Rymdväder/Space Weather

Uppdaterat den 4 sept 2016 //SM7DZV

Förstå och förutse förändringar
i radiokonditionerna

SolarHam

 

NOAA

National Oceanic and Athmospheric Administration, NOAA Space Weather Prediction Center – Radio Communications Dashboard

 

 

Austaliska regeringen Space Weather Services

Australiska regeringen: Space Weather Services- Kritiska frekvenser. Realtidskarta över världen för kritiska frekvenser

Australiska regeringen: Space Weather Services- T-index
T-index utgår ifrån solfläckstalet plus några andra påverkande faktorer. Kartan, som uppdateras varje timme med data från jonosonder, visar tillståndet hos jonosfären jämfört med en prognos för den aktuella månaden. Röd färg visar alltså på klart sämre konditioner än man borde kunna förvänta sig.
Mera om T-index hos http://www.ips.gov.au/Educational/5/2/1

 

Spaceweather

SpaceWeatherLive. Rymdvädret i realtid.

 

Kort förklaring:  Tolka A-index  och K-index

Jordens magnetfält mäts kontinuerligt genom ett nätverk av observationsplatser med mätare för jordmagnetism. Mätresultaten konverteras till A- och K-index.
Vanligtvis är konditionerna bäst när A-index är 15 eller lägre och K-index är 3 eller lägre.

K-Index beräknas var tredje timme – logaritmiskt
K-index beräkas var tredje timme och värdena varierar mellan 0 ich 9. 0 Motsvarar ett helt lugnt, inaktivt magnetfält och 9 motsvarar en extremt allvarlig jordmagnetisk storm. Skalan är logaritmisk.

K = 0 Inaktiv
K = 1 Mycket lugnt
K = 2 Lugnt
K = 3 Instabilt
K = 4 Aktivt
K = 5 Mindre storm
K = 6 Större storm
K = 7 Allvarlig storm
K = 8 Mycket allvarlig storm
K = 9 Extremt allvarlig storm

A-index – Löpande medelvärde för senaste dygnet – linjärt
A-index är lineärt. Det beräknas från de åtta senaste K-indextalen. Det går från 0, tyst, till 400, allvarlig storm.

A = 0  –  7 Tyst
A = 8  –  15 Instabilt
A = 8  –  15 Instabilt
A = 16 –  29 Ativt
A = 30 –  49 Mindre storm
A = 50 –  99 Större storm
A = 100 – 400 Allvarlig storm

Om verktygslådanAboutToolbox

Läs om sommarkonditioner

Posted by Erik SM7DZV on 7 juni, 2015 in Nyheter | | Edit

Sommarkonditioner 2014-07-03

— Av Kjell Ström PB3SM/SM6CPI — S.K. December 2015 —

BakgrundSommaren på norra halvklotet innebär att dämpningen av signaler i F-regionen är högre än vintertid, högst mitt på dagen. För en vertikalt reflekterad signal kan skillnaden uppgå till 10 – 20 dB och för längre avstånd betydligt högre, eftersom signalerna då måste fortplanta sig längre inom F-regionen. Det är därför som kortvågsbanden ofta kan förefalla vara “döda”.

Sporadisk E-moln på omkring 100 km höjd, uppträder mera sällan än under vår och höst. De kan ge tillfälliga förbättringar på 7 – 28 MHz, speciellt på kortare avstånd än normalt, men de kan också plötsligt försämra pågående kontakter via F-regionen.
Däremot kan, som vanligt, Sporadiskt E få VHF-banden att blomma upp, speciellt 50 MHz. Kartan visar rapporterad aktivitet på det bandet tidigare idag, 3 juli (OBS 2014). Det gäller att ta vara på tillfällena.

Länk till DX-Maps

 

Soleruption störde kortvågstrafiken i morse

Publicerat 21 april, 2015

 

Flare 2015-04-21
En graf hämtad ur verktygslådan visar effekterna av morgonens andra solfackla, från klockan 1040 UTC. Bild från NOOA.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdatering 2015-04-21 kl 1928
Solaktiviteten idag är mycket kraftig. Hittills idag har fem flares, eller solfacklor, noterats. Den kraftigaste av dessa kom klockan 1544 UTC och var av storleksordningen M4. Besök NOAA (klicka på logotypen högre upp på denna sida) för att få en bild av rymdvädret just nu.
Uppdatering 2015-04-21 kl 1405
Den solfackla / flare vi rapporterade om i vår ursprungliga artikel från i morse överträffades kraftigt av ytterligare en som kom klockan 1040 UTC. Bilden är från den flare som kom 1040 UTC.

