWA 2023 — och som uppfyller kravet att ha kört minst 52 QSO om vardera minst 10 minuter.

SCAG — främjar telegrafianvändning
Alla har samma chans att vinna i SOCWA-dragningen

— SCAG är en förening som stöttar användningen av telegrafin på våra band. Här har alla samma chans att vinna en Vibroplex kvalitetsnyckel, säger Håkan och förklarar reglerna för utlottningen:

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Rundradiotipset: Ett samtal
med journalisten Arkadij Babtjenko

Posted by Erik SM7DZV on 13 november, 2022 in Nyheter, Samhälle, Utrikespolitik with Comments closed |

Arkadij Babtjenko.
Foto: Wikimedia Commons.

Denna artikel innehåller ett tips om ett mycket aktuellt rundradioprogram. Det handlar inte om amatörradio.

Dagliga rapporter från Ukraina talar om krigsbrott, om övergrepp mot civilbefolkning och avsiktlig systematisk förstörelse av infrastruktur. Frågor som behöver besvaras handlar då bland annat om vad är det som driver angriparna och vad som motiverar soldaterna som genomför vidrigheterna.

Sveriges Radio:
Lundströms bokradio

Viktiga svar på många av frågorna kan den vetgirige få genom att lyssna på ett aktuellt avsnitt av Lundströms Bokradio.

Det är ett insiktsfullt specialprogram om Ryssland. SR:s kunnige medarbetare Fredrik Wadström, som sedan många år är personligen bekant med journalisten Arkadij Babtjenko, samtalar med honom och berättar ”hans historia”.

Länk
Sveriges Radio, Lundströms Bokradio (2022-11-05): Specialavsnitt: Fredrik Wadström möter författaren Arkadij Babtjenko

Vi påminner:
Distriktsmöte i Stockholm i eftermiddag
Anförande av SSA:s ordförande och om FRA

Posted by Erik SM7DZV on 13 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2022-11-14. Uppdaterat 2022-11-19.

Klicka på bilden för länk till mer information.

Johan SA0BMC föreslås bli ny distriktsledare i Stockholm vid mötet kommande lördag.
FOTO: Privat.

Vid mötet kommande lördag, den 19 november, avgår nuvarande DL0 , Ann SM0ZEU. Valberedningen har enhälligt föreslagit Johan SA0BMC som ny distriktsledare för två år.

Valberedningen motiverar förslaget: ”Johan är en av de mera aktiva inom distriktet och håller i olika radionät på många olika frekvenser. Han är mycket ute i naturen och kör radio från höga platser, även kunnig inom området DMR. En målsättning hos Johan är att få ökad radiotrafik inom distrikt-0 och därmed ett utökat kontaktnät mellan amatörerna och klubbarna i distriktet.”

SSA:s ordförande och FRA
Vid mötet medverkar bland andra SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV samt Ola Billger från Försvarets Radioanstalt, FRA. Den senare kommer att hålla ett föredrag rubricerat Försvarets Radioanstalt – Sveriges larmklocka.

Läs mer…

SAQ Grimeton On-The-Air 16 november

Posted by Erik SM7DZV on 12 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Grimetons antennmaster.
FOTO: Skärmklipp ut nyhetsmeddelande från Föreningen Alexanders Vänner.

För att högtidlighålla Unescos 50-årsjubileum har World Heritage Grimeton Radio Station planerat SAQ att sända kl. 17:00 CET (16:00 UTC) onsdagen den 16 november 2022 för att skicka ut ett fredsbudskap till hela världen , med 200kW Alexanderson generator från 1924, på 17,2 kHz CW.

Sändningsschema och YouTube Livestream
16:25 CET (15:25 UTC): Livestream på YouTube börjar.
16:30 CET (16:30 UTC): Start och trimning av Alexanderson Alternator SAQ.
17:00 CET (16:00 UTC): Överföring av ett meddelande från SAQ.

