Så blir din analoga repeater uppkopplad

Posted by Erik SM7DZV on 28 juli, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat / Updated 2020-07-28:
Engelsk sammanfattning / English Summary

Peter SM5GXQ, sommartid SM7GXQ, har konstruerat och byggt och programmerat repeaterlogiken som används på Ölandsrepeatrarna.
I denna artikel förklarar Peter hur SVX-link kan användas för att knyta ihop analoga repeatrar över stora avstånd.

Medan analoga repeatrar mer och mer görs om till DMR, så kan man ställa sig frågan om det finns något alternativ.

Ett alternativ som gör att man kan behålla sin analoga repeater – samtidigt som den kan vara ”uppkopplad” – och där det är möjligt att nå mera långväga stationer. Jo det finns faktiskt ett sådant alternativ – SvxLink.

SvxLink är en datorbaserad repeaterlogik, skapad av Tobias SM0SVX. Den är avsedd för analoga repeatrar och simplexnoder. Den kommer med en rad möjligheter. Vid sidan av EchoLink, så finns nu möjligheten att ansluta sig till ett nationellt reflektornätverk – där QSO kan föras på talgrupper, precis som på t ex DMR. När det gäller ljudkvaliteten har den däremot inga som helst likheter med DMR. Det låter precis som det brukar göra på en FM-repeater.

Programvaran körs under Linux, förslagsvis i en Raspberry Pi.

 

Många möjligheter
SvxLink är modulärt uppbyggt, dvs man kan i konfigurationsfilen sätta samman saker som, t ex

• Repeaterlogik
• Simplexlogik, t ex för analoga länkar
• Fjärrmottagare med voting
• Klient för EchoLink
• Klient för uppkoppling till reflektorserver, med talgruppshantering

Vid sidan av dessa funktioner, finns en mängd andra finesser. Varje repeterägare får ta ställning till vilka som behövs för just den egna repeatern.

”Ostkustlänken”
Det finns ett nätverk av uppkopplade repeatrar, som i dagligt tal kallas ”Ostkustlänken” – mycket pga att de repeatrar som just nu är anslutna ligger just på Sveriges ostkust. På SvxPortalen kan man se vilka repeatrar och simplexnoder som är anslutna (just nu ca 20st). Där kan man också följa nodernas status i realtid.

Precis som på DMR, finns talgrupper som täcker olika områden. T ex finns talgrupp 240 som täcker hela Sverige, 2407 som täcker SM7 etc etc. Någon brygga mellan DMR och SvxLink finns dock inte – nätet är till för analoga repeatrar, även om tekniken i sig är digital.

Repeaterskolan
Peter, SM5GXQ, har under juli månad 2020 publicerat kortare inlägg med rubriken ”Repeaterskolan”.

– Det började med att vi tyckte det behövdes en slags användarhandbok för våra nyuppgraderade repeatrar på Öland, säger Peter. Det har hittills blivit 25 ”lektioner”, samt några ”supplement”.

Hela Repeaterskolan finns på SK7RFL.se.

Målgruppen helt vanliga radioamatörer
– Målgruppen jag har riktat mig mot är i första hand ”slutanvändare”, dvs helt vanliga radioamatörer som vill få ut lite mer av sin lokala repeater, framhåller Peter. Men mot slutet har han även lagt till information av mera ”överkurskaraktär”.

– Var och en måste kunna använda repeatern efter eget intresse och egen förmåga. Det är oerhört viktigt att vi inte gör det för svårt att använda repeatern, så att användarna i värsta fall inte vågar köra radio längre, betonar Peter.

Uppgradering
I det senaste supplementet beskriver Peter hur man som ägare av en repeater kan uppgradera den till SvxLink och koppla upp den på ”nätet”. Fördelen med att göra så, är att användarna i de flesta fall inte behöver skaffa någon ny radioutrustning. I fallet DMR är det ju så, dvs man behöver en speciell radio som är anpassad för DMR. I och med att gränsytan ut mot radiosidan fortfarande är analog, kan de lokala amatörerna i vårt fall fortsätta att använda repeatern som de alltid har gjort – samtidigt som det nu finns nya möjligheter att komma vidare ut. För att styra talgruppsfunktionerna, använder man subton och/eller DTMF-kommandon.

Installationsinstruktion finns på svxlink.org
– Jag har inte haft avsikten att skriva en fullständig installationsinstruktion. Den finns på svxlink.org, säger Peter. – Avsikten var snarare att skapa en introduktion, typ ”aptitretare”. – Det är inte så svårt som det verkar, tillägger han.

Läs vidare

• Anslutning av repeater till SvxLink (supp 7) på SK7RFL.se
• Repeaterskolan som finns på sk7rfl.se.
• SvxLink by Tobias SM0SVX (svxlink.org).
• SvxPortalen by SA2BLV (svxportal.sm2ampr.net).
• Peters webbplats (granudden.info).

 


 

English Summary

SK7RFL is a 2m & 70cm repeater, located on the Island of Öland. We operate from the Island’s highest radio tower, with its base 50 mAsl. The four antenna systems are between 92 and 134 mAgl.

The FM repeater is affiliated with the ”Swedish SvxLink Reflector Network”.
–  Talk-groups monitored: 240 2407 24073 24078 240717.
–  Talk-groups are activated by sending (DTMF) 91, followed by the tg number.
–  More information: SvxPortal.

During the summer of 2020, we are also connected to the SK7RN Repeater Network on the Island of Öland.
– SK7RN Böda        R6  145,750   FM narrow
– SK7RN Borgholm    R2x 145,6625  FM narrow
– SK7RN Mörbylånga  R1  145,625   FM narrow
–  The link will be activated after your first transmission on the repeater.

All repeaters on the Island of Öland may be operated without the use of any CTCSS or DTMF.
–  Several commands are available, e.g. for selection of talk-groups.
–  You may terminate your commands with #, but it’s not mandatory on this repeater.

SK7RFL is also equipped with an EchoLink connection. 
–  Incoming connections are available to SK7RFL-R (353167).
–  Connections are rejected, if the repeater is already in use.
–  Outgoing connections are made by just sending the EchoLink node number by DTMF.
–  Macros are available. The list is here. Macros are preceeded with DTMF ”D”.

2m FM
145,600 (R0), shift -600 kHz, FM Narrow
Opened with: 1750 Hz, DTMF 0 or CTCSS 79,7 Hz.
Linked with 70cm below.
Logic: SvxLink.

70cm FM
434,600 (RU0), shift -2 MHz, FM Narrow
Opened with: 1750 Hz, DTMF 0 or CTCSS 79,7 Hz.
Linked with 2m above.
Logic: SvxLink.

DMR
434,550, shift -2 MHz, CC7
Brandmeister 240717
Talk-groups monitored: 240 2407 24073 240240 2416 240216 2410 240717.
Use TS1 for local traffic (talk-group 9). Tg 240717 on BM is translated into tg 9 locally.
Use TS2 for domestic traffic.
Use TS1 for user-activated international traffic.

See also: 
–  SK7RFL coverage maps
–  Command list (in Swedish)
–  Macro list for EchoLink
–  Swedish SvxLink Portal by SA2BLV
–  More info on SvxLink by Tobias SM0SVX (svxlink.org)

 

Etiketter: , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com