===

Ursprunglig text:
En kraftig flare sänkte i morse konditionerna på kortvåg. 40-metersförbindelserna inom Sverige var normala fram till cirka 0840 (0645 UTC). Plötsligt dog konditionerna så gott som helt. Under Ölandsringens QSO på 80 meter efter klockan 0900 sjönk plötsligt signalstyrkorna från S9 och S9+ till S2 och som bäst S5.

Verktygslådan
Verktygslådans uppsättning av olika internetlänkar är till för att hjälpa radiooperatörer On-The-Air, att bedöma bland annat konditioner och vågutbredning. Klicka på logotypen Rymdväder NOAA.

Under Rubriken Radio Communications Dashboard, på svenska Instrumentbräda för radiokommunikation,   hittar du uppe till höger grafen D Region absorbation prediction. Nedtill i grafen finns en symbol för att starta en videolänk. Klicka på den så laddas data för de sex senaste timmarna ned varefter videon som visar effekter av uv- och röntgenstrålning startas. Diagrammet till höger visar den samtidiga dämpningen i D-skiktet vid olika frekvenser. Som alltid påverkar D-skiktets dämpning de låga frekvenserna mest, en självklarhet för den som försökt köra 160-meter under dagtid. I grafen som visar dämpningen i D-skiktet ser man därför hur dämpningen avtar med ökande frekvens.

Wiki om solfacklor
Det var en solfackla, en flare, som orsakade de kraftigt försämrade konditionerna i morse på 40-metersbandet, 7 MHz, och ännu kraftigare på 80-metersbandet, 3,5 – 3,8 MHz. Wikipedia vet berätta om solfacklor, flares:

    ”En flare påverkar alla lager i solens atmosfär (fotosfär, korona och kromosfär) och värmer plasma till tiotals miljoner kelvin vilket accelererar elektroner, protoner och tyngre joner till hastigheter nära ljusets. Utbrottet skapar även stora mängder elektromagnetisk strålning i många våglängder från radiovågor ända upp till gammastrålning. De flesta flareutbrott sker i de aktiva områdena runt solfläckar där kraftiga magnetfält förbinder koronan med solens inre. Utbrotten sker över tidsperioder så korta som mellan några få minuter och några tiotals minuter och drivs av frigörandet av magnetisk energi som lagrats i koronan. Särdeles kraftiga utbrott kan ge upphov till koronamassutkastningar.

    Röntgenstrålning och ultraviolett strålning från dessa utbrott kan påverka jordens jonosfär och på så sätt störa radioförbindelser över stora avstånd. Radiostrålning i våglängder på några tiotals meter kan påverka radar och annan apparatur som arbetar med liknande våglängder.”

Ljusets hastighet
UV- och röntgenstrålning går med ljusets hastighet. Effekterna av en solfackla påverkar därför jorden efter cirka åtta minuter. Effekterna kan därefter klinga ut förhållandevis snabbt. Jämför graferna för dagens solutbrott.

Röntgenstrålning 2015-04-21

Röntgenstrålning 2015-04-21: I grafen ses utbrottet som en tagg, till höger på tidsaxeln. KÄLLA: NOOA.

Den flare som inträffade i morse var av storleken M1, den minsta av det som betecknas som medelstora solfacklor. UV-strålningen som uppmättes ledde till kraftig dämpning i D-skiktet, framför allt på låga låga frekvenser. Det var den kraftiga dämpningen som ledde till att kortvågsförbindelserna på 40 och 80 försämrades så dramatiskt.

Norrsken
Den som vill studera norrsken kan utnyttja den nedre vänstra grafen, på samma länk i Verktygslådan. Klicka på videosymbolen för att starta nedladdning av data och studera sedan grafen som visar norrskenets utbredning.

Läs artikel av Kjell PB3SM
Länk till artikel om dämpning i jonosfären och solaktiviteter av Kjell PB3SM / SM6CPI.  Publicerad på ssa.se den 25 september 2014.

Skillanden mellan facklor och massautkast
Länk till artikel om skillnaden mellan facklor och massautkast.
SM7DZV Erik

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com