Reverse Beacon

Reverse Beacon

 

Reverse Beacon

Reverse Beacon är mycket användbart verktyg för telegrafister. Systemet tar automatiskt emot CQ från din station på olika mottagningsplatser och rapporterar över internet hur du hörs. Du får en perfekt ögonblicksbild av hur dina signaler går in på andra platser. Du kan också till exempel avända Reverse Beacon när du testar hur dina antenner fungerar.

Alternativt sätt att avläsa Reverse Beacon

HA8TKS och CT1BOH har skapat ett alternativ till Reverse Beacons traditionella sätt att visa resultat. I en graf kan man se signaler som registrerats de senaste 15 minuterna fördelade på sändningsfrekvens och tid sedan signalen uppfattades. Det önskade frekvensomfånget går att ställa in på en skala högst upp i bilden. Lösningen ger mycket bra kontroll över vad som händer inom exakt det frekvensområde som är intressant vid en given tidpunkt.

Länkar
Till Josés CT1BOH hemsida.
Till Tibis HA8RKS hemsida.

Om verktygslådanAboutToolbox

Så här fungerar Reverse Beacon

Var och hur hörs jag? – Reverse Beacon ger svaret

— Av Rune SM5COP —

revbcn_sm5cop

För CW-operatören är reversebeacon (RBN) ett utmärkt hjälpmedel att kunna veta hur man hörs och var man hörs på kortvågsbanden utan att blanda in något annat än en speciell sida på internet. Beacon ”radiofyr”, är ju ett känt begrepp och brukar innebära att en sådan sänder ut signal kontinuerligt på banden och har i regel största nyttan på de höga frekvensbanden (VHF/UHF) där konditionerna är sporadiska och aktiviteten låg. En radiofyr på sådana band kan vara av intresse för bevakning av öppningar. På kortvågsbanden är dessa dock av mindre värde men förekommer och kan ge intressanta indikationer på vågutbredning. Radiofyrar ockuperar dock sin frekvens som då i regel inte kan användas för annan radiotrafik.
Reversebeacon är ett system av helt annat slag. Dessa ”fyrar” sänder inte själva ut någonting utan är endast mottagare och resultatet redovisas på internet. Mottagarna är av så kallad SDR Software Defined Radio-typ (CW-skimmer) och scannar (läser av) flera amatörradioband mycket snabbt. Resultatet publicerar dessa mottagare genom ett speciellt system på internet som hittas på www.reversebeacon.net. I regel använder jag systemet på enklast tänkbara sätt för att få en uppfattning om hur förhållandena är på olika band vid ett speciellt tillfälle. Reversebeacon visar situationen ”just nu” även om det finns möjlighet att se uppgifter även bakåt i tiden.

rbn_1_red
På hemsidan ovan för jag pekaren på dx spots och klickar sen på spot search i rullgardinsmenyn. Klicka i rutan callsign på den sida som kommer upp, skriv exempelvis sm* (sm + stjärna) så kommer svenska anropssignaler att visas. Då får man en direkt indikation var man kan höras och hur bra man hörs. Sen när du själv sänder CQ kommer du att se var du hörs. Du kan även skriva in din egen anropssignal eller någon annans för att få se hur enbart den hörs.

RBN_3_red
Ingen speciell samordning
Dessa SDR-mottagare sätts upp helt spontant av olika amatörer i världen och det finns ingen speciell samordning i systemet. Utrustningen, speciellt antennerna, kan skilja sig mycket mellan stationerna och signalnivån som anges är endast ”relativ” men användbar. Det kan ändå vara av intresse att se hur andra svenska amatörer hörs hos en och samma reversebeaconmottagre.
Jämföra antenner
Ibland vill man jämföra olika antenner och den möjligheten är god. Observera att när du sänt på en frekvens med en antenn och vill testa den andra måste du flytta dig lite i frekvens. RBN har en viss minnesfuktion och upprepar inte din signal och rapport på samma frekvens ”i onödan”. Det finns även en funktion där du själv kan välja att få jämförande rapporter med annan station i ”the signal comparison tool”.
Läs informationen noga!
Läs informationen som finns på hemsidan och experimentera fram de många funktioner som finns och hitta det som intresserar dig mest. Observera att uppgifterna på exempelvis frekvens kan vara felaktiga och alla uppgifter är kanske inte helt korrekta. Trots detta är systemet mycket intressant och användbart. Klicka även på main i övre raden och få se vad skimrarna hör runt om i världen just nu!
Fungerar på telegrafi
RBN fungerar på morsetelegrafi. Det finns andra system för digitala moder och SSB-operatörer kan hitta internetsidor där man kan lyssna på sig själv.
//Rune SM5COP

Rune SM5COPOm författaren: Rune SM5COP
Rune fångades av amatörradiointresset som 10-åring 1954 då kortvågslyssnandet tog fart. Provet för det hägrande C-certifikatet togs på Jägarskolan i Kiruna 1960 när dåvarande åldersgräns 16 år uppnåtts. Anropssignalen blev SM2COP och har hängt med sedan dess. Trots tankar om radioteknisk yrkesbana resulterade studierna vid Lunds Universitet till civilekonom.
Under några år i början av 1980-talet arbetade Rune för Astra i Massachusetts USA. Där avlade han för FCC Extra Class licensprov och har signalen KB1Q. Rune har under många år varit engagerad i SSA och förutom Utrikessekreterare och nu HF-Sektionsledare var han 1992 – 1996 ordförande i SSA. Han är sedan 2005 pensionär och QRV varje dag.

 

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com