Besiktning av elarbeten i bostäder utreds

Posted by Erik SM7DZV on 25 januari, 2022 in Nyheter |

Elsäkerhetsverket meddelar att myndigheten har fått regeringens uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Syftet är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäders elanläggningar. Länk — Läs mer: Elsäkerhetsverket (2022-01-25) Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds.

Etiketter: , , , , ,

”Hushållsel” finns inte – elsäkra din sommar

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter |

I ett nyhetsbrev den 9 juli skriver Elsäkerhetsverket om det ofta använda begreppet ”hushållsel”, som verket menar är missvisande. Vi har 230 Volt i våra vägguttag och får du ström genom kroppen kan du dö. Varje år skadas 280 barn av el, i nio av tio fall sker olyckorna i hemmet. Då det är du […]

Etiketter: ,

Ny handbok ska bidra till säkrare elarbeten

Posted by Erik SM7DZV on 6 maj, 2021 in Nyheter |

I en gemensam handbok från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket slår de båda myndigheterna fast att varje elolycka är en för mycket samt att många olyckor orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Syftet med handboken är att hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för säkra arbeten. ”Mer fokus behövs på säkerheten under elarbeten” –Vi behöver prata […]

Etiketter: , , ,

Biltema återkallar farligt lödset

Posted by Erik SM7DZV on 8 oktober, 2019 in Nyheter |

Elsäkerhetsverket meddelar att Biltema återkallar lödset, då det visat sig att produkten kan bli strömförande. Berörbara delar av lödpennan kan bli strömförande vid normal användning. Beroende på hur stickproppen sätts i vägguttaget så blir lödspetsen strömförande. Klicka här för länk

Etiketter: , ,

Yngre elektriker mest utsatta för elolyckor

Posted by Erik SM7DZV on 6 maj, 2019 in Nyheter |

Elsäkerhetsverkets statistik för anmälda elolyckor redovisas i en färsk rapport om Elolyckor 2018. De flesta elolyckorna under arbete sker inom elnät/elförsörjning och unga elektriker drabbas oftare än äldre. ”Rutiner efterlevs inte” – Fortfarande beror många elolyckor i arbetslivet på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt […]

Etiketter: ,

”Köper du på nätet så handlar du på egen risk!”

Posted by Erik SM7DZV on 12 september, 2018 in Nyheter |

(2018-09-10) Uppdaterat 2018-09-12. Elsäkerhetsverkets motsvarighet i Finland, Tukes, publicerar idag sin stora undersökning om e-handel från länder utanför EU. De har bland annat köpt in och testat produkter från e-handelssajten Wish och resultatet är tydligt: du köper dessa produkter helt på egen risk. Länk Elsäkerhetsverkets pressmeddelande.

Etiketter: , ,

1800 elrelaterade bränder i bostäder varje år
De flesta beror på att elapparater används fel

Posted by Erik SM7DZV on 27 juni, 2018 in Nyheter |

En granskning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det varje år uppstår cirka 1800 elrelaterade bränder i svenska bostäder. Omkring 380 bränder startar i elektriska apparater som exempelvis kylskåp och frysar. Cirka 150 bränder startar i själva elanläggningen — som vägguttag och elcentraler. Övriga elrelaterade bränder, cirka 1300 stycken, beror på felaktig användning av elektriska apparater. […]

Etiketter:

Stress och slarv orsak bakom många elolyckor

Posted by Erik SM7DZV on 12 maj, 2018 in Nyheter |

Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport visar att en stor andel av elolyckor som sker beror på brister i rutiner och efterlevandet av dem. Många allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas. Utöver den statistik som Elsäkerhetsverkets rapporterar varje år innehåller Elolycksfallsrapporten 2017 en jämförelse mellan en undersökning som gjordes 2005 om elektrikers elolyckor och en motsvarande undersökning […]

Etiketter:

Farlig laddare återkallas från konsument

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2018 in Nyheter |

(2018-03-21) Laddaren har mycket allvarliga brister som gör att nätspänning (230 Volt) kan gå rätt igenom laddaren vilket kan leda till elchock eller brand i laddaren och den dator som laddas. Elsäkerhetsverket har beslutat att ChargeStuff AB måste ta tillbaka alla farliga laddare. Läs mer

Etiketter: , , ,

Vanligt med elsäkerhetsbrister
inom hotell och pensionat

Posted by Erik SM7DZV on 15 mars, 2018 in Nyheter |

Publicerat 2018-03-16 Elsäkerhetsverket är sedan 1 juli 2017 ensam tillsynsmyndighet för elanläggningar vid hotell och pensionat. Tidigare har uppdraget delats med Polisen. Ett 30-tal anläggningar har under hösten 2017 inspekterats och resultatet har visat på en hel del brister. Klicka här för länk till nyhetsartikel //Erik SM7DZV

Etiketter: , ,

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2017

Posted by Erik SM7DZV on 5 mars, 2018 in Nyheter |

År 2017 var ett händelserikt år för Elsäkerhetsverket. Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft vilket innebar ett stort fokus på att informera både bransch och konsumenter. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket sin verksamhet och redovisar året som har gått. Årsredovisning för 2017 (pdf)  finns att ladda ned från Elsäkerhetsverkets webbplats. Klicka här.

Etiketter: ,

Elsäkerhetsverket firar 25 år med Öppet hus

Posted by Erik SM7DZV on 8 februari, 2018 in Nyheter |

I 25 år har Elsäkerhetsverket arbetat för trygg och störningsfri el. Sedan 10 år finns huvudkontoret i Kristinehamn. Myndigheten bjuder in till Öppet hus den 13 februari för 25-årsfirande. Klicka för länk.

Etiketter:

Två personer omkom i elolyckor 2017

Posted by Erik SM7DZV on 11 januari, 2018 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV — Elsäkerhetsverkets statistik för 2017 visar att två privatpersoner omkom i samband med elolyckor. En hemmagjord anordning för maskletning och klättring i kraftledningsstolpe var dödsorsakerna.   Reine Karlsson, Nybro, är en av Röda Korsets instruktörer i Kalmar län. Han ledde den förstahjälpenkurs som Ölands Radioamatörer genomförde i oktober, och där bland […]

Etiketter: , ,

Elsäkerhetsverket: Farlig lamphållare återkallas

Posted by Erik SM7DZV on 15 december, 2017 in Nyheter |

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Netto Sverige Marknad AB ska återkalla en lamphållare med inbyggd sensor som visat sig vara farlig. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och kan ge elchock när man skruvar i en lampa. – Lamphållaren är farlig eftersom den är felkonstruerad och gängorna blir spänningssatta. Den ljuskälla man skruvar i blir spänningssatt […]

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com