Ta dej tid att utnyttja länkarna och referenserna

Nyheter utgör grund för viktiga beslut i stora och små sammanhang. Nyheter ska därför bygga på fakta, inte på verklighetsförnekelse, rykten, fördomar och spekulationer. Det är viktigt att du kan lita på nyheter som du läser eller tar del av på annat sätt.

Amatörradionyheterna gör därför vad vi kan för att göra det så enkelt som möjligt för dig som läsare, att själv förvissa dig om att det vi skriver är sakligt och korrekt.

Redaktionens förhoppning är att du som läsare har ett källkritiskt förhållningssätt.  Våra artiklar är därför nästan alltid försedda med länkar till källor, referenser och fördjupningstexter. Vi hoppas på detta sätt underlätta för dig att kritiskt analysera våra texter och — om du vill — borra dig djupare i de ämnen vi avhandlar.

Vi hoppas därför, att du som läsare tar dig tid att gå till våra källor och referenser. Tack för att du läser Amatörradionyheterna.

Erik SM7DZV

Länkar
Wikipedia: Källkritik 
Stagneliusskolan: Källkritisk metod

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com