PTS förslag till nya regler för amatörradio:
Max 200 watts effekt
— om du inte söker och betalar för tillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 18 februari, 2018 in Nyheter |

I den artikel Amatörradionyheterna publicerade tidigt den 17 februari, rubricerad SM7EQL: PTS föreslår högst 200 W effekt för tillståndsfri amatörradio, ställde redaktionen frågan om Falkenbergs och Markströms uppgifter var korrekta, och var källan fanns. Efter vår publicering klarlades att uppgifterna kommer från Regelrådet, som är ett beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådets uppgifter är att granska och […]

Taggar:,

SM7EQL: PTS föreslår
högst 200 W effekt för tillståndsfri amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 17 februari, 2018 in Nyheter |

Uppdaterat 2018-02-18: Bildtext korrigerad. — Kommentar till ett obekräftat Facebook-rykte — — Av Erik SM7DZV — Bengt Falkenberg, SM7EQL, avslöjar i Facebookgruppen “Radiohistoria och egenbygge”, som är sluten grupp, att PTS har utarbetat ett förslag till föreskrifter för amatörradio och att förslaget skulle vara “klart”. Falkenberg skriver att “effekten för användning av tillståndsfri amatörradio skulle uppgå […]

Taggar:,

Mobilabonnemang minskar i pris
Fasta dataabonnemang till villor allt dyrare

Posted by Erik SM7DZV on 8 februari, 2018 in Nyheter |

Svenska mobilabonnemang med stora datamängder minskar i pris. Däremot ökar både priset på fast bredband och kostnaden för att ansluta en villa till fiber. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017”. Länk.

Taggar:, , ,

PTS investerar i förbättrad brandsäkerhet
i storstädernas kommunikationstunnlar

Posted by Erik SM7DZV on 2 februari, 2018 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att finansiera omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i försörjningstunnlar inom storstadsområden. I tunnlarna finns bland annat förbindelser för elektronisk kommunikation. Nyhetslänk

Taggar:, ,

PTS granskar om Tre:s och Telenors avgifter
strider mot reglerna om öppet internet

Posted by Erik SM7DZV on 1 februari, 2018 in Nyheter |

För andra gången på en dryg vecka har mobiloperatören Tre (Hi3G):s användarvillkor tilldragit sig intresse från Post- och Telestyrelsens granskare. PTS har skickat ett antal frågor till Tre, som ska vara besvarade senast den 19 februari. PTS har noterat att operatören Tre (Hi3G) tar ut en särskild avgift för att e-post, surf och annan dataöverföring […]

Taggar:, ,

Rapport från PTS om förutsättningar
för säker telefoni och internet på landsbygden

Posted by Erik SM7DZV on 26 januari, 2018 in Nyheter |

När samarbetet och kontaktvägarna fungerar mellan kommuner och operatörer förbättras driftsäkerheten för telefoni och internet. Det är en av slutsatserna i Post- och telestyrelsens granskning av vilka utmaningar som finns för bra fungerande tjänster på landsbygden.

Taggar:, ,

Tre behöver användarnas samtycke vid ”fri surf”

Posted by Erik SM7DZV on 25 januari, 2018 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att mobiloperatören Tre (Hi3G) inte följer reglerna om integritetsskydd, när företaget erbjuder fri surf vid användning av vissa musiktjänster. PTS har därför underrättat Tre om att bolaget senast den 1 juli 2018 ska ha hämtat in samtycke från användarna. Läs hela nyheten på PTS webbplats

Taggar:, ,

PTS-video om nyttan med bredband

Posted by Erik SM7DZV on 17 januari, 2018 in Nyheter |

PTS har tagit fram en kort film, fem minuter, om nyttan med bredbandstjänster. Där kan man bland annat se hur olika personer använder bredband i olika sammanhang. Länk: PTS-video på Youtube

Taggar:, ,

Tillåtet att ta med fasta telefonnumret
till mobilnätet eller vid flytt till annat område

Posted by Erik SM7DZV on 11 januari, 2018 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillåta användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och i mobilnät. Det innebär att abonnenter kan få behålla sitt fasta geografiska telefonnummer när de flyttar till annan ort. Allt fler vill kunna använda sitt fasta geografiska telefonnummer mer flexibelt, till exempel flytta med det till ett annat riktnummerområde […]

Taggar:,

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 11 januari, 2018 in Nyheter |

I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut den första omgången av tre i en serie fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Länk till PTS pressmeddelande

Taggar:,

Efter IS-propaganda på radion
PTS trappar upp jakten på olagliga telefoner

Posted by Erik SM7DZV on 13 december, 2017 in Nyheter |

För knappt en månad sedan sändes IS-propaganda olagligt i Mix Megapols nät i Malmö. Nya fordon och ny utrustning ska nu göra Post- och telestyrelsens tillsynsarbete effektivare. Länk: Artikel i Ny Teknik. //Erik SM7DZV

Taggar:

Därför tror jag mer på Sven-Olof än på PTS

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2017 in Nyheter |

Uppdaterat 2017-11-06 — Nyhetskommentar av Erik SM7DZV — De flesta som gjort värnplikt i Sverige har troligen någon gång hört anekdoten om furiren som instruerar beväringarna om orientering: – Vid bristande överensstämmelse mellan karta och terräng ska störst tilltro sättas till terrängen… Allt ihop handlar om militär flexibilitet och att gilla läget. Jag litar på […]

Taggar:, , ,

Copyright © 2014-2018 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com