Nödsambandsoperatörer övade skarpt

Posted by Erik SM7DZV on 24 oktober, 2021 in Nyheter |
Publicerat 2021-10-20, uppdaterat 2021-10-24,

SM6USS Dennis Hallongren Uddevalla under lördagens krisberedskapsövning i Lysekil.
FOTO: Peter Lundberg SM6LNJ. 2021-10-23

Styrelseledamoten i SSA, SA6RTJ Bernt Eriksson, vid högkvarteret på Lysekils brandstation under krisradioövningen.
Klicka på bilden för större skala.

Under lördagen, den 23 oktober, samlades nödsambandsoperatörerna i Lysekils kommun till en skarp sambandsövning tillsammans med delar av kommunledningen  och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Det är medlemmar ur Lysekils amatörradioklubb SK6IF, som står för radiosambandet i händelse av en samhällsstörning där t ex telefonnätet havererar, elen försvinner eller annan samhällskris uppstår.

– Det är bra att det övas, så att vi kan utveckla vår förmåga och även se att allting fungerar som det är tänkt, säger kommunens säkerhetsstrateg Joakim Hagetoft.

”Även en pacemaker går att hacka…”
– Vi försöker att hålla oss i framkant och när man läser att även pacemakers går att hacka, förstår vi att det finns krafter som även kan tänka sig att slå ut andra saker, som t ex telefonnätet. Det kan även vara oväder eller tekniska haverier som gör att vi inte kan ringa efter en ambulans, polis eller räddningstjänst. Det är då som våra nödsambandsoperatörer aktiveras.

 

 

Nödsambandsövningen i Lyskil, forts.

Lysekils säkerhetsstrateg (motsv säkerhetssamordnare) Joakim Hagetoft uppdaterar före övningen nödsambandsoperatörerna om kommunens senaste arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Klicka på bilden för större skala.
FOTO Bernt Eriksson SA6RTJ.

Bemannar Trygghetspunkter
Meningen är att radiooperatörerna placeras ut på lämpliga platser runt om i hela kommunen (kallat Trygghetspunkter) för att stå i direktkontakt med Räddningstjänsten och kommunens krisledning, som i sin tur aktiverar aktuell hjälp vid en allvarlig samhällsstörning.

Platserna meddelas i P4 Väst
P4 Väst är den radiokanal man ska lyssna till då det uppstår händelser av olika slag för att få information om läget. Där meddelas även de trygghetspunkter/platser som för stunden blir aktuella för allmänheten att ta sig till för att få information eller påkalla hjälp. Det kan vara vid ett köpcenter, kyrka och liknande logiska samlingsplatser.

Tränas av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Bernt Eriksson har varit räddningschef i Mitt Bohuslän fram till nyligen och är även radioamatör.

-Jag vet av erfarenhet att det mesta kan fallera och oftast är det just bristen på information och kommunikation som ger besvärliga effekter, så varför inte ta vara på dessa erfarna radiooperatörers kunskap och analoga radioutrustning på ett vettigt sätt (analog utrustning kan inte störas ellrer hackas med datorers hjälp).

Få helhetsbild mycket snabbt
– Skulle något inträffa, kan jag sitta hemma och ta del av rapporter från andra radioamatörer och få en väldigt bra helhetsbild väldigt snabbt. Jag kan även vara i kommunhuset eller på någon av våra brandstationer där kortvågsradio finns idag. Detta tillsammans med övrig info gör att vi kan agera relativt snabbt.

Det nuvarande digitala radionät som samhällsaktörerna är hänvisade till kan vara eller bli bristfälligt av olika anledningar. Att utbilda och nyttja radiooperatörer sparar på den kommunala personalen som behövs för sina ordinarie uppgifter i en kris, sköta sambandet gör vana operatörer med egen utrustning bättre. Räddningstjänsten kan behålla resurserna på stationerna och hålla en fortsatt hög beredskap.
Eller som Försvarsmakten under våren myntade: ”Utan samband ingen ledning!”

I många länder finns redan radioamatörerna i ”Jourlistorna”

12 volts batteri och kortvågsradio kan nå jorden runt
Med ett 12 Volts bilbatteri, en kortvågsradio och en trådantenn kan man i princip nå hela jorden runt vid gynnsamma förhållanden. Det som användes här, är något som kallas NVIS teknik. ( Near vertical incidence skywave) Man riktar sin antenn rakt upp, där radiovågorna studsar rak nedåt, och blir mer lokala än att gå runt jorden. Man får då en begränsad räckvidd mellan 0-650 Km.

Tre timmars batteribackup vid mobilbaser
Telemaster har oftast en batteribackup som ska räcka i 3 timmar vid normal användning. Därefter har teleoperatörerna inget ansvar för att hålla igång telemaster vid strömavbrott. Det blir då kommunens ansvar för att säkerställa att kommuninnevånarna kan få information och hjälp.

Vanligt att radioamatörerna
håller nödkommunikationen igång

I USA och andra länder som har svåra väderfenomen och orkansäsonger, är det just radioamatörerna som får nödkommunikationerna att fungera. Då brukar det inte vara så mycket annat som fungerar. De använder sin radioutrustning hemma nästan dagligen och är vana att kommunicera.

– Nu tar vi radion och enklare antenner med oss i bilarna för att bistå kommunen och våra medmänniskor.

Skyltar talar om vilka vi är

Skyltat och klart. Krissamband etablerat på trygghetspunkt.

Aktuella fordon på trygghetspunkt är uppmärkta med texten ”Nödsamband” och med röd blinkande lampa på taket.

– De fordon som förmedlar nödsamtal, är alltså uppmärkta och operatörerna har särskilda västar med texten ”Samband” på ryggen.

 

 


Källa:
Artikeln bygger på ett pressmeddelande som författats av Peter Lundberg SM6LNJ.

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com