Årets eldsjälsstipendium till SM0SVX Tobias

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2022 in Nyheter |
Uppdaterat 2022-04-13: Referenser.

Tobias Blomberg SM0SVX t.v. tar emot SSA:s Eldsjälsdiplom/eldsjälsstipendium vid SSA:s årsmöte 2022 i Eskilstuna.
FOTO © Urban Ohlsson SM5OXV.

Vid lördagens årsmöte i Eskilstuna delade SSA ut sitt Eldsjälsdiplom/eldsjälsstipendium på 5.000 kronor till Tobias Blomberg SM0SVX.

Tobias är upphovsman bakom repeaterlogiken SvxLink, som har gjort det möjligt att i Sverige koppla samman hittills 50 analoga repeatrar i ett nätverk. Motiveringen lyder:

Tobias har under snart 20 år utvecklat en världsledande repeaterlogik, SvxLink. SvxLink har blåst nytt liv i gamla analoga repeatrar som fått ny avancerad funktionalitet. Samtidigt kräver SvxLink ingenting av den som vill kunna använda sin gamla utrustning. I Sverige finns ett femtiotal repeatrar som använder SvxLink och ytterligare hundratals i resten av världen. Tobias har hela tiden arbetat i det tysta och SSA vill härmed uppmärksamma detta utmärkta arbete.

Tobias får utmärkelsen för sitt mångåriga arbete med SvxLink, som inneburit ett uppsving för den analoga repeatertrafiken i landet. Tobias tackade och framhöll att det är flera andra som varit med och hjälpt till att utveckla och driva SvxLink framåt.

 

Mångårigt arbete
Allt började redan 2003, men då i form av en applikation för EchoLink för operativsystemet Linux. SvxLink utvecklades succesivt till att bli en komplett repeaterlogik. Ungefär tio år senare skapades möjligheten att länka samman repeatrar, men då endast via radio. 2017 tillfördes möjlighet att länka samman repeatrar via Internet. 2019 kom möjligheten att använda talgrupper för denna sammanlänkning.

”Östkustlänken”
Det vart också under 2019 som ett antal repeatrar från Stockholm och uppåt kopplades samman i ett nätverk. Från sommaren 2020 tillkom fyra repeatrar på Öland. Sedan dess har fler och fler repeatrar anslutit sig. Idag ligger antalet noder runt 50. Benämningen Östkustlänken används inte längre, främst på grund av att 12+ repeatrar i SM6 anslutit sig under det senaste året.

Fortsatt utveckling
SvxLink fortsätter att utvecklas. Sedan ett par år tillbaka finns t ex möjlighet till automatisk ”QSY” från talgrupper med många repeatrar, och nu kan man även följa med i QSY med ett enkelt PTT-tryck. Olika typer av brusspärr (SIGLEV, GPIO, CTCSS) kan kombineras. CTCSS-detektorn har utvecklats fortlöpande. Det allra senaste är en möjlighet att automatiskt skifta till redundanta reflektorer. Tobias är också aktiv på SvxLinks forum, där användare över hela världen kan ställa frågor och komma med förslag.

Flera delaktiga
Själva nätet i Sverige driver Tobias tillsammans med SM3SGP Gunnar. Det handlar främst om att hålla två redundanta reflektorer gående. På senare tid har det även tillkommit mer och mer arbete i form av användaradministration.

Svx-Portalen är en fristående funktion, som utvecklas och drivs av SA2BLV Peter. Den har utvecklats parallellt med SvxLink. Portalen kan användas för att se vilka noder som är uppkopplade och följa trafiken i realtid.

SM5GXQ Peter har publicerat tre olika artiklar i QTC, samt hållit föredrag på ett större antal klubbar runtom i landet. I hans arbete ligger också att ta fram diverse presentationsmaterial och användarhandledningar.

SA2BLV har designat och säljer ett interfacekort som används mellan datorn (vanligen en Raspberry Pi) och själva repeatern.

Trafiken ökar
I takt med att fler och fler repeatrar ansluter sig så ökar också trafiken. T ex har den nästan fördubblats sedan ett år tillbaka. Dessutom pågår det i skrivande stund arbete med SvxLink på ett antal ställen i landet.

SSA-bulletinen över SvxLink
SSA-bulletinen sänds också över SvxLink i Sverige. Flest incheckare har SK7SSA, söndagar kl 09:00. Till SSA-bulletinen över SK7SSA är det inte ovanligt att även norska radioamatörer checkar in via repeatrar på västkusten.

Inte enbart Sverige
SvxLink används inte enbart i Sverige, utan det finns ett antal nät runtom i världen.

Peter Lindquist SM5GXQ

 

Referenser
SvxLink by sm0svx   
GitHub – sm0svx/svxlink  
SVX Portal 2.5 (sm2ampr.net)   
Repeaterskolan – www.sk7rfl.se
Bildspel, Artiklar & Dokument
SvxLogic 3.0 / 3.1 – Radio i norr
SSA-bulletinen – www.sk7rfl.se 
svxlink@groups.io | Topics 
users@svxreflector-sm.groups.io | Topics /g/users/topics
SVXLink Amateur Radio Users | Facebook

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com