Läs mer…

Klart för digitala certifikatprov
Resultat direkt och slamkryparna bort

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2022 in Nyheter with Comments closed |
Publicerat 2022-10-20. Uppdaterat 2022-11-05.

Provväska med surfplattor.
FOTO: SSA.

SSA:s ordförande Jens Zander SM0HEV meddelar på SSA:s hemsida att SSA och PTS nu kommit överens om formerna för digitala prov för amatörradiocertifikat.

Läs här SM0HEV:s redovisning av reglerna för de nya digitala certifikatproven:

(Mellanrubrikerna är satta av redaktionen.):

Efter långa diskussioner och noggranna övervägande, har vi nu gått i mål med projektet ”digital/online”-prov för amatörradiocertifikat. PTS beslutar i dagarna att delegera denna uppgift till SSA. Syftet har varit att förenkla administrationen kring proven, ge provdeltagarna omedelbart svar och skapa en tydlig och rättssäker process. Dessutom har provfrågebanken utvecklats så att vissa frågor förtydligats, samt att vi nu även kan erbjuda provet på engelska. De nya reglerna träder i kraft 1/12. Utbildning av provförrättare kommer ske under hösten och de digitala proven kommer att ersätta tidigare prov från och med årsskiftet.

Läs mer…

Idag lämnar Antje Jackelén sitt ämbete
Den 4 december blir SM5LVQ ärkebiskop

Posted by Erik SM7DZV on 30 oktober, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Martin Modéus SM5LVQ valdes i juni till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Han tillträder den 4 december.
Foto: Daniel Lönnbäck.

Idag lämnar Antje Jackelén sitt ämbete som Sveriges ärkebiskop. Den 4 december installeras Matin Modéus SM5LVQ på Svenska Kyrkans högsta post.

Antje Jackelén intervuades i SVT:s morgonstudio den 27 oktober. Där fick hon bland annat bemöta påståendet att hon positionerat Svenska Kyrkan ”till vänster”.  Missa inte Jackeléns svar.

Relevanta länkar: 
SVTPlay Morgonstudion (2022-10-27) Antje Jackelén lägger ned staven. Intervjun börjar 1 tim 57 min in i sändningen.
SVTPlay (2022-10-27) Antje Jackelén — ett porträtt 
Amatörradionyheterna ( 2022-06-14): Martin SM5LVQ utsedd till Sveriges näste ärkebiskop

Rapport från radioloppis hos SK7OL och NSRA

Posted by Erik SM7DZV on 30 oktober, 2022 in Nyheter with Comments closed |

Dags för D7-mötet hos SK7OL i Klipppan. På ordförandeplatsen Bosse SM7HZK.
FOTO Jan SM7KOJ.

Nu har vi gjort det igen, för andra gången efter pandemiuppehållet, har det genomförts radioloppis på Agentastället i Klippan. Denna gång arrangerade, Åby Radioklubb, loppisen tillsammans med Nordvästra Skånes Radioamatörer (NSRA). Båda klubbarna har flera års erfarenhet av att arrangera radioloppis var för sig, men nu i år tog vi steget och gjorde gemensam sak, skriver Stefan SA7SAP i denna rapport från loppisen i Klippan nyligen.

”Efter några samordningsmöten, mellan klubbarna, var dagen kommen, lördagen den 8 oktober. Som vanligt var ansvariga tidigt på plats för att iordningsställa. Radiorelaterade loppisprylar skulle ut i sedan tidigare uppsatta tält. Inne i klubblokalens konferensrum förbereddes för DL7 mötet. Från köket började doften av kaffe sprida sig och den stora grytan med specialkomponerad buljong för korven, började hettas upp. Ja kort sagt förberedelserna var i full gång och alla ansvariga visste vad som skulle göras. Nu anländer också Limmared, som huserade med sitt gedigna utbud i klubblokalens radiorum, samt övriga försäljare som hade bokat bord och plats för bakluckeloppis.

Läs och se många fler bilder –> Läs mer…

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com