Demonstration av SVX repeaterlogik
vid SK5BN:s marsmöte i Norrköping

Posted by Erik SM7DZV on 24 februari, 2020 in Nyheter |

Peter SM5GXQ har designat och programmerat den nya logiken som används vid SK7RN:s repeater i Borgholm. Bilden är från driftsättningen den 2 oktober 2019.
Just nu arbetar Peter med repeaterprojekt i Norrköping och på Öland.

FOTO © Erik SM7DZV

Måndagen den 2/3 med början kl 19:00 håller Norrköpings Radioklubb SK5BN ordinarie månadsmöte.

Där kommer Peter SM5GXQ att informera om och demonstrera SvxLink – en svenskutvecklad (SM0SVX) repeaterlogik, med stöd för bl a Reflektor med ”talgrupper” samt EchoLink. Peter önskar därför motstationer för att kunna göra en så intressant demonstration som möjligt.

SK5BNs repeater på 70 cm kommer att få ny repeaterlogik, ”SvxLink”, som möjliggör uppkoppling mot andra repeatrar samt EchoLink. Demonstrationen kommer antingen att ske mot repeatern (om den hinner driftsättas!) eller mot en lokal logik med mottagare och högtalare på plats i klubblokalen.

 

Bildspel och mer info
Det finns ett bildspel och övrig information om den nya repeaterlogiken på Peters webbplats, granudden.info: http://www.granudden.info/Ham/Repeatrar/SK5BN/ . Motsvarande information kommer att etableras på SK5BNs webbplats, så snart tillfälle ges.

Uppkoppling mot olika nät
SK5BN kommer när den är i drift att ha uppkoppling mot olika nät:

Åtgärder vidtagna för att hindra läckage mellan olika nät
Val av länk (talgrupp) sker lokalt med DTMF-kommandon. Repeatern kommer även  att ”scanna” talgrupper, både på Ostkustlänken och den lokala reflektorn på Öland – dvs inkommande trafik på dessa länkar kommer att automatiskt starta repeatern. Alla mått och steg har tagits för att förhindra eventuellt ”läckage” mellan de olika näten, och det gäller även EchoLink.

Peter vill ha motstationer den 2 mars
Bildspelet kommer att visas, men det allra bästa är att kunna genomföra QSO över de olika länkarna. Därför efterfrågar Peter motstationer, både på ”Ostkustlänken” och via SK7RFL/SK7RN – så att demonstrationen skall bli så verklighetstrogen och intressant som möjligt.

Ytterligare fyra repeatrar under tillverkning
Peter håller också på att installera fyra ytterligare repeatrar på sitt skrivbord. SK7RFLs befintliga SvxLink planeras att flyttas till repeaterns QTH i Algutsrum. SK7RNs 3 repeatrar skall få uppdaterad logik – i dagsläget finns en äldre version av SvxLink i Borgholm, medan Böda och Mörbylånga har en äldre norsk logik, som har stora brister. Allt detta är tänkt att hända till sommaren.

SK7RN:s repeatrar utgör nödradionät
Kommer inte av göras beroende av Internet
SK7RNs repeatrar kommer även i fortsättningen att vara sammanlänkade över radio, dvs de kommer inte att vara beroende av ett fungerande Internet. Repeatrarna på Öland är tänkta att användas som nödradionät för samhällsviktiga funktioner.

 


Fakta om SVX-link

Interaktiv karta över noder anslutna till SVX-link.
Klicka på bilden för länk. Klicka på Map i menyn längst ned till vänster för att visa kartan.

Upphovsman till SVX-link är Tobias SM0SVX, med stöd av bl a Gunnar SM3SGP samt Peter SA2BLV. SVX-link är en mycket kompetent och flexibel repeaterlogik som idag används över hela världen!

Ett stort antal repeatrar och simplexnoder i Sverige är idag sammanlänkade med hjälp av denna programvara samt en centralt placerad reflektor.

Aktuell nätstatus
Det finns en portal som visar aktuell status för nätet, inklusive en interaktiv karta över anslutna noder.

Nät för analoga repeatrar
Observera att detta är ett nät för analoga repeatrar. Det finns ingen koppling till motsvarande talgrupper på DMR, även om talgruppsnumren är desamma.

Läs vidare om SvxLink här: http://www.svxlink.org/

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com