”SSA bör ta med sig en jurist
till kommande möten med PTS”

Posted by Erik SM7DZV on 27 november, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-11-28: Fotograf.

Bild från det välbesökta D7-mötet hos SK7OL i Klippan.
FOTO Jan SM7KOJ

— Av Erik SM7DZV —

När representanter för SSA ska träffa PTS bör SSA i fortsättningen också ha med sig en jurist. Det var ett av de krav som ställdes, när SSA:s 7:e distrikt möttes i Klippan nyligen.

Kravet är ett uttryck för växande missnöje över PTS hantering av frågor som rör amatörradion. Det utlösande motivet för förslaget var att PTS, till de senaste överläggningarna med SSA, alltid haft en eller flera jurister med i sin delegation.

En del av diskussionerna, under SSA:s Distrikt-7-möte i Klippan den 18 november, kom att handla om SSA:s relationer till Post- och Telestyrelsen PTS. Det har framkommit att PTS alltid har jurister med, när myndigheten träffar representanter för SSA. Detta leder till risk att SSA:s företrädare körs över av PTS jurister, på samma sätt som skedde i augusti vid det möte som föregick myndighetens beslut om nya föreskrifter för amatörradio.

 

Det enda SSA fick med sig hem från mötet den 29 augusti var löftet från PTS att rensa ut slamkrypare och andra direkt olämpliga frågor ur det frågebatteri som nya radioamatörer måste svara rätt på för att få sina certifikat. SSA:s invändningar mot nya regler om tillstånd för amatörradiostationer med högre effekt än 200 watt, liksom förslaget om så kallade instegscertifikat, avslogs blankt, på mycket lösa grunder respektive helt utan motivering.

Motståndet växer bland radioamatörerna
Bland många radioamatörer i Sverige växer motståndet mot PTS hantering av amatörradion, något som framkom med tydlighet under D7-mötet. I mötesprotokollet heter det bland annat:

Då SSA nuförtiden möts av PTS jurister vid möten, anser medlemmarna på mötet att SSA också bör bemöta PTS med egna jurister för att kunna besvara frågor och se om det finns utrymme i lagen för olika tolkningar i dessa ärenden. Det konstaterades att det är bra med nuvarande system med jurister i kontakterna mellan SSA och PTS för att minimera att privata intressen hos eventuella handläggare påverkar frågorna.

En SSA-medlem föreslog att om kostnaderna för SSA att ha med egna jurister, skulle bli för höga kan SSA föreslå sina medlemmar om ett bidrag till dessa merkostnader eftersom detta är viktigt för att vår hobby skall kunna överleva och utvecklas många år framöver.

 

Förtydligande
Det har förekommit uppgifter om att PTS, vid överläggningar med SSA, skulle ha varit representerat enbart av jurister. Detta är fel. PTS har vid överläggningarna med SSA under senare tid alltid  haft minst en jurist med i sin delegation.
Red.

Länkar:
Protokoll och bilder från SSA:s medlemsmöte hos SK7OL i Klippan. 
Amatörradionyheterna 2018-09-04: PTS kör över Sveriges radioamatörer totalt

